Avtale om trekk i oppgjør

Fisker og kreditor kan bli enige om at en andel av fangstoppgjøret fra Råfisklaget skal gå direkte til kreditor.

14. sep. 2022 - Benedicte Nielsen