Fisknytt

Ei totalomsetning på 150,2 mill kroner (foreløpig tall) er ned fra tidligere uker, men noe mer enn tilsvarende uke i fjor. Av totalen var 24,4 mill kroner etter leveranser fra utenlandske båter.

Omsetningen for norske båter i uke 25 i år summerte seg til 125,8 mill kroner, fordelt med 47,4 mill kroner på fersk, 77,7 mill kroner på fryst råstoff, og 0,7 mill kroner på sjøltilvirket tørrfisk.

 

Landinger i perioden 20. juni - 26. juni Tidligere meldinger

Fangsrapport hval pr uke 24

7 fartøy fikk fangst
44 vågehval fanget 
452 vågehval totalt
511 på samme tid i fjor
 


Reker fangst, priser og eksport

Spørsmål og kommentarer?

Kontakt markedssjef skalldyr
Tor-Edgar Ripman
tel. 77 66 01 17 mob. 90 12 66 80
Send e-post Fotograf: Joel Wåreus, Sjømatrådet