Seminar for deg som er interessert i fiskerirett

Norges Råfisklag gjentar suksessen og inviterer jurister, myndigheter og andre interesserte fra fiskerinæringen til fagseminar.

Foto: Amalie Oda Harland

08. Oct 2021 - Lisbeth Nikolaisen Drotz


Norges Råfisklag samarbeider med Norsk senter for havrett, UIT Norges arktiske universitet. For å styrke kontakten mellom organisasjoner i fiskerinæringen og det juridiske miljøet ved senteret avholdes et årlig fagseminar. 

- I år har vi med oss innledere fra UiT Norges arktiske universitet som presenterer brennaktuelle temaer, sier Gerd Kristoffersen som er jurist i Norges Råfisklag. 

Torsdag 28. oktober står blant annet EUs tilnærminger til torsk og snøkrabbe, bruk av kunstig intelligens ved kontroll i fiskeriene og administrativ inndragning etter havressursloven § 52 på dagsorden. Seminaret er gratis, og kan følges både fysisk fra Kystens Hus i Tromsø og via direktesending på Facebook. Ved stor pågang vil jurister og andre som arbeider med fiskerirett vil bli prioritert.  

Agenda: 

Kl. 16:15 - Administrativ inndragning etter havressursloven § 54: pønal reaksjon uten skyld og forholdsmessighet? - professor Jon Petter Rui, Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet 

Kl. 17:00 - EUs tilnærminger til torsk og snøkrabbe i fiskevernsonen ved Svalbard – professor Irene Vanja Dahl, Norsk senter for havrett. 

Kl. 17:30 - Utnyttelse av marine ressurser fra lavere trofiske nivåer i norsk havbruksnæring, en rettslig studie - Phd.student Mathilde Morel, Norsk senter for havrett/Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet 

Kl. 18:00 - Bruk av AI/kunstig intelligens ved kontroll i fiskeriene - professor Dag Johansen, Institutt for Informatikk, UiT Norges arktiske universitet 

Arrangementet er gratis. 

Det serveres sjømattapas etter den faglige delen av seminaret. 

Tid: Torsdag 28. oktober fra 16:00-19:30. 

Sted: Kystens Hus, Tromsø. 

Bindende påmelding senest 20. oktober til: gerd.kristoffersen@rafisklaget.no