Regelverk

I vårt daglige virke oppdaterer og forvalter vi eget regelverk. I tillegg forholder vi oss til og forvalter regelverk fastsatt av andre parter i sjømatnæringen.

Rundskriv og meldinger Utgåtte rundskriv og meldinger

Nytt

02.06.2017Omsetnings-/veiebestemmelser levendefisk

Rundskriv nr 2017/20

01.06.2017Redusert avgiftsats på fiskemel og olje

Melding

19.05.2017Minstepriser for ferske reker f.o.m. 22. mai 2017 og inntil videre

Rundskriv nr 2017/19

16.05.2017Søknadsfrist støttefond for mottaksstasjoner

Melding

21.04.2017Minstepriser for blåkveite omsatt f.o.m. 24. april 2017 og inntil videre

Rundskriv nr 2017/18

20.04.2017Minstepriser til fisker fra og med 24. april 2017 og inntil videre, men ikke utover 24. september 2017.

Rundskriv nr 2017/17