FISKNYTT

Grunnet en datafeil er det ufullstendige tall som er brukt i utgaven av «Fisknytt» for uke 15. Dette resulterer at meldingen viser for lav omsetning. Dette er nå korrigert og ny versjon er lastet opp i linken under 18. april.

Fisket etter torsk flytter seg nå nordover fra Lofoten mot Finnmark - i takt med naturen og årstiden. Det resulterte i at det ble levert like mye fersk torsk i Vest-Finnmark som i Lofoten i forrige uke.

Aller størst aktivitet er det i havet utenfor Måsøy kommune og på Breivikfjorden - sistnevnte også kjent som «lille Lofoten». Her er det mange juksafiskere i sving og hele 88 juksabåter leverte sin fangst i Havøysund i forrige uke.

Totalt leverte over 900 juksabåter nesten 2 millioner kilo fisk i Råfisklagets distrikt (fra Vevang i sør til russegrensa i nord).

Korrigert versjon (18/4): Les alt om fisket i perioden 9.- 15. april

Her finner du fisket i foregående perioder

Se snittprisene på de arter med størst verdi fordelt på våre områder 9. - 15. april

Oppdatert 17.04.2018 kl. 10:22

Kongekrabbe pr 08.03.2018

Hannkrabbe premium kvalitet i kvoteområdet 

Strl Fangst kg Verdi Sn.pris 2018 Sn.pris 2017
3,2+  166 974 30 4480 161  182,35 175,11
2,2-3,2  155 349 28 293 712  182,13 175,50
1,6-2,2   4 312   681 824 158,12 146,03
Totalt 326 635 59 423 697 181,93 174,35

Kvoteåret startet 1. jan - kvote 1687 tonn.

Vi har fått en god start på kongekrabbeåret 2018 med en liten økning av båtkvota og fortsatt rekordhøyt prisnivå. Snittpris for stor krabbe er kr 182 som er opp fra kr 175 i fjor.

Det gjenstår kun 80% av kvota og med et godt fiske i juli og august slik som i fjor vil det være begrenset volum som produseres i september/oktober hvor konkurransen fra Russland og Alaska er størst.

Til sammenligning har fiskerne i Alaska hatt en litt svakere sesong enn tidligere med snittpris til fisker på kun ca kr 160 i snitt og dermed er norsk kongekrabbe for første gang priset høyere til fisker enn i Alaska.

Spørsmål og kommentarer?

Kontakt markedssjef skalldyr
Tor-Edgar Ripman
tel. 77 66 01 17 mob. 90 12 66 80
Send e-post Les den siste markedsrapporten om kongekrabbe her

Fangsrapport hval pr uke 15

2 fartøy fikk fangst
9 vågehval fanget 
12 vågehval totalt
6 på samme tid i fjor