Fisknytt og prisbarometer

Første periode av direktefisket etter blåkveite ga landinger på totalt 4.970 tonn. Seinotfisket resulterte i et stort kvantum, til tross for at det er et beskjedent antall båter i fisket. Ved Bjørnøya har torsk vært hovedfangst, men dette fisket har vært preget av et lavt antall snurrevadbåter. Et fiske som er i startfasen er fløytelinefisket etter hyse, også her har det vært få båter involvert.

Les alt om fisket i perioden 12. - 18. juni

Se snittprisene på de arter med størst verdi fordelt på våre områder 12. - 18. juni

 

(19-JUN-2017 01:21 PM)

Opp for sei og stabilt for torsk

Her er de dynamiske minsteprisene fra 19. juni frem til 27. august:

**Torsk 19,25 kr (for størrelse 2,5-6 kg).

** Sei opp 20 øre til 9,30 kroner (for størrelse over 2,3 kg).

Snittprisen som betales til fisker for fersk og fryst sei har hatt en oppgang siden forrige minstepris-beregning og er hovedårsaken til økningen i den dynamiske minsteprisen.

Sammen med kjøperorganisasjonene er vi enige om at pris-perioden skal gjelde frem til 27. august.

Se de dynamiske minsteprisene for torsk,sei og kongekrabbe her

(16-JUN-2017 01:48 PM)

Vi ber seinotflåten om å avtale levering med kjøper før hver tur!

Det gode fisket etter sei med not har ført til at mottakene har kapasitetsutfordringer og trenger tid på å produsere fisken som leveres.

(16-JUN-2017 11:01 AM)

Stopp i kystflåtens direktefiske etter blåkveite

Fiskeridirektoratet melder om stopp i direktefisket etter blåkveite nord for 62°N for fartøy under 28 meter største lengde fra og med 15. juni siden første periodekvote er beregnet oppfisket.

Dette innebærer at siste frist for å ta opp redskap av sjøen er 14. juni kl. 23:59, les meldingen på fiskeridir.no her.

(12-JUN-2017 02:49 PM)

- Begrens fangstmengde og fisketid, slip knivene og juster sløyemaskinene!

Slik lyder oppfordringen fra Råfisklagets kontrollør, Åge Jakobsen, til båtene som fisker hyse og torsk ved Bjørnøya nå.

Vi kontrollerer i disse dager fangstene som fiskes ved Bjørnøya. Dette fisket fikk mye negativ oppmerksomhet i fjor, da det ble levert en del fisk med dårlig kvalitet. Kontrollsjef Charles Ingebrigtsen sier at Råfisklaget derfor følger med på dette fisket ekstra godt i år.

- Alt er ikke rosenrødt, men det vi har sett til nå i år er bedre enn i fjor, fastslår Ingebrigtsen.

Hyse er en skjør fisk, og i den tidligere forskriften «Kvalitet for fisk og fiskevarer» sto det at hyse skulle oppbevares i kasser med is, men kunne ilandføres i container med is og vann.

- Det sier litt om det biologiske utgangspunktet på hyse, sier Ingebrigtsen, og dette stemmer godt overrens med tilstanden på den hyse som vi har sett bli ført i bulk med vann over flere døgn. Noen av båtene iser fisken i container, og den holder generelt en bedre kvalitet enn fisken som oppbevares i bulk, legger han til.

Resultatene av kontrollen viser også stor forskjell på kvaliteten på hyse som er fisket over ett døgn, sammenlignet med den som er fisket over flere døgn før den blir levert. Ingebrigtsen ber derfor fiskerne om å fiske over kortest mulig tid før levering og begrense mengde fisk i fangsten.

Kontrollen har så langt også avdekket en del slogrester i fisken, samt feil sløyesnitt. For å få bukt med dette må fiskerne være nøye med å sjekke og justere sløyemaskinene og slipe knivene ofte.

Vil du ha mer informasjon? Kontakt oss på firmapost@rafisklaget.no.

Bilde av fangst fra Bjørnøya som er iset og levert i ITub-containere.

(09-JUN-2017 10:49 AM)

Sommerpris på reke fra 5. juni!

I perioden 5. juni til 13. august går minsteprisen, som betales til fisker for ferske kokte skallreker, opp med 8 kroner til 75 kr/kg.

Det er stor etterspørsel etter ferske reker, og prisnivået ligger rundt 3 kr høyere enn på samme periode i fjor.

Les siste nytt om fangst og pris for kystrekefisket i siste markedsrapport her

(09-JUN-2017 09:26 AM)

Reke er hot - men foretrekker å være cool!

