Prisstigning for torsk og nedgang for sei

Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 23. oktober:

**Torsk går opp 50 øre til 20,25 kroner (for størrelse 2,5-6 kg).
**Sei går ned 10 øre til 9,20 kroner (for størrelse over 2,3 kg).

Snittprisen som betales til fisker for både fersk og fryst torsk har hatt en økning siden forrige berengning og er årsaken til oppgangen i minsteprisen. For seien så har det vært en oppgang i snittprisen som betales til fisker for fryst sei, men nedgangen i snittprisen som betales til fisker for fersk sei og eksportprisindeksen førte likevel til en reduksjon i minsteprisen.

Prisene gjelder frem til 5. november.

Se de dynamiske minsteprisene for torsk og sei her

(20-OCT-2017 10:20 AM)

Videreføring av redusert minstepris for kveite

Grunnet fortsatt lav markedspris på kveite videreføres den midlertidige reduksjonen av minsteprisen for de to minste størrelsene fram til og med 5. november, se prisene og les mer i rundskriv 2017/27 her.

(06-OCT-2017 11:52 AM)

Stopp i fisket etter torsk på maksimalkvotetillegg

Fiskeridirektoratet melder om stopp i fisket etter torsk nord for 62°N på maksimalkvotetillegg for fartøy med hjemmelslengde mellom 15 -20,9 meter i lukket gruppe, da gruppekvoten er beregnet oppfisket. Stoppen gjelder fra og med mandag 23. oktober.

Fartøygruppen kan fortsette fisket etter torsk nord for 62°N innenfor garanterte kvoter og ferskfiskordningen som pr. i dag er på 50 %, les hele meldingen på fiskeridir.no her.

(19-OCT-2017 08:56 AM)

Fisknytt og prisbarometer

I forrige uke ble det en oppsving i leveranser av fersk torsk fra kystflåten.

Det er flere årsaker til økningen: 1) Torsken har begynt å nærme seg kysten av Finnmark, og er derfor lettere å få tak i. 2) Flere båter har kommet til og begynt å fiske. 3) Fiskeridirektoratets økning i ferskfiskbonusen for kystflåten har gått opp til 50 prosent.

Ellers var det et variert fiske forrige uke – helt i takt med årstiden. Det fiskes torsk, kongekrabbe, sei, kveite, taskekrabbe, hyse, uer og tare med ulike fiskeredskaper og på ulike steder langs kysten fra Nordmøre i sør til Øst-Finnmark i nord.

Les alt om fisket i perioden 9. - 15. oktober

Se snittprisene på de arter med størst verdi fordelt på våre områder 9. - 15. oktober

(16-OCT-2017 02:10 PM)

Dette er verdens beste lutefisk!

1. plass - lutefisken fra Brødrene Andreassen AS på Værøy i Lofoten.
2. plass - lutefisken fra Viking Seafood AS på Averøy på Nordmøre.
3. plass - lutefisken fra fra Ivan Lorentzen Fiskeforretning AS på Brennsholmen i Troms.

Lutefiskens eget verdensmesterskap gikk av stabelen i Mathallen Oslo i går, og konkurransen var knivskarp! Det var ti produsenter fra Norge og Sverige som deltok i mesterskapet, og i juryen satt mesterkokkene Jørn Lie, Øyvind Hjelle, TV 2-kokk Wenche Andersen og Iselin Bogstrand fra Norges sjømatråd.

Det var Vulkanfisk og Kulinarisk Akademi som stod for tilberedningen av fisken – og slik gjorde de det:
Fisken ble delt i serveringsstykker, drysset litt salt på, etter en halv time ble fisken skylt i kaldt vann, lagt i langpanne og så dekket med folie. Videre ble den bakt i ovn ved 180 grader i ca. 30 minutter.

Vi gratulerer vinnerne og ønsker alle en god lutefisksesong. Bon apetitt!

Råfisklaget var med på laget når verdens beste lutefisk ble kåret.

Foto: Per A. Borglund, Mat fra Norge

(13-OCT-2017 02:48 PM)

Delta på Torskefiskkonferansen 2017 og få et innblikk i næringsaktørenes tanker rundt fremtidens torskenæring!

