Regelverk

I vårt daglige virke oppdaterer og forvalter vi eget regelverk. I tillegg forholder vi oss til og forvalter regelverk fastsatt av andre parter i sjømatnæringen.

Rundskriv og meldinger Utgåtte rundskriv og meldinger

Nytt

19.10.2017Videreføring av redusert minstepris kveite

Rundskriv nr 2017/27

10.10.2017Forbud mot ilandføring av kveite over 2 meter

Melding

06.10.2017Videreføring redusert minstepris kveite.

Rundskriv nr 2017/26

21.09.2017Minstepriser for hummer f.o.m. 1. oktober 2017

Rundskriv nr 2017/25

20.09.2017Minstepriser til fisker gjelnde fra og med 25. september 2017 og inntil videre, men ikke utover 17. desember 2017

Rundskriv nr 2017/23

27.06.2017Minstepriser for sjøltilvirket tørrfisk omsatt f.o.m. 3. juli 2017 og inntil videre

Rundskriv nr 2017/22