Fisknytt

Råfisklagets omsetning i uke 21 i år tok seg opp etter downperioden uka før, godt hjulpet av blåkveitefisket som startet mandag 23. mai og som alene stod for nærmere 50 mill kroner av totalomsetninga som endte på 169,2 mill kroner (foreløpig tall). Av totalen stod landinger fra utenlandske båter for 28,2 mill kroner, der fersk fisk fra en engelsk og en dansk tråler utgjorde 2,3 mill kroner, mens fryst torsk og hyse fra 5 russiske trålere og 1 litausk teinebåt med fryste snøkrabbeklør stod for resterende 25,9 mill kroner for de utenlandske båtene.

Landinger i perioden 23. mai - 5. juni Tidligere meldinger

Fangsrapport hval pr uke 20

4 fartøy fikk fangst
39 vågehval fanget 
129 vågehval totalt
113 på samme tid i fjor

 

Reker fangst, priser og eksport

Spørsmål og kommentarer?

Kontakt markedssjef skalldyr
Tor-Edgar Ripman
tel. 77 66 01 17 mob. 90 12 66 80
Send e-post Fotograf: Joel Wåreus, Sjømatrådet