Ferske og modne fiskekjøpere, markedsførere, forskere og bankvesen - alle skal gi sitt syn på hvorfor fremtiden ser lys ut for torsken og de som lever av den. Torskefiskkonferansen går av stabelen i Tromsø 19. oktober.

I samarbeid med Norges sjømatråd, DNB og Sjømat Norge arrangerer vi torskefiskkonferansen hvert år. I forbindelse med konferansen legges det også opp til møter og seminarer for aktører i næringen.

Konferansen er gratis og du betaler kun for lunsj og festmiddag dersom du ønsker å delta på det.

Se hele programmet og meld deg på innen 18. oktober kl. 11:00 her Her finner du Torskefiskkonferansen 2017 på facebook

(12-OCT-2017 12:46 PM)

Forbud mot ilandføring av kveite over 2 meter

Fiskeridirektoratet har presisert følgende i §48 i utøvelsesforskriften: All fangst av kveite over 2 meter skal straks slippes tilbake på sjøen. Påbudet gjelder uavhengig av om kveiten er død eller dødende. Forskriften gjelder fra 09.10.2017.

I samsvar med dette fjerner vi muligheten for omsetning av kveite over 2 meter lengste lengde. Dette gjelder all kveite over 100 kg sløyd u/hode, og den varekoden fjernes dermed fra Råfisklagets register. Videre endres størrelsesgruppen 60-100 kg til følgende: Kveite minst 60 kg under 2 meter, lovlig fanget.

Endringen vil bli tatt inn på minsteprislista ved neste oppdatering.

Les mer i J-173-2017 på fiskeridir.no her Les mer om innføring av utkastpåbudet på kveite hos Fiskeridirektoratet her
(10-OCT-2017 02:12 PM)

Presisering om leverandørerklæring på sedlene

I forbindelse med tolldirektoratets krav om nasjonal leverandørerklæring er det tilrettelagt for at selve leverandørerklæringen med tekst om norsk preferanseopprinnelse kan framkomme på landings- og sluttsedlene. Opplegget gjør at man slipper å utstede separat erklæring for hver fangst. Bakgrunnen er at frihandelsavtaler hvor Norge er part har vilkår om andel norsk bemanning på fiskefartøy. Tilfredsstiller man ikke bemanningskravet oppnår man ikke preferansetollbehandling.

For å avgjøre retten til preferanseopprinnelse brukes sedlenes rubrikker for «Besetning» og «herav norsk». Teksten med norsk preferanseopprinnelse vil bare framkomme på seddel for norske fartøy med minst 75% norsk besetning.

Det presiseres at «herav norsk» besetning betyr norsk statsborger, eller likestilt med norsk statsborger, ettersom utlendinger som er bosatt og betaler skatt til Norge regnes som likestilt med norsk statsborger iht. deltakerlovens begrepsanvendelse.

PS De som ikke finner rubrikkene «Besetning» og «herav norsk» på sedlene må snarest ta kontakt med sin systemleverandør for å få dette på plass.

Hjelp og informasjon til utfylling av sluttsedler finner du på vår seddelside her
(10-OCT-2017 01:13 PM)

Rognkjeks, lange og brosme er MSC-godkjent!

Nå kan også rognkjeks, lange og brosme smykke seg med miljømerket fra MSC – merket som garanterer at produktet kommer fra et bærekraftig fiske.

Vedtaket gjelder fra og med i år, det innebærer at fangst fra og med 1. mars i år nå kan selges som MSC-godkjent.

Kundene er også fornøyd med at de nå kan kjøpe MSC-sertifisert Rognkjeks fra Norge. Bengt Lorentsson i Orkla i Sverige sier han er glad for at Norge nå er med i det gode selskap av land som selger MSC-sertifisert rognkjeks.
– Vi inom Orkla/ABBA AB hoppas att fler fiskare vill satsa på detta fisket dom kommande åren, denna säsongen är ju ett bra bevis på att det finnes ett stort intresse för Rognkjeksrogn från Norge, sier Lorentsson.