Sommer, varme, måkeskrik og ferske reker hører gjerne sammen. Men husk: Om sommeren er det ekstra viktig å passe på å holde rekene godt nedkjølt frem til fangsten blir levert.

Bruk termometer og sjekk temperaturen ofte, slik at kjøper og forbruker får et produkt med lengst mulig holdbarhet.

Foto: Irene Sandnes

Se veiledningen for koking og pakking av reker her

(08-JUN-2017 07:03 PM)

Protokoll fra Råfisklagets årsmøte

Råfisklaget gjennomført årsmøte på Radison Blu i Tromsø onsdag 31. mai og torsdag 1. juni. På programmet sto blant annet politisk debatt, innlegg om teknologi og kvalitet, utdeling av prisen til årets kvalitetsfisker og årsmøtesaker.

Les protokollen fra årsmøtet 2017 her

(07-JUN-2017 12:13 PM)

Omsetnings- og veiebestemmelsene av levendefisk

Endringer i omsetnings- og veiebestemmelsene av levendefisk.

Se rundskriv 20/2017

(02-JUN-2017 02:32 PM)

Redusert avgiftsats på fiskemel og olje

Norges Råfisklag har omdefinert avgiftssatsene på fiskemel og olje, og avgiften går ned fra 0,79 % til 0,35 %. Den nye avgiftssatsen gjelder for leveranser fra 1. juni 2017.

Tiltaket er ment å stimulere til økt omsetning av biproduktene.

(01-JUN-2017 03:01 PM)

Dette er det nye styret i Norges Råfisklag

Fra venstre: Hans Petter Rasmussen (Fiskarlaget Nord), Holger Pedersen (Nordland Fylkes Fiskarlag), John Bjørnholm (Møre- og Romsdal Fiskarlag), Jimmy Tøllefsen (Fiskarlaget Nord), Egil Berge (Fiskarlaget Midt-Norge), Johnny Caspersen (Fiskebåt), Paul Jensen (Norges Kystfiskarlag), Kjell Bjørnar Bakken (Nordland Fylkes Fiskarlag), Erlend Hanssen (Norsk Sjømannsforbund), Charles Aas (ansattes representant).

Valget ble gjennomført av Råfisklagets årsmøte i dag.

(01-JUN-2017 01:10 PM)

En målrettet og iherdig kvalitetsinnsats er kronet med heder og pris!

Finn-Tore Frantzen fra Båtsfjord ble onsdag utnevnt til Årets kvalitetsfisker 2017 av Norges Råfisklag. Frantzen får prisen for sin utrettelige jakt på den perfekte kvalitet. Og han har jaktet på prisen i flere år.

- Det er avgjørende at vi kan levere produkter av best mulig kvalitet for å sikre et best mulig økonomisk utbytte for næringa som helhet og for å sikre vår framtidig posisjon i den globale konkurransen, sier styreleder i Norges Råfisklag Johnny Caspersen. - Fiskere som Frantzen drar oss videre i dette arbeidet. Prisen Årets kvalitetsfisker er derfor viktig for Norges Råfisklag.

Det var Veronica Pedersen Åsheim, Fiskeriministerens politiske rådgiver, som sto for utdelingen på Råfisklagets Årsmøte.

I kompisgjengen i havna i Båtsfjord er konkurransen stor om hvem som har den beste båten og hvem som kommer på land med den beste fisken. Det terges, flires og slenges bemerkninger. Humor er deres våpen og de retter skytset skarpt mot hverandre. Inntil nylig hadde Frantzen den minste båten, og den var til og med tungvint rigget. Sånn kunne det ikke være. Planene ble lagt for ny båt. Nå er endelig «Sundsbøen» på plass. Rigget etter alle kunstens regler både for fisk og folk.

Les om årets kvalitetsfisker her

På bildet ser vi Årets kvalitetsfisker 2017 Finn Tore Frantzen. Bilde: ©ArcticSupreme, fotograf Marius Fiskum

 

(31-MAY-2017 12:45 PM)

Et fiskeeventyr i særklasse!

I forbindelse med årsmøtet i Råfisklaget ser vi tilbake på fjoråret. Et rekordår for norske fiskere!

Aldri før har verdien av den fisken som blir omsatt i Råfisklagets distrikt, vært høyere. Den norske villfisknæringa er en suksesshistorie, rett og slett et eventyr fra virkeligheten.

