Fisknytt

Ei totalomsetning på 130,3 mill kroner (foreløpig tall) er på nivå med forrige uke og tilsvarende uke i fjor.

Brukbart nivå på omsetningen av fryst fisk, med vel 1.900 tonn torsk til verdi 35,5 mill kroner. Omsetningen av ferskt råstoff er gått i mink og det er laber aktivitet på kysten med noen få unntak. 

Landinger i perioden 04. juli - 10. juli Tidligere meldinger

Fangsrapport hval pr uke 28

2 fartøy fikk fangst
12 vågehval fanget 
517 vågehval totalt
566 på samme tid i fjor
 


Reker fangst, priser og eksport

Spørsmål og kommentarer?

Kontakt markedssjef skalldyr
Tor-Edgar Ripman
tel. 77 66 01 17 mob. 90 12 66 80
Send e-post Fotograf: Joel Wåreus, Sjømatrådet