Regelverk

I vårt daglige virke oppdaterer og forvalter vi eget regelverk. I tillegg forholder vi oss til og forvalter regelverk fastsatt av andre parter i sjømatnæringen.

Rundskriv og meldinger Utgåtte rundskriv og meldinger

Nytt

21.04.2017Minstepriser for blåkveite omsatt f.o.m. 24. april 2017 og inntil videre

Rundskriv nr 2017/18

20.04.2017Minstepriser til fisker fra og med 24. april 2017 og inntil videre, men ikke utover 24. september 2017.

Rundskriv nr 2017/17

31.03.2017Justering av modell for dynamisk minstepris for sei

Rundskriv nr 2017/16

31.03.2017Omsetningsregulering av kvalfangsten 2017

Rundskriv nr 2017/15

31.03.2017Minstepriser og omsetningsbestemmelser for kvalprodukter sesongen 2017

Rundskriv nr 2017/14

23.03.2017Føringstilskudd for kongesnegl

Rundskriv nr 2017/13