Regelverk

I vårt daglige virke oppdaterer og forvalter vi eget regelverk. I tillegg forholder vi oss til og forvalter regelverk fastsatt av andre parter i sjømatnæringen.

Rundskriv og meldinger Utgåtte rundskriv og meldinger

Nytt

27.06.2017Minstepriser for sjøltilvirket tørrfisk omsatt f.o.m. 3. juli 2017 og inntil videre

Rundskriv nr 2017/22

26.06.2017Endring av sats for beregning av produktavgift

Rundskriv nr 2017/21

02.06.2017Omsetnings-/veiebestemmelser levendefisk

Rundskriv nr 2017/20

01.06.2017Redusert avgiftsats på fiskemel og olje

Melding

19.05.2017Minstepriser for ferske reker f.o.m. 22. mai 2017 og inntil videre

Rundskriv nr 2017/19

16.05.2017Søknadsfrist støttefond for mottaksstasjoner

Melding