Fisknytt!

Vi fikk en økning i ferskomsetningen foregående uke. Det skyldes flere fiskerier med god aktivitet, som 2. periode blåkveitefiske, stadig økende aktivitet i kongekrabbefisket, leppefisket, taskekrabbefisket og godt seifiske. Det ga følgende omsetningstall for norske fartøy - fra 82,7 mill kr i uke 31 til 94,3 mill kr i uke 32.

Les alt om fisket i perioden 07. august - 13. august

Her finner du fisket i foregående perioder

Se snittprisene på de arter med størst verdi fordelt på våre områder 07. aug - 13. aug

Kongekrabbe pr 15.03.2017

Hannkrabbe premium kvalitet i kvoteområdet 

Strl Fangst kg Verdi Sn.pris 2017 Sn.pris 2016 M.pris
3,2+  159 139 26 479 292 166,39 149,28 141
2,2-3,2  104 330 17 266 357  165,50 148,27 136
1,6-2,2 2 907   400 161 137,65 103,43 91
Totalt 266 376 44 145 810 165,73 147,50  

 

Bra start på året selv om de endelige fartøykvotene kom sent. Rekordpriser både i Norge og Alaska hvor fiskerne denne sesongen har fått en snittpris på Usd 10,89 /lb eller kr 206 /kg med dagens kurs.

Nå blir det en mer rolig periode frem til mai/juni med lavere fangstaktivitet pga skallskifte.

Spørsmål og kommentarer?

Kontakt markedssjef skalldyr
Tor-Edgar Ripman
tel. 77 66 01 17 mob. 90 12 66 80
Send e-post

Markedsrapport snøkrabbe

Per november 2016 har totalt 11 båter registrert fangst av snøkrabbe i 2016, men hovedvolumet har kommet fra fire. Landinger fra utenlandske og Norske båter i Norge er nesten likt, og totalt er det fanget ca 9300 tonn rundvekt snøkrabbe i 2016. Kun 6 % av landingene fra norske båter er levende snøkrabbe mens resten er ombordprodusert fryst.

USA og Japan er hovedmarkeder for snøkrabben og fra sep 2015 til sep 2016 har snøkrabben hatt en prisstigning på 33 %. Markedsforholdene, og eksporten for snøkrabben ser også bra ut for 2017.

Fangst- og prisutvikling snøkrabbe

Spørsmål og kommentarer?

Kontakt markedssjef skalldyr
Tor-Edgar Ripman
tel. 77 66 01 17 mob. 90 12 66 80
Send e-post

 

Fangsrapport hval pr uke 31

2 fartøy fikk fangst
5 vågehval fanget 
396 vågehval totalt
549 på samme tid i fjor