NYE MINSTEPRISER: Torsken står på stedet hvil, og seien går litt ned

Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 23. april:

**Torsk uendret på 21,50 kroner (for størrelse 2,5-6 kg)
**Sei går ned 10 øre til 9,00 kroner (for størrelse over 2,3 kg).

Årsaken til nedgangen i prisen på sei skyldes reduksjon i prisen som betales til fisker for fersk sei.

Prisene gjelder fram til 6. mai.

Se de dynamiske minsteprisene for torsk, sei og kongekrabbe her

(20-APR-2018 09:56 AM)

Her er vinnerne i Råfisklagets skolekonkurranse om sjømat!

 

Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom». Dette er pengepremien klassene mottar for bidragene:

**VG1 studiespesialisering på Vardø videregående skole - 7500 kroner.
**Klasse 9A på Øksnes skole - 7500 kroner.
**Ungdomstrinnet på Husøy skole - 5000 kroner.

 

Med konkurransen «sjømat og ungdom» ønsket vi å rette et sterkere fokus på sjømatnæringen blant neste generasjon sjømatkonsumenter og forvaltere av havets ressurser; ungdommen. Det spises nemlig for lite fisk. I 2017 ble det spist 15 prosent mindre fisk enn året før, og den største nedgangen er blant dem under 34 år, viser tall fra Norges sjømatråd. Råfisklaget ville ha et klarere bilde av hvilket forhold unge har til næringen, og de innsendte bidragene viser at elevene tok oppdraget på alvor.

– Videosnuttene illustrerer tydelig at fiske og sjømat betyr mye for ungdom i dag. Det er gode historier fra land og sjø, med norsk villfisk i fokus. Det er flott å se, sier prosjektleder i Norges Råfisklag, Lisbeth Drotz.

Vi har laget en pressemelding som omhandler hver av vinnerne som du finner på denne siden

(19-APR-2018 03:04 PM)

Råfisklagets forretningsregler

Våre forretningsregler er oppdatert og gjelder fra 26. februar 2018, du finner de her.

(19-APR-2018 11:52 AM)

Anmodning om redusert fiske etter lyr

Markedssituasjonen for fersk lyr er utfordrende, med økte tilførsler og reduserte priser.

Norges Råfisklag anmoder derfor om at fiske der lyr inngår, begrenses og tilpasses kjøpers etterspørsel.

(18-APR-2018 02:28 PM)

Som fiskekjøper setter jeg umåtelig pris på å få lov til å kjøpe Finn Tores fisk!

Innkjøpssjef for Norway Seafoods As i Båtsfjord Ørjan Nergaard hyllet Finn Tore Frantzen da han ble tildelt prisen «Årets kvalitetsfisker 2017». Vet du om en fisker eller et mannskap som fortjener å vinne prisen i år?

Noen som alltid gjør det lille ekstra for at fisken skal få den aller beste starten på sin reise til å bli et herlig måltid? Fiskere som, uansett hvilket fiske, alltid sørger for å; røkte bruket ofte, bløgge fisken umiddelbart, unngå fall og slagskader – og som alltid kjøler fisken raskt?

Fristen for å foreslå din kandidat er 1. mai. Vi sender live på våre facebooksider når prisen deles ut under Råfisklagets årsmøte onsdag 30. mai.

Foreslå din kandidat her Se filmen når Ørjan hyllet Finn Tore på våre facebooksider her

(17-APR-2018 08:02 PM)

Villfisknæringen tar ansvar for havmiljøet, og inviterer nå DEG til bli med på ryddelaget!

Norges Råfisklag har satt av 1 million kroner til støtte av ryddeaksjoner i fjæra langs kysten i vårt distrikt (fra Vevang i sør til russegrensa i nord) i 2018. Vi oppfordrer derfor alle - enkeltpersoner, lag, næringsaktører og organisasjoner - til å bli med på dette gode tiltaket som gir tilbake til både lokalsamfunnene langs kysten generelt, og villfisknæringen spesielt.

Det er enkelt å delta; det du må gjøre er å registrere din ryddeaksjon på «Ryddeportal» (se link nedenfor), sende oss en kopi av registreringen samt en kortfattet søknad om støtte. I søknaden skal det stå hva din ryddeaksjon går ut på, og hvilken sum du trenger til gjennomføringen. Oppgi også hvor stor egeninnsatsen blir, så blir vi enige om et støttebeløp innenfor en maksimal ramme på kr 50.000,-.

Vår støtte kan kombineres med støtte fra andre kilder, slik at vi sammen kan oppnå best mulig resultat, dette må da stå i søknaden. Utbetaling skjer etter at ryddeaksjonen er dokumentert gjennom «Refusjonsordningen for herreløst marint avfall» (se link nedenfor), kopi av fakturaer for øvrige utlegg er sendt til oss, samt bilder og tekst som viser før og etter rydding, ryddegjengen i arbeid, og søppelmengden klar for deponi.

Ryddeaksjonen tilsluttes Miljødirektoratets «Hold Norge Rent-aksjon 2018», det er derfor de samme kriteriene og dokumentasjonskrav som gjelder her. Refusjonsordningen for herreløst marint avfall må benyttes før støtte kan utbetales. Refusjonsordningen på holdnorgerent.no finner du her

Når du søker om støtte til Norges Råfisklag, må du bruke ryddeportal for marint søppel under stiftelsen «Hold Norge rent».

Her finner du ryddeportalen på holdