Fisknytt!

Det leveres godt med torsk langs kysten fra Finnmark til Lofoten. Men nå begynner fiskeriaktiviteten å flytte seg etter skreiens naturlige vandring - og da mer mot Lofoten.

Dårlig vær fra torsdag til lørdag førte til landligge for de minste båtene, og ukekvantumet med torsk ble av den grunn lavere enn det lå an til.

I området rundt Vesterålen forventes økt snurrevadfiske etter hyse i ukene framover.

Les alt om fisket i perioden 20. - 26. februar

Her finner du fisket i foregående perioder

Se snittprisene på de arter med størst verdi fordelt på våre områder 20. - 26. februar

Markedsrapport snøkrabbe

Per november 2016 har totalt 11 båter registrert fangst av snøkrabbe i 2016, men hovedvolumet har kommet fra fire. Landinger fra utenlandske og Norske båter i Norge er nesten likt, og totalt er det fanget ca 9300 tonn rundvekt snøkrabbe i 2016. Kun 6 % av landingene fra norske båter er levende snøkrabbe mens resten er ombordprodusert fryst.

USA og Japan er hovedmarkeder for snøkrabben og fra sep 2015 til sep 2016 har snøkrabben hatt en prisstigning på 33 %. Markedsforholdene, og eksporten for snøkrabben ser også bra ut for 2017.

Fangst- og prisutvikling snøkrabbe

Spørsmål og kommentarer?

Kontakt markedssjef skalldyr
Tor-Edgar Ripman
tel. 77 66 01 17 mob. 90 12 66 80
Send e-post

 

Markedsrapport kystreke

Markedsrapport kystreke

Les om kystrekefisket -sesongen 2016 og utsikter for 2017

Bilde: Irene Sandnes