Fisknytt

Omsetningen av ferskt råstoff holder seg brukbart, men nå med kongekrabben som den store drivkraften, der det meste handler om fiske i det regulerte området. Også på taskekrabben i sør er det godt driv, og tilsvarende også for leppefisk. Ellers brukbart kvantum fersk torsk og hyse, hovedsakelig tatt på snurrevad ved Bjørnøya og helt nord til Hopen. I seifisket er det et tilsig av notbåter fra fjern og nær, men fisket siste uka har ikke vært på topp. Som følge av stor fangstkapasitet i seinotflåten har Norges Råfisklag sendt ut melding med presisering om at fiske må foregå etter avtale med kjøper om levering.

Landinger i perioden 15. - 21. august Tidligere meldinger

 

Fangst og prisutvikling reker pr juli 2016

Kystrekefiske

Fortsatt svakt kystrekefiske i nord i juli med kun 73 tonn kokte skallreker mot 118 tonn i samme måned i fjor. Nedgangen hittil i år er på 37 %. De fleste fiskerne får nå kr 80/kg. Pris til fiskere i Skagerakk og Nordsjøen har til sammenligning økt til kr 112/kg i midten av juli.

Rekefiske i Barentshavet

Landingene av fryste råreker til industri ligger knapt 2000 tonn lavere pr juli sammenlignet med samme periode i fjor. Kontraktspriser gjeldende for nærmeste periode varierer fra kr 23/kg til kr 25/kg. Med tillegg av godtgjørelse for lossing og emballasje vil dette gi en snittpris mellom kr 24-25/kg for august/september. Det ble dermed en stabilisering og til dels en svak oppgang fra prisnivået forrige måned.

I tillegg til norske landinger kommer 5600 tonn fra utenlandske båter, hvorav 4600 tonn antas videresolgt til industri i utlandet.

Globalt kan kvotekuttet på 42 % i område 6 ved New Foundland påvirke prisutviklingen i handelen fremover. Dette gir en redusert tilførsel på rundt 20000 tonn i 2016 og en stor andel av dette vil være industrireker. Dette har allerede resultert i stenging av en pillefabrikk på New Foundland.

Priser for pillede reker til UK, oppgitt av Islandske produsenter, viser en svak oppgang for alle størrelser i siste periode.

Fryste reker til pilling – Norske landinger fra Barentshavet

Spørsmål og kommentarer?

Kontakt markedssjef skalldyr
Tor-Edgar Ripman
tel. 77 66 01 17 mob. 90 12 66 80
Send e-post

Fangsrapport hval pr uke 32

3 fartøy fikk fangst
18 vågehval fanget 
567 vågehval totalt
650 på samme tid i fjor
 


Reker, loff og majones er populært som aldri før