Prosessen med å godkjenne rognkjeks, lange og brosme startet for over ett år siden, som er omtrent den tiden det tar å få godkjent et fiske hos MSC. Rett i forkant endret MSC sin standard til å innholde flere krav til utøvelsen av fisket, og rognkjeks, lange og brosme er dermed de første fiskeriene som har blitt godkjent iht. den nye standarden.

Fangstresertifikatene til rognkjeks, lange og brosme finnere du her Alle ulike miljømerker på artene som vi har ansvaret for finner du på våre nettsider her

(09-OCT-2017 10:22 AM)

Ledig lærlingplass på garnbåt på Andenes!

En unik mulighet for deg som går yrkesfag, liker å jobbe og nå er på jakt etter lærlingplass: Reder Sverre Andersen på garnbåten «Ludvik» søker etter en ivrig ungdom som ønsker å bli bedre kjent med fiskeryrket.

Lærlingen vil få jobbe på en av rederiet sine båter som ror ut fra Andenes i Nordland. Personen må gå på en yrkesfaglig skole, da opplæringen om bord gjenspeiler fagene på skolen – på den måten kan lærlingen gå opp til fagprøve om bord etter endt lærlingtid på to år.

«Ludvik» er allerede godt i gang med rekrutteringen av neste generasjons fiskere, da de allerede har en lærling om bord som skal ta fagprøven i februar.

- Vi ønsker å ha flere unge i lag med oss gamlinger om bord, de er en god ressurs og er med på å skape et godt arbeidsmiljø for fremtiden, sier Sverre.

Sverre forteller at det er ønskelig at lærlingen har bosted på Andenes eller i nærheten, men andre er hjertelig velkommen til å søke. Båten ror med garn, seks dager i uken gjennom hele året, med opphold for landligge grunnet uvær og ferie. Men de kan legge opp til skiftordning, med tre uker på og en uke fri dersom ønskelig.

Hvis du vil vite mer eller søke på lærlingplass kan du kontakte Sverre på mobil 48109184 eller Magnus 97488219. Du kan også kontakte Opplæringskontoret for Nordre Nordland Bjørn Willy på mobil 96901959.

Bilde Sverre Andersen.

(04-OCT-2017 06:07 PM)

Ferskfiskordningen øker til 50 prosent fra 2. oktober

Fiskeridirektoratet melder om økning av tillatt torskefangst innenfor ferskfiskordningen til inntil 50 % på ukebasis for fartøy i åpen og lukket kystgruppe fra mandag 2. oktober, les hele meldingen her.

(02-OCT-2017 09:37 AM)

Midlertidig stopp i fisket etter leppefisk

Fiskeridirektoratet melder om midlertidig stopp i fisket etter leppefisk fra og med 30. september kl. 20.00 til og med 23. oktober kl. 08.00.

Siste frist for levering av fangst er 4. oktober kl. 20.00, les mer i J-168-2017 her.

(27-SEP-2017 08:42 AM)

Halvor Leithaug Strand tok gullet i NM!

Råfisklaget gratulerer Halvor Leithaug Strand som Norgesmester på NM i sjømathandel 2017!

Torgeir Trippestad Berg kapret sølvet og Jørn Edvard Thalberg bronsen, etter en spennende dag med krevende oppgaver, tidsfrister og strenge dommere.

Sjømathandlerne er fiskernes forlengede arm ut til landets sjømatelskere, og deres kunnskap og kjærlighet for faget er uvurderlig.

Takk til deltakere, arrangører, dommere, publikum og konferansier som ga alt, og gjorde dagen til en fest!

Alle fiskesalgslagene er med på laget på konkurransen, som eies av Norske Sjømatbedrifters Landsforening - NSL.

Foto: Lise Mangseth

Se alle bildene på vår facebookside her

 

(25-SEP-2017 09:33 AM)

Kom og smak norsk hval og norske reker på Matstreif!

Norges største matfestival, Matstreif, er godt i gang i Oslo – og de lekreste delikatesser fra Nord-Norge står selvsagt på bordet!

