Seddelinformasjon

Sluttseddelen utstedes av godkjent kjøper ved levering av fangst og garanterer fisker oppgjør, les mer.

Sedlene overføres elektronisk fra kjøper direkte etter levering. Seddelsystem til overføring av seddel til oss, kan kjøpes fra en systemleverandør, eller vår webseddel kan benyttes. Logg på Dine Sider for å registrere webseddel.

Landingsseddel utstedes når omsetning ikke skjer ved levering. 

 

Systemleverandør landingsseddel

Wise Blue As Edi Systems As

Vakttelefon sedler: 
41 46 84 40

Mandag til fredag 08:00 – 20:00
Lørdag stengt
Søndag stengt

Bruk reserveløsning når vakttelefonen er stengt

seddelgruppa@rafisklaget.no

Sluttseddelen er grunnlaget for:

- Betaling til fisker
- Regning til fiskekjøper
- Kontroll av mengde fisket
- Norges offisielle fangststatistikk
- Fastsetting av størrelse på bestand
- Fastsetting av kvoter
- Miljøsertifisering 
- FangstsertifikatLes mer om sluttseddelen