Fisknytt

Etter en vindfull start på året, ble været bedre i forrige uke og kystflåten kunne starte å fiske. Skreien har begynt å komme inn til kysten av Troms, og her fiskes den i hovedsak med garn. Fra Vesterålen og sørover fiskes det mest sei, den også i hovedsak med garn.

Omsetningen av fisk fra havflåten er økt sammenlignet med fjoråret, hovedsakelig gjelder dette fisk fra fjorårets kvote. Flåten er godt i gang med fisket på årets kvote, og flytter seg sør og vestover i takt med skreiens vandring.

Melder igjen dårlig vær inneværende uke, så starten av 2017 preges av dette.

Les alt om fisket i perioden 09. - 15. januar

Her finner du fisket i foregående perioder

Se snittprisene på de arter med størst verdi fordelt på våre områder 09. - 15. januar

Markedsrapport snøkrabbe

Per november 2016 har totalt 11 båter registrert fangst av snøkrabbe i 2016, men hovedvolumet har kommet fra fire. Landinger fra utenlandske og Norske båter i Norge er nesten likt, og totalt er det fanget ca 9300 tonn rundvekt snøkrabbe i 2016. Kun 6 % av landingene fra norske båter er levende snøkrabbe mens resten er ombordprodusert fryst.

USA og Japan er hovedmarkeder for snøkrabben og fra sep 2015 til sep 2016 har snøkrabben hatt en prisstigning på 33 %. Markedsforholdene, og eksporten for snøkrabben ser også bra ut for 2017.

Fangst- og prisutvikling snøkrabbe

Spørsmål og kommentarer?

Kontakt markedssjef skalldyr
Tor-Edgar Ripman
tel. 77 66 01 17 mob. 90 12 66 80
Send e-post

 

Markedsrapport kystreke

Markedsrapport kystreke

Les om kystrekefisket -sesongen 2016 og utsikter for 2017

Bilde: Irene Sandnes