Fisknytt!

1. periode av direktefisket etter blåkveite ble avsluttet forrige uke onsdag 14. juni kl 23.59, etter 3½ ukes fiske. Generelt har det vært stor deltakelse og trangt om de beste fiskeplassene, og i enkelte områder har fiskerne gått sammen og organisert puljevis fiske.
 
I uke 24 er det levert et stort kvantum fra seinotfiskerne, til tross for få båter i fiske. For snurrevadflåten har det vært et beskjedent antall snurrevadbåter i fiske ved Bjørnøya, med torsk som hovedfangst. Fløytlinefisket etter hyse er i startfasen, med få båter involvert der også.
 

Les alt om fisket i perioden 12. - 18. juni

Her finner du fisket i foregående perioder

Se snittprisene på de arter med størst verdi fordelt på våre områder 12. - 18. juni

Kongekrabbe pr 15.03.2017

Hannkrabbe premium kvalitet i kvoteområdet 

Strl Fangst kg Verdi Sn.pris 2017 Sn.pris 2016 M.pris
3,2+  159 139 26 479 292 166,39 149,28 141
2,2-3,2  104 330 17 266 357  165,50 148,27 136
1,6-2,2 2 907   400 161 137,65 103,43 91
Totalt 266 376 44 145 810 165,73 147,50  

 

Bra start på året selv om de endelige fartøykvotene kom sent. Rekordpriser både i Norge og Alaska hvor fiskerne denne sesongen har fått en snittpris på Usd 10,89 /lb eller kr 206 /kg med dagens kurs.

Nå blir det en mer rolig periode frem til mai/juni med lavere fangstaktivitet pga skallskifte.

Spørsmål og kommentarer?

Kontakt markedssjef skalldyr
Tor-Edgar Ripman
tel. 77 66 01 17 mob. 90 12 66 80
Send e-post

Markedsrapport snøkrabbe

Per november 2016 har totalt 11 båter registrert fangst av snøkrabbe i 2016, men hovedvolumet har kommet fra fire. Landinger fra utenlandske og Norske båter i Norge er nesten likt, og totalt er det fanget ca 9300 tonn rundvekt snøkrabbe i 2016. Kun 6 % av landingene fra norske båter er levende snøkrabbe mens resten er ombordprodusert fryst.

USA og Japan er hovedmarkeder for snøkrabben og fra sep 2015 til sep 2016 har snøkrabben hatt en prisstigning på 33 %. Markedsforholdene, og eksporten for snøkrabben ser også bra ut for 2017.

Fangst- og prisutvikling snøkrabbe

Spørsmål og kommentarer?

Kontakt markedssjef skalldyr
Tor-Edgar Ripman
tel. 77 66 01 17 mob. 90 12 66 80
Send e-post

 

Fangsrapport hval pr uke 23

6 fartøy fikk fangst
76 vågehval fanget 
219 vågehval totalt
367 på samme tid i fjor