Dine sider
  
    Informasjon     

Fiskere, fiskekjøpere, nøytrale fryselager og regnskapsførere kan bli brukere på Dine Sider. Eier eller daglig leder må søke om eller bekrefte tilgang.

Dine Sider skal fornyes og vi ønsker innspill fra dere brukere.
Send e-post til webmaster@rafisklaget.no

 

Fisker/Reder

NR Sluttseddel Avregning 
Saldo/Kontoutskrift
Årsoppgave
Oppfisket kvantum og verdi på sluttseddelnivå
Råfisklagets auksjoner, auksjonspriser og resultater for egne fartøy
Kvoter på egne fartøy
Sedler andre salgslag
Påmeldinger

Kjøper
  NR Auksjon Saldo/Kontoutskrift
 • Faktura 
 • Kjøpersaldo inkl. konsernoversikt
 • Råfisklagets auksjoner
 • Auksjonsresultater/ Auksjonspriser
 • Kjøpt kvantum i rund vekt for angitt år
 • Kjøpt kvantum på sluttseddelnivå
 • Kvantumsoversikt pr. vareslag for angitt periode
 • Prisfil
Nøytralt fryselager
  Oversikt innmeldinger. Innmelding utenlandske fartøy.
 • Oversikt landinger med usolgt kvantum.
 • Råfisklagets vareregister frossen vare - nedlastbart.
 • Oversikt frysefartøy med godkjenningsnummer fra Mattilsyn og Fiskeridirektorat.

InnloggingDersom ditt passord er gått ut, eller du har glemt det, kan du fylle inn ditt brukernavn nedenfor og få tilsendt nytt passord. Har du registrert din mobil hos oss kan du også velge å motta passordet som SMS.

Et passord varer i 60 dager.

Registrer ny bruker

For fiskere,
søknaden skal inneholde:

Registreringsmerke
Navn
E-post
Mobilnummer
Send søknad på e-post
Skjema andre søkere