 

Les hele kronikken skrevet av Trygve Myrvang og Johnny Caspersen her

(31-MAY-2017 12:10 PM)

Årsberetning og foredrag fra årsmøtet 2017

Vi har samlet alt som skjer på årsmøtet på en egen side. Her finner du foredrag, årsberetning, reiseregning, årets kvalitetsfisker og det nye styret.

Gå til årsmøtesiden her Årsberetning 2016 finner du her

(31-MAY-2014 10:00 AM)

Skreipatruljen: – Kvaliteten har økt!

Sesongen for å pakke kvalitetsmerket skrei er avsluttet og skreipatruljen oppsummerer funnene etter årets kontrollarbeid.

– Sammenligner vi med tidligere år har kvaliteten på kvalitetsmerket skrei økt, fastslår kontrollør Jan-Erik Jensen.

Fra januar til utgangen av april har skreipatruljen kontrollert i overkant av 200 partier fra rundt 45 ulike pakkere. Kontrollene er gjennomført fra Finnmark i nord til Spania i sør, og patruljen er godt fornøyd med årets resultater.

Les hele oppsummeringen fra skreipatruljen her

(23-MAY-2017 08:25 AM)

Økning i eksporten av kvalitetsmerket Skrei til Spania!

Fra januar til april i år eksporterte Norge 701 tonn kvalitetsmerket Skrei til Spania med en verdi på 24,8 millioner norske kroner, melder Norges Sjømatråd.

Sammenlignet med i fjor er det eksportert 190 tonn mer kvalitetsmerket Skrei hvilken er en oppgang på 35 %. Verdien økte med 33 % sammenlignet med 2016.

 

Les mer om økningen av eksporten av kvalitetsmerket Skrei på seafood.no her

 

(19-MAY-2017 02:04 PM)

Minstepriser for ferske reker

I prisforhandling med kjøpergruppen representert ved Sjømat Norge og Norske Sjømatbedrifters Landsforening, ble det enighet om nye minstepriser gjeldende fra og med 22. mai.

Se rundskriv 19/2017

(19-MAY-2017 09:26 AM)

Fritt fiske etter hyse

Fiskeridirektoratet melder om fritt fiske etter hyse nord for 62°N for fartøy i lukket kystgruppe som fisker med konvensjonelle redskap, fra mandag 15. mai, les mer i meldingen på fiskeridir.no her.

(15-MAY-2017 12:26 PM)

Regulering av kvalfangsten - endring

Vi viser til rundskriv 15/2017 om "Omsetningsregulering av kvalfangsten 2017"

Den varslede reguleringen med omsetningskvoter fom 30. mai jfr pkt 2 i rundskrivet, blir ikke iverksatt

Bakgrunnen for dette er at alle kvalskuter som har varslet interesse for å gå på fangst, har fått avtale om levering (jfr pkt 3 i rundskrivet).

Det understrekes at ingen skuter må starte fangsting uten etter nærmere avtale med kjøper om mottak og salg av fangst.

Se rundskriv 2017/15 her

(12-MAY-2017 01:32 PM)

Ungdomsfiskeordninga 2017

Ungdomsfiskeordningen gjelder for ungdom som fyller 12 år senest i 2017, og som ikke har fylt 25 år på forskriftens ikrafttredelsestidspunkt. Den som skal delta i ungdomsfiskeordningen må være registrert ved Fiskeridirektoratets regionkontor og ha fått tildelt deltakernummer.

Ordningen gjelder i perioden fra og med mandag 19. juni 2017 til og med fredag 11. august 2017. I fiske etter rognkjeks gjelder andre perioder, angitt i forskriften.

Les hele forskriften om ungdoms rett til å delta i fisket i 2017 på fiskeridir.no her

(11-MAY-2017 09:22 AM)

Stopp i fisket for fartøy som fisker innenfor kystfiskekvoten

Fiskeridirektoratet melder om stopp i fisket etter torsk nord for 62°N for fartøy i åpen kystgruppe som fisker innenfor kystfiskekvoten, fra mandag 8. mai.

Stoppen omfatter maksimalkvotetillegget som ble gitt 31. mars i år. Fisket fortsetter innenfor det garanterte kvotetillegget på 16 tonn, les meldingen på fiskeridir.no her.

(04-MAY-2017 10:02 AM)

«Seafood from Norway» - det nye opphavsmerket for norsk sjømat!

Det nye opphavsmerket ble lansert i dag under sjømatmessen i Brüssel, og kan brukes av fiskere og næringsaktører som selger og produserer sjømat fra Norge.

Merket garanterer norsk opphav og skal bidra til å forsterke norsk sjømats posisjon globalt.