Norges Råfisklag har stand sammen med Norsk Hval og Norske Reker. Det deles ut smaksprøver, oppskriftshefter og ikke minst så fortelles historien om hvalkjøttet, verdens mest unike råvare – høstet ansvarlig og bærekraftig av Norske fangere.

Startskuddet for matfestivalen var i dag tidlig, og vi skal ha stand på Rådhusplassen hele helgen – så ta med deg smaklystne venner og kjente og kom innom og få en smakebit av norsk hval og norske reker.

MATSTREIF er Norges største nasjonale matfestival, midt i hjertet av Oslo.

Se bilder fra vår stand på Matstreif på våre facebooksider her Her kan du se mer om Matstreif på facebook

 

(22-SEP-2017 06:03 PM)

KÅRES NÅ: Hvem blir Norges beste sjømathandler 2017?

Deltakerne skal vise at de har godt håndlag når fisken fileteres og renses, god hygiene når fisk og skalldyr skal holdes adskilt og så skal de legge en fristende disk og lage spennende ferdigprodukter.

Få med deg den spennende konkurransen på Rådhusplassen 1 i Oslo frem til klokken 16:30, hvis du er i nærheten, eller se den på NM i sjømathandel facebooksider, der det sendes live gjennom hele dagen (følg linken under).

Fiskehandleren er fiskerens utstrakte arm og Råfisklaget er med på laget når norges beste sjømathandlere møtes til mesterskapsduell for 15. gang.

Følg konkurransen live på NM i sjømathandel facebooksider her (man kan også se filmene i etterkant)

(22-SEP-2017 10:31 AM)

Nye minstepriser for hummer

Norges Råfisklag og Norske Sjømatbedrifters Landsforening har fastsatt nye minstepriser for hummer fom. 1. oktober.

Se rundskriv her

(21-SEP-2017 01:16 PM)

Midlertidig prisreduksjon for kveite

Som følge av økte landinger og prisfall i markedet reduseres minsteprisene for de 3 minste kveitestørrelsene med virkning fra og med 21. september 2017.

Se rundskriv her

(20-SEP-2017 01:32 PM)

Minsteprisliste for fisk

Råfisklaget har i drøftelser med NSL, Fiskekjøpernes Forening og Sjømat Norge blitt enige og høstens minstepriser for fisk.

Prisene gjelder fra og med mandag 25. sepember inntil søndag 17. desember.

Minsteprislisten finner du her

(20-SEP-2017 01:39 PM)

NYE MINSTEPRISER: Prisstigning for hyse, kvitlange og breiflabb, og en midlertidig nedgang for kveite under 40 kilo.

Her er et utdrag av minsteprisene som blir endret fra og med 25. september:

**Hyse opp 1 krone til 13,50 kroner (for snørefanget størrelse over 8 hg)
**Hyse opp 50 øre til 9,25 kroner (for størrelse over 8 hg)
**Kvitlange opp 50 øre til 10 kroner (for størrelse over 2 kg)
**Kvitlange opp 50 øre til 9 kroner (for størrelse 0,7-2 kg)
**Breiflabb opp 3 kroner til 66 kroner (for haler størrelse 1-4 kg)
**Kveite ned 5 kroner til 45 kroner (for størrelse 40-60 kg)

Midlertidig minstepris mellom 21. september og 8. oktober:

**Kveite ned 10 kroner til 55 kroner (for størrelse under 20 kg)
**Kveite ned 10 kroner til 50 kroner (for størrelse 20-40 kg)

Kveitefisket medfører markedsmessige utfordringer hver høst når vi får økte landinger. Dette har resultert i en periode med reduserte minstepriser for å sikre flyt i omsetningen. Den samme utviklingen har vi sett de siste ukene, noe som har ført til at partene har blitt enige om en midlertidig reduksjon av minsteprisen for de to minste vektklassene.

Torsk og sei har dynamiske minstepriser som blir forhandlet månedlig, og er derfor ikke inkludert her. Partene ble enige om å videreføre forsøksordningen også i kommende prisperiode med samme metoder som har vært benyttet så langt.

