Fisknytt

Det var et brukbart fiske Råfisklagets område i uke 47. Den største aktiviteten står autolinebåtene og trålerne for, som fisker langt til havs og fryser fisken ombord. De mange aktive båtene sørger for hyppige landinger av fisk til de nøytrale fryselagrene for tiden. Denne fisken selges på auksjon, og i uke 47 ble det solgt fryst fisk for 86,3 millioner kroner.

Det ble samtidig levert fersk fisk til en verdi 68,2 millioner kroner i vårt område, og nesten 54 % av dette dro fiskerne i Øst-Finnmark inn.

Les alt om fisket i perioden 21. - 27. november

Her finner du fisket i foregående perioder

Markedsrapport snøkrabbe

Per november 2016 har totalt 11 båter registrert fangst av snøkrabbe i 2016, men hovedvolumet har kommet fra fire. Landinger fra utenlandske og Norske båter i Norge er nesten likt, og totalt er det fanget ca 9300 tonn rundvekt snøkrabbe i 2016. Kun 6 % av landingene fra norske båter er levende snøkrabbe mens resten er ombordprodusert fryst.

USA og Japan er hovedmarkeder for snøkrabben og fra sep 2015 til sep 2016 har snøkrabben hatt en prisstigning på 33 %. Markedsforholdene, og eksporten for snøkrabben ser også bra ut for 2017.

Fangst- og prisutvikling snøkrabbe

Spørsmål og kommentarer?

Kontakt markedssjef skalldyr
Tor-Edgar Ripman
tel. 77 66 01 17 mob. 90 12 66 80
Send e-post

 

Markedsrapport kystreke

Markedsrapport kystreke

Les om kystrekefisket -sesongen 2016 og utsikter for 2017

Bilde: Irene Sandnes