Bilde: Opphavesmerket, Norges Sjømatråd

Les mer om merket på sjømatrådets nyhetssider her

(25-APR-2017 01:52 PM)

Økt torskekvote i lukket kystgruppe

Fiskeridirektøren har besluttet å øke torskekvotene nord for 62°N for fartøy med hjemelslengde mellom 15 - 20,9 meter i lukket kystgruppe. Økningen gis som maksimalkvotetillegg. Beslutningen har virkning fra og med 21. april. Les meldingen på fiskeridir.no

(21-APR-2017 03:31 PM)

Minstepriser for blåkveite

Minstepriser for forskjellige leveringstilstander av blåkveite.

Les rundskriv 18/2017

(21-APR-2017 03:14 PM)

Minsteprisliste, vår/sommer 2017

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har blitt enige om nye minstepriser for vår- og sommersesongen 2017. Partene er enige om at forsøksordningene med dynamisk minstepris for torsk og sei har fungert godt og at ordningene videreføres også i kommende prisperiode.

Les minsteprislisten (rundskriv 17/2017) her

(20-APR-2017 04:35 PM)

NYE MINSTEPRISER!

Minsteprisene på hyse, blåkveite og uer går opp:

**Hyse (snørefanget) over 8 hg går opp 25 øre til 12,50 kroner.
**Hyse (andre redskap) over 8 hg går opp 25 øre til 8,75 kroner.
**Hyse under 8 hg går opp 25 øre til 6,50 kroner (mellom 24. april - 11. juni er prisen 5,00 kroner).
**Blåkveite over 2 kg går opp 1 krone til 27 kroner.
**Blåkveite mellom 1-2 kg går opp 2 kroner til 25 kroner.
**Blåkveite under 1 kg går opp 2 kroner til 21 kroner.
**Uer sløyd uten hode eller kjakeskåret over 5 hg går opp 50 øre til 14,50.
**Uer rund over 7 hg går opp 1 krone til 14,50 kroner.

De nye minsteprisene gjelder fra mandag 24. april. Forsøksordningen med dynamiske minstepriser på torsk og sei videreføres.

Les mer i pressemeldingen her

Oppdatert 19.04.2017 kl 14:49

(19-APR-2017 01:19 PM)

NY TJENESTE: Automatisk kvotevarsel!

Vi tester ut automatisk varsling til fartøy som nærmer seg slutten på, eller har fisket over, kvoten sin.

Som standard vil du som fisker motta en e-post når det er under 10 % igjen av kvoten på; torsk, hyse, sei, blåkveite og/eller kongekrabbe. Du kan velge å få en forenklet versjon av varselet på SMS, dette endrer du selv inne på «Dine Sider».

Foreløpig er det kun fiskere som har profil på «Dine Sider» som vil motta disse varslene. Vi oppfordrer derfor de som ikke har tilgang på vår påloggbare tjeneste om å registrere seg nå!

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en kvotekontroll, og at det er ditt eget ansvar som fisker å forholde deg til de til enhver tid gjeldende reguleringsbestemmelser.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre tjenestene våre, så dersom du har forslag til endringer eller oppdager feil, gi oss gjerne en tilbakemelding!

Send søknad på e-post her (for fiskere)

(03-APR-2017 10:08 AM)

Kvoteøkning for fartøy som fisker innenfor kystfiskekvoten

Fiskeridirektøren har i dag besluttet å øke torskekvotene nord for 62°N for fartøy i åpen kystgruppe som fisker innenfor kystfiskekvoten med 10 tonn per fartøy. Kvotetillegget gis som et maksimalkvotetillegg. Beslutningen har virkning fra og med 31. mars. Les meldingen på fiskeridir.no

(31-MAR-2017 03:34 PM)

Justering av modell for dynamisk minstepris for sei

I avtale om prøveordningen for dynamisk minstepris for sei avtalte partene at en skulle evaluere problemstillinger knyttet til dynamisk minstepris for notfanget sei i perioden. Norges Råfisklag og industrien har nå blitt enige om justering av modellen slik den også skal kunne gjelde for notfanget sei.

Les mer om justeringene i rundskriv 1/2017 her

(31-MAR-2017 12:54 PM)

Minstepriser og omsetningsbestemmelser for kvalprodukter sesongen 2017

Norges Råfisklag og Sjømat Norge har drøftet minstepris for kjøtt og spekk av vågehval, og er enige om følgende minstepriser gjeldende f.o.m. 3. april 2017 og inntil videre:

**Kvalkjøtt til anvendelse konsum 38,85 kr/kg.

**Kvalspekk og finner til konsum 0,01 kr/kg.

Les mer om prisene i rundskriv nr 14/2017 her

Les mer om omsetningsbestemmelsene i rundskriv 15/2017 her

Les om reguleringen av fangst av vågehval i J-52-2017 på fiskeridir.no

(31-MAR-2017 11:45 AM)

Bort med blodet og kjøl fisken ned raskt!

