Regelverk

I vårt daglige virke oppdaterer og forvalter vi eget regelverk. I tillegg forholder vi oss til og forvalter regelverk fastsatt av andre parter i sjømatnæringen.

Rundskriv og meldinger Utgåtte rundskriv og meldinger

Nytt

18.04.2018Anmodning om redusert fiske etter lyr

Melding

13.04.2018Minstepris for småsei under 40 cm lengste lengde

Rundskriv nr 2018/18

13.04.2018Minstepriser for blåkveite omsatt f.o.m. 16. april 2018 og inntil videre

Rundskriv nr 2018/17

13.04.2018Minstepriser til fisker fra og med 16. april 2018 og inntil videre, men ikke utover 23. september 2018

Rundskriv nr 2018/16

21.03.2018Minstepriser og omsetningsbestemmelser for taskekrabbe

Rundskriv nr 2018/14

21.03.2018Minstepriser og omsetningsbestemmelser for rognkjeksrogn f.o.m. 21. mars 2018

Rundskriv nr 2018/13