Regelverk

I vårt daglige virke oppdaterer og forvalter vi eget regelverk. I tillegg forholder vi oss til og forvalter regelverk fastsatt av andre parter i sjømatnæringen.

Rundskriv og meldinger Utgåtte rundskriv og meldinger

Nytt

23.01.2018Minstepriser for kongekrabbe f.o.m. 24. Januar 2018 og inntil videre

Rundskriv nr 2018/07

23.01.2018Minstepriser for snøkrabbe f.o.m. 24. Januar 2018 og inntil videre

Rundskriv nr 2018/06

18.01.2018Videreføring av minstepriser for kvitlaks

Rundskriv nr 2018/05

17.01.2018Levendelagring av torsk, påmelding og seddelføring

Rundskriv nr 2018/04

09.01.2018Minsteprisen for omsetning av tare gjeldene f.o.m. 1. januar 2018

Rundskriv nr. 2018/03

04.01.2018Trekk av kjøpers sløyekostnad på sluttseddel

Rundskriv nr 2018/02