Ny minsteprisliste blir publisert på våre nettsider i løpet av morgendagen.

Prisdrøftelsene ble gjennomført sammen med Sjømat Norge, Norske Sjømatbedrifters Landsforening - NSL og Fiskekjøpernes Forening.

(19-SEP-2017 04:03 PM)

Krabbes det mot ny rekord?

Det er allerede fisket og levert kongekrabbe for 187 millioner kroner til nå i år, og prognosene viser at verdien kan komme opp i 375 millioner ved årets slutt - hvilket er ny rekord. Snittprisen som betales til fisker har også hatt en økning, og er 26 kroner høyere per kilo enn i fjor.

Over 60 prosent av årets kvote er nå fisket, når fisket etter kongekrabbe i Russland og Alaska nettopp har startet. Dette gir økt tilgang av krabbe i markedet og kan påvirke eksportprisen for norsk krabbe utover høsten.

Les mer i markedsrapporten for kongekrabbe her

(15-SEP-2017 01:04 PM)

Stopp i fangst av vågehval i 2017

Fiskeridirektoratet melder om stopp i fangst av vågehval med virkning fra og med 15. september 2017, les mer i J-154-2017.

(15-SEP-2017 08:54 AM)

Miniseminar: Fiskeriforskninga møter fiskerinæringa!

Norges Råfisklag og K. G. Jebsen-senter for havrett, UiT Norges arktiske universitet, ønsker å bidra til at man styrker kontakten mellom organisasjoner i fiskerinæringen og det juridiske miljøet ved senteret. Vi arrangerer derfor et mini-seminar på Kystens Hus hvor K. G. Jebsen-senter for havrett presenterer sin virksomhet og fiskerirelaterte prosjekter for et nettverk av jurister/advokater, myndigheter og andre interesserte fra fiskerinæringen.

Kom og møt forskerne som jobber med fiskerirett! Se programmet i facebook-arrangementet her.

Utvidet påmeldingsfrist til 14/9! Meld på til gerd.sollid@rafisklaget.no her

(13-SEP-2017 01:11 PM)

Samvirkesenteret inviterer til frokostmøte 24. oktober

Samvirkesenteret inviterer til sitt årlige fokostmøte 24. oktober mellom 07:30-11:00 på Grand Hotel i Oslo.

Årets tema er "Samvirke – for felles verdiskaping, fordeling, deltakelse og demokrati".

Innlederne er Ed Mayo - Co-operatives UK, Marte Gerhardsen - Tankesmien Agenda, Anne Siri Koksrud Bekkelund - Civita og Tom Johnstad - NTNU i Gjøvik. Det blir selvsagt også mulighet for spørsmål og dialog.

Vi kunngjør og presenterer vinneren av Årets samvirkeforetak 2017.

Samvirkefrokosten er gratis og åpen for alle. Råfisklaget er et samvirke og deltar selvsagt.

Les mer om innlederne og meld deg på samvirkefrokosten på samvirke.org her

(07-SEP-2017 10:10 AM)

Fiskeridirektoratet inviterer til dialogmøte om kongekrabbe 14. september

Fiskeridirektoratet region Nord inviterer næringsaktører til årlig dialogmøte om forvaltning av kongekrabbe i Vadsø 14. september.

Temaer for møtet vil være bestandssituasjon, kvoteanbefaling, reguleringer, markedssituasjonen og innspill til reguleringsprosess for 2018. Det ønskes også tilbakemelding på blant annet utvikling i deltagelsen, utvidelse av deltagelsen vestover, inntektskrav, sortering, utsetting og bruk av samleteiner og mobilt kjøp.

Råfisklaget snakker om markedet. Andre innleggsholdere er Nærings‐ og Fiskeridepartementet, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet

Sted: Scandic hotell Vadsø
Tid: Torsdag 14. september 2017 kl. 11.00 – 15.30.

