Fisknytt

 

Råfisklagets omsetning i uke 38 var på 164,8 mill kroner (foreløpig tall), bestående av 159,5 mill kroner etter leveranser fra norske båter (57,4 fersk/101,5 fryst/0,6 tørrfisk) og altså 5,4 mill kroner for utenlandske båter.

Landinger i perioden 19. - 25. september Tidligere meldinger

 

Kongekrabbe pr 01.09.2016

Hannkrabbe i kvoteområdet 

Strl Fangst kg Verdi Sn.pris M.pris
3,2+  734 500 109 126 478  148,57 105
2,2-3,2  461 464 68 303 351  148,01 94
1,6-2,2   31 997   3 414 501 106,71 62
Totalt 1 227 961 180 884 330 147,27  

Årets kvote er på 1 850 tonn og med 2/3 oppfisket gjenstår det dermed kun 600 tonn å fiske i løpet av de 4 siste månedene i 2016. Dette er et rekordlavt volum for høstmånedene som tidligere har vært hovedsesong for det norske kongekrabbefisket.

Eksportstatistikken for juli viser et rekordhøyt prisnivå for fryst kongekrabbe samtidig som eksporten av levende har en volumøkning på 272 % med et stabilt høyt prisnivå.

Eksporten av levende krabbe er nå nesten like stor som eksporten av fryst produkt (rundvekt) og omleggingen av kvoteåret har vært en stor suksess for næringen som sikres jevne tilførsler og styrket konkurranseevne.

Kvoteåret startet 1. jan 2016 - kvote 1 844 tonn.

Spørsmål og kommentarer?

Kontakt markedssjef skalldyr
Tor-Edgar Ripman
tel. 77 66 01 17 mob. 90 12 66 80
Send e-post

Fangst og prisutvikling reker pr juli 2016

Kystrekefiske

Fortsatt svakt kystrekefiske i nord i juli med kun 73 tonn kokte skallreker mot 118 tonn i samme måned i fjor. Nedgangen hittil i år er på 37 %. De fleste fiskerne får nå kr 80/kg. Pris til fiskere i Skagerakk og Nordsjøen har til sammenligning økt til kr 112/kg i midten av juli.

Rekefiske i Barentshavet

Landingene av fryste råreker til industri ligger knapt 2000 tonn lavere pr juli sammenlignet med samme periode i fjor. Kontraktspriser gjeldende for nærmeste periode varierer fra kr 23/kg til kr 25/kg. Med tillegg av godtgjørelse for lossing og emballasje vil dette gi en snittpris mellom kr 24-25/kg for august/september. Det ble dermed en stabilisering og til dels en svak oppgang fra prisnivået forrige måned.

I tillegg til norske landinger kommer 5600 tonn fra utenlandske båter, hvorav 4600 tonn antas videresolgt til industri i utlandet.

Globalt kan kvotekuttet på 42 % i område 6 ved New Foundland påvirke prisutviklingen i handelen fremover. Dette gir en redusert tilførsel på rundt 20000 tonn i 2016 og en stor andel av dette vil være industrireker. Dette har allerede resultert i stenging av en pillefabrikk på New Foundland.

Priser for pillede reker til UK, oppgitt av Islandske produsenter, viser en svak oppgang for alle størrelser i siste periode.

Fryste reker til pilling – Norske landinger fra Barentshavet

Spørsmål og kommentarer?

Kontakt markedssjef skalldyr
Tor-Edgar Ripman
tel. 77 66 01 17 mob. 90 12 66 80
Send e-post

Fangsrapport hval pr uke 34

1 fartøy fikk fangst
7 vågehval fanget 
590 vågehval totalt
658 på samme tid i fjor
 


Reker, loff og majones er populært som aldri før