Råfisklaget sin kvalitetssjef Charles Ingebrigtsen er klokkeklar i intervjuet i Fiskeribladet forleden dag.

Mye av fisken sendes fersk til markeder langt borte og fangstskadene kommer ikke frem før fisken ligger i disken. Da er det for sent.

Kjenner du en fisker som er kompromissløs på kvalitet? Norges Råfisklag tar nå imot forslag til Årets kvalitetsfisker 2017.

Bilde: Årets kvalitetsfisker 2013 Holger Nilsen leverer fisk fra båten sin "Astrid Kristine".

Les hele intervjuet med kvalitetssjef Charles Ingebrigtsen på fiskeribladet.no

Foreslå din kandidat til prisen "Årets kvalitetsfisker" på denne lenken

(30-MAR-2017 08:02 PM)

Kronikk: Kvalitet og kontroll er avgjørende!

Akkurat nå foregår et eventyrlig skreifiske utenfor Lofoten og Vesterålen. Den norske villfisk-ressursen kan gi enorme verdier til stadig nye generasjoner. Da er to stikkord. avgjørende: kvalitet og kontroll.

Les hele kronikken om kvalitet og kontroll skrevet av administrerende direktør Trygve Myrvang

(28-MAR-2017 01:22 PM)

Stopp i fisket etter torsk 31. mars for fartøy i åpen gruppe

Fiskeridirektoratet melder om stopp i fisket på maksimalkvotetillegg av torsk nord for 62°N for fartøy i åpen kystgruppe fredag 31. mars, les hele meldingen på fiskeridir.no og i J-54-2017 på fiskeridir.no

(28-MAR-2017 01:01 PM)

Føringstilskudd for kongsnegl

Norges Råfisklag har fått Nærings- og Fiskeridepartementets godkjenning til bruk av føringstilskudd for kongsnegl som fraktes fra mottakssted til produksjonsanlegg for produksjon.

Se hele rundskrivet her

(23-MAR-2017 01:20 PM)

Minstepriser og omsetningsbestemmelser for rognkjeksrogn

Norges Råfisklag er enig med Sjømat Norge om følgende minstepriser for rognkjeksrogn gjeldende for omsetning f.o.m. 23. mars 2017 og inntil videre.

Prisene er som følger:
** Rogn av rognkjeks, utilvirket: kr 34,- pr kg.
** Rognkjeksrogn sjøltilvirket i tønner: kr 4 700,- pr tønne.

Se hele rundskrivet her

(21-MAR-2017 03:50 PM)

Bli med og gjør en forskjell!

Rene farvann og havområder er viktig både for oss og de neste generasjoner.

Vi er stolte støttespillere av Clean up Lofoten, og oppfordrer alle til å bidra! Med et våkent blikk og en liten innsats kan vi komme langt.

Les mer om hvordan du kan bidra og lite som skal til for å gjøre en forskjell på cleanuplofoten.no

(21-MAR-2017 12:38 PM)

Kjempefin Skrei i Spania!

Skreien i eskene er fraktet fra Nord-Norge til Spania. Reisen har vart i 4 dager. Og kvaliteten på fisken? Den er fantastisk!

Denne uken gjennomførte skreipatruljen kvalitetskontroller på over 20 partier med kvalitetsmerket Skrei i Spania, og vi er svært fornøyde med resultatet.

- Jevnt over er kvaliteten strålende. Fisk som er pakket riktig holder seg utrolig godt, selv etter flere dager i transitt. Vi har funnet at fisken stort sett er utrolig fersk og fin og holder ypperste kvalitet, sier markedsrådgiver Jonette Braathen fra Norges Sjømatråd, som har vært med skreipatruljen på kontroll.

Les Sjømatrådets artikkel om kvalitetsmerket Skrei og kontrollen i Spania her

Se filmen fra kontroll av kvalitetsmerket Skrei i Spania på vår facebookside

Les mer om kvalitetsmerket Skrei og skreipatruljen her

(20-MAR-2017 07:03 PM)

Fritt fiske etter hyse og sei

Fiskeridirektoratet melder at fartøy i lukket kystgruppe under 11 meter har fritt fiske etter hyse og sei fra 17.03.2017, les hele meldingen på fiskeridir.no

(17-MAR-2017 01:47 PM)