Vi sørger for effektiv omsetning av fangsten

Salg av fangst

Vi organiserer omsetningen av villfangede marine arter fra og med Nordmøre til og med Finnmark og er en moderne markedsplass for bærekraftig norsk sjømat.

Fisker har flere muligheter når fangsten skal selges. Direkteavtale med fiskekjøper. Auksjon av fangsten på internett. Sjølproduksjon av fangst. Langsiktig avtale med fiskekjøper.

NR auksjoner
BudfristVareSnittKvant.Fartøy
21.08 09:45Flekksteinbit2,52 kg1786Gadus Njord
21.08 09:50Torsk1,02 kg108Gadus Njord
21.08 09:55Uspesifisert Fisk282Gadus Njord
21.08 10:00Sei0,66 kg75674Kongsfjord

Hvem kjøper fisk i sommer?

Opplysninger fra kjøper om leveransesituasjonen sommeren 2017.

Se oversikt her

Oppdatert 19.07.2017