Råfisklaget støtter deltagelse på strandryddedugnaden

Råfisklaget har gjennom mange år vært med i kampen mot søppel i havet, og FNs klimarapport som nylig ble publisert viser at klima og miljø bør stå enda høyere på agendaen. Derfor gir vi økonomisk støtte til å delta på Norges største ryddedugnad – Strandryddeuka.

UL Varden ryddet hele 20.000 m3 avfall i Øksnes

10. Sep 2021 - Lisbeth Nikolaisen Drotz


Den økende mengden plast i havet er et av verdens største miljøproblemer. Forurensing i havet truer bestander av fisk, sjøpattedyr og sjøfugl over hele verden. Råfisklaget er fiskernes egen salgsorganisasjon og driver en moderne markedsplass for villfanget norsk sjømat. Å sikre fiskerne og kystsamfunn stabilitet, forutsigbarhet og trygghet er et samfunnsansvar Råfisklaget tar alvorlig, og derfor er forurensing i havet et naturlig område å engasjere seg i.

Strandryddeuka starter 11. september
Norges største kollektive ryddedugnad, Strandryddeuka, starter lørdag 11. september. Bor du i Råfisklagets område fra Finnmark til Nordmøre, og ønsker å delta, kan du få pengestøtte til ditt lag eller forening.

- Søppel i havet berører oss alle og ved å søke Råfisklaget om pengestøtte, får du både tatt et tak for miljøet samtidig som du bidrar med støtte til ditt lag eller forening. To gode gjerninger på en gang, sier Råfisklagets markedssjef, Synne Gulbrandsen.

Fiskerne i Råfisklagets distrikt har i år satt av i overkant av 800.000 kr til ryddestøtte, og det har vært mange ivrige ryddere i sving – noen helt ned i barnehagealder. Råfisklaget har siden starten for fire år siden støttet godt over hundre ryddeaksjoner, med til sammen flere tusen deltakere.

Selv om innsatsen så langt har vært formidabel, er det fortsatt steder som trenger omsorg. Til de som ønsker å tjene litt ekstra penger til sitt lag eller forening har Guldbrandsen en klar oppfordring:

- Gå ut og rydd! Vi har fortsatt avsatte midler igjen, og vi setter stor pris på alle som bidrar.

Markedssjef Synne Guldbrandsen i Råfisklaget

Markedssjef Synne Guldbrandsen i Råfisklaget er mye ute i naturen og har alltid med seg en pose til å ta med søppel hun finner.

Fakta om strandryddeuka

Strandryddeuka er en nasjonal ryddedugnad som arrangeres av "Hold Norge Rent" og går av stabelen 11. – 19. september. Målet er å engasjere frivillige til å bli med og rydde naturen for søppel.

SLIK SØKER DU RÅFISKLAGET OM STØTTE TIL DIN RYDDEAKSJON

Før ryddingen gjennomføres:

  • Lag og foreninger fra Finnmark til Nordmøre kan søke.
  • Det er yttersideområder, områder nært fiskevær, samt områder som tidligere år ikke har blitt ryddet som prioriteres. (Strandsonene rundt Tromsø, Tromsøya, Kvaløya og fastlandet prioriteres det ikke støtte til)
  • Før søknad om støtte sendes til Råfisklaget må ryddeaksjonen være registrert på ryddenorge.no
  • Ved behov for ryddemateriell eller transport av søppel til deponi, skaffer dere selv via refusjonsordningen til Ryddenorge og kommunens/friluftsrådenes tjenestetilbud.

TRYKK HER for å fylle ut skjema og sende inn søknad.

Vi tar kontakt med kontaktpersonen på e-post. 

Følg de til enhver tid gjeldende smittevernregler i ditt område.

Når ryddingen er gjennomført:

1. Register ryddeaksjonen som avsluttet på ryddenorge.no.
2. For at vi skal vite hvilken sak det gjelder, svar på e-posten du mottok med godkjennelse fra Råfisklaget og legg ved:
a. Rapport og bilder som viser dugnadsinnsatsen. Bildene må være godkjent til bruk på Råfisklagets nettsider og sosiale media, som betyr at alle på bildet må ha godtatt dette. Hvis det gjelder barn under 18 år, kreves godkjennelse fra foresatte.
b. Dokumentasjon/kvittering for innlevert søppel til deponi.

Vi sender bekreftelse på at vi har mottatt og godkjent rapport, og at pengene utbetales.

Har dere spørsmål, kontakt oss telefon 77 66 01 00 eller epost firmapost@rafisklaget.no

-	Eidet skole FAU har ryddet over 2 mil på Sørøya og Nordøya i Bø i Vesterålen

Eidet skole FAU er en av mange foreninger som har mottatt støtte fra Råfisklaget. På denne aksjonen ryddet de over 2 mil på Sørøya og Nordøya, i Bø i Vesterålen.

I overkant 40 ivrige ryddere deltok på Sandøy Vel sin ryddedugnad av Storsandøya i Averøy.

Denne unge jenta har deltatt på ryddedugnad flere år på rad allerede. Det er hennes mamma Jeanette som har sendt oss bildet.