Fisknytt!

Det ble levert 1000 tonn mer fersk torsk sist uke sammenlignet med uken før, selv om mye vind langs kysten la en demper på fisket.

Av fersk fisk så er torsken suverent størst i kvantum og verdi – med nær 3.300 tonn til verdi 58,5 millioner kroner, etterfulgt av 1.450 tonn sei til en verdi på 10,8 millioner kroner. Torsken gjør seg stadig mer gjeldende i den kystnære fangsten, bl.a. med et økende snurrevadfiske utenfor Fruholmen/Hjemsøy, og en opptrapping i garnfisket utenfor Vest-Finnmark og Troms.

Utenfor Vesterålen og Lofoten fiskes det fremdeles mest sei.

Les alt om fisket i perioden 15. - 21. januar

Her finner du fisket i foregående perioder

Se snittprisene på de arter med størst verdi fordelt på våre områder 15. - 21. januar