Kvalitetstjenester

Kvalitet kan aldri bli gjentatt for ofte. Kvalitet-kvalitet-kvalitet, eller verdiskapning-verdiskapning-verdiskapning. Det er det vi egentlig snakker om. Nasjonal verdiskapning og omdømmebygging for norsk sjømat over tid.

Vi tilbyr våre tjenester i kvalitets tjeneste. Råfisklag bidrar gjennom sporing og ressurskontroll til trygg mat og god forvaltning av havets ressurser.

Vi tilbyr:

Kvalitetsveiledninger Instruksjonsfilmer fangstbehandling Kvalitetspatruljen SKREI-patruljen og SKREI® Hvalpatruljen og Norsk Kvalitetshval Spørr oss om kvalitetskurs og foredrag Priser tineprøver Bestill tineprøver Årets kvalitetsfisker

Hvordan behandle fangsten?

Hvordan behandle fangsten?

Hvordan behandle villfanget sjømat for å beholde og fremme den gode kvaliteten? Instruksjonsfilmer fangstbehandling