Les invitasjon og program på fiskeridir.no her

(07-SEP-2017 09:50 AM)

Stopp i fisket etter sei med not

Fiskeridirektoratet melder om stopp i på maksimalkvotene i fisket etter sei med not nord for 62°N med virkning
fra og med onsdag 6. september. Fisket fortsetter innenfor garanterte kvoter, les meldingen på fiskeridir.no her

(04-SEP-2017 02:35 PM)

Utvidete åpningstider på vakttelefonen for sluttsedler

Fra om med i dag har vår vakttelefon for sluttsedler åpent fra 08:00-20:00, mandag til fredag.

(04-SEP-2017 02:23 PM)

Bruk tau og iler som er kraftige nok

- Bruk tau og iler som er kraftige nok til å tåle belastningen når fiskeredskapene skal dras opp av sjøen!

Seniorrådgiver Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet​ ber fiskerne om å passe på at redskapene de bruker i fisket er sterke nok til å tåle belastingen når de får mye fangst eller er ute i dårlig vær. I åtte år har Langedal vært med på opprydding etter tapte fiskeredskap langs kysten av Norge, og i år er det båten «Vendla» som har fått oppdraget.

Ryddingen er koordinert med Havforskningsinstituttet​, og akkurat nå befinner båten seg utenfor Øst-Finnmark der de sokner etter krabbeteiner i områder som er stengt for fiske. Områdene er stengt fordi Havforskningen tar bestandmålinger av kongekrabbe. I tillegg tester de ut fluktåpninger i teiner, for å finne den rette størrelsen.

«Vendla» jobber seg nå lenger vest, der de skal fortsette å lete etter tapte teiner i området der det er fritt fiske etter kongekrabbe. Etter det fortsetter båten mot Sørøya, hvor tapte fiskeredskaper etter blåkveitefisket står for tur.

- Har du mistet garn eller line under blåkveitefisket, er det fortsatt tid til å melde fra til oss, sier Langedal.

Vi ønsker å gi en honnør til Fiskeridirektoratet for arbeidet som gjøres for å rydde i havet.

Båten ble fanget på bilde mellom Vardø og Vadsø av vår kontrollør Åge Jakobsen.

Meld fra om tapte redskap til Fiskeridirektoratet her

(30-AUG-2017 07:04 PM)

– Vi har så mye å være stolt over i næringa!

- Kvalitet i alle ledd gjør oss best i markedet. Vi har rent vann, ren luft og de gode historiene. Norge har det beste miljøet for å drive med fisk, og vi skal høste og forvalte denne ressursen i et evighetsperspektiv.

Fisker og reder August Fjeldskår holdt et engasjert innlegg om kvalitetsfokus i næringa under fiskesalgslagenes arrangement under Arendalsuka, med utgangspunkt i sin årelange erfaring fra torskefisket i Nordsjøen.

Foto: Espen Solli

 

Se innlegget hans (fra 1:20:05) på vår facebookside her

 

(18-AUG-2017 06:11 PM)

Milliardvekst i villfisk-næringen

Den norske fiskeflåten skaper økonomiske ringvirkninger på mer enn 35 milliarder kroner. Verdien av den landede villfisken representerer alene en verdi på 18,7 milliarder.

Det viser en fersk ringvirkningsanalyse fra Sintef, som ble lagt frem under Fiskesalgslagenes arrangement «Norsk villfisk mot nye høyder» under Arendalsuka.

Analysen viser at økningen i verdien av fiskeflåtens samlede fangst er hele 25 prosent fra for bare to år siden.

– Den samlede sjømatnæringen har nesten tidoblet sitt verdiskapsningsbidrag siden 1970. I 2016 var verdien 100 milliarder kroner (med oppdrett). I den fiskeribaserte verdikjeden (villfisken) er det fangstleddet (fiskeflåten) som står for den største delen av verdiskapningen, fortalte Roger Richardsen fra Sintef fiskeri og havbruk.

Les hele pressemeldingen om milliardveksten i villfisknæringen her

(18-AUG-2017 09:00 AM)

Viktige endringer på sedlene av hensyn til dokumentasjon på norsk opprinnelse

Næringsaktørene bes være obs på at nasjonal leverandørerklæring innføres på landings- og sluttsedler slik at disse kan godtas av tollmyndighetene som dokumentasjon på norsk opprinnelse, ved eksport av sjømat. Viktig for fiskere, kjøpere, fryselager og eksportører.

Informasjon om endringer og utfylling av sluttseddel finner du her (word-dokument)

(17-AUG-2017 08:18 AM)

Viktig melding til seinotflåten: Ingen fartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper

Det gode fisket etter sei med not medfører at mottakene har kapasitetsutfordringer og trenger tid på å produsere fisken som leveres.

Det er derfor helt nødvendig at seinotflåten avtaler levering med kjøper før hver tur, og at disse avtalene overholdes!

Kontaktpersoner hos Råfisklaget:
Benedicte Nielsen: 77 66 01 02
Charles A. Aas: 77 66 01 07

(15-AUG-2017 12:45 PM)

Informasjon til eksportører av sjømat om krav til nasjonal leverandørerklæring

Tolldirektoratet krever at eksportører som utferdiger et opprinnelsesbevis skal kunne dokumentere opprinnelsen på varen som eksporteres. Løsningen for eksportører av sjømat er at nasjonal leverandørerklæring blir en del av landings- og sluttseddelen.

Handelsavtaler, herunder frihandelsavtaler i regi av EFTA og EØS-avtalen, inneholder vilkår om norsk opprinnelse, og Tolldirektoratet etterspurt bedre dokumentasjon for å kunne tilfredsstille internasjonale krav.

Av hensyn til flåteleddet og eksportørene er man kommet frem til at endring av landings- og sluttseddelen er den mest praktiske og effektive løsningen for både forvaltningen og næringen, les mer på seafood.no her.

(15-AUG-2017 12:44 PM)

Stopp i kystflåtens direktefiske etter blåkveite fra 12. august

Fiskeridirektoratet melder om stopp i direktefisket etter blåkveite nord for 62°N for fartøy under 28 meter største lengde fra og med 12. august.

Dette innebærer at siste frist for å ta opp redskap av sjøen er 11. august kl. 23:59, les meldingen på fiskeridir.no her.

(09-AUG-2017 10:35 AM)

Håndter krabben varsomt når du kvalitets-sorterer den om bord!

(03-AUG-2017 06:10 PM)

Viktig informasjon til deg som skal fiske leppefisk!

Nå må du melde deg på hos Norges Råfisklag før du starter å fiske leppefisk. 31. juli åpner fisket etter leppefisk nord for Stadt, og dette må du gjøre før du starter å fiske:

Yrkesfisker
**Råfisklaget må ha en kopi av gyldig leveringsavtale mellom fisker og kjøper av leppefisk for å registrere fartøy inn i ordningen. 
**I leveringsavtalen må kjøpers navn, fartøyets registreringsmerke og avtalens varighet fremgå.
**Alternativt godkjennes at kjøper sender liste over avtalebåter, som inneholder opplysninger nevnt i punktet ovenfor. Det er likevel fartøyeier som er ansvarlig for påmelding av eget fartøy.
**Dersom det skal fiskes med ruser, må særskilt søknad sendes til Fiskeridirektoratet her.

Fritidsfisker
**Båten det skal fiskes med må være registrert i Småbåtregisteret eller Skipsregisteret.
**Den som fisker må søke tillatelse fra Fiskeridirektoratet her.
**Råfisklaget må ha en kopi av Fiskeridirektoratets bekreftelse på at fartøyet er registrert inn i ordningen.

Dokumentasjon kan sendes som vedlegg på epost til kristiansund@rafisklaget.no eller til Norges Råfisklag, Postboks 6162 Langnes, 9291 Tromsø.

Oppdatert liste over påmeldte båter presenteres og kan sjekkes her

Bilde: Bendik Eide.

Oppdatert 20.07.2017

(13-JUL-2017 07:02 PM)

Nye minstepriser for sjøltilvirket tørrfisk gjeldende fra 3. juli 2017

Fra og med 3. juli innføres nye minstepriser for sjøltilvirket tørrfisk.

Se rundskriv 22/2017

(27-JUN-2017 02:10 PM)