Fisknytt!

I forrige uke ble det en oppsving i leveranser av fersk torsk fra kystflåten.

Det er flere årsaker til økningen: 1) Torsken har begynt å nærme seg kysten av Finnmark, og er derfor lettere å få tak i. 2) Flere båter har kommet til og begynt å fiske. 3) Fiskeridirektoratets økning i ferskfiskbonusen for kystflåten har gått opp til 50 prosent.

Ellers var det et variert fiske forrige uke – helt i takt med årstiden. Det fiskes torsk, kongekrabbe, sei, kveite, taskekrabbe, hyse, uer og tare med ulike fiskeredskaper og på ulike steder langs kysten fra Nordmøre i sør til Øst-Finnmark i nord.

Les alt om fisket i perioden 9. - 15. oktober

Her finner du fisket i foregående perioder

Se snittprisene på de arter med størst verdi fordelt på våre områder 9. - 15. okt

Kongekrabbe pr 15.03.2017

Hannkrabbe premium kvalitet i kvoteområdet 

Strl Fangst kg Verdi Sn.pris 2017 Sn.pris 2016 M.pris
3,2+  159 139 26 479 292 166,39 149,28 141
2,2-3,2  104 330 17 266 357  165,50 148,27 136
1,6-2,2 2 907   400 161 137,65 103,43 91
Totalt 266 376 44 145 810 165,73 147,50  

 

Bra start på året selv om de endelige fartøykvotene kom sent. Rekordpriser både i Norge og Alaska hvor fiskerne denne sesongen har fått en snittpris på Usd 10,89 /lb eller kr 206 /kg med dagens kurs.

Nå blir det en mer rolig periode frem til mai/juni med lavere fangstaktivitet pga skallskifte.

Spørsmål og kommentarer?

Kontakt markedssjef skalldyr
Tor-Edgar Ripman
tel. 77 66 01 17 mob. 90 12 66 80
Send e-post

Markedsrapport snøkrabbe

Per november 2016 har totalt 11 båter registrert fangst av snøkrabbe i 2016, men hovedvolumet har kommet fra fire. Landinger fra utenlandske og Norske båter i Norge er nesten likt, og totalt er det fanget ca 9300 tonn rundvekt snøkrabbe i 2016. Kun 6 % av landingene fra norske båter er levende snøkrabbe mens resten er ombordprodusert fryst.

USA og Japan er hovedmarkeder for snøkrabben og fra sep 2015 til sep 2016 har snøkrabben hatt en prisstigning på 33 %. Markedsforholdene, og eksporten for snøkrabben ser også bra ut for 2017.

Fangst- og prisutvikling snøkrabbe

Spørsmål og kommentarer?

Kontakt markedssjef skalldyr
Tor-Edgar Ripman
tel. 77 66 01 17 mob. 90 12 66 80
Send e-post

 

Fangsrapport hval pr uke 36

0 fartøy fikk fangst
0 vågehval fanget 
432 vågehval totalt
591 på samme tid i fjor