Regelverk

I vårt daglige virke oppdaterer og forvalter vi eget regelverk. I tillegg forholder vi oss til og forvalter regelverk fastsatt av andre parter i sjømatnæringen.

Rundskriv og meldinger Utgåtte rundskriv og meldinger

Nytt

17.02.2017Minstepriser og omsetningsbestemmelser for taskekrabbe

Rundskriv nr 2017/05

31.01.2017Dynamiske minstepriser for sei - forsøksordning.

Rundskriv nr 2017/04

25.01.2017Minstepris for tare f.o.m. 1. januar 2017

Rundskriv nr 2017/03

06.01.2017Minstepriser for snøkrabbe fra 9. januar 2017 og inntil videre.

Rundskriv nr 2017/02

06.01.2017Minstepriser for kongekrabbe fra 9. januar 2017 og inntil videre.

Rundskriv nr 2017/01

30.12.2016Bestemmelse om prisgrunnlag sluttseddel

Rundskriv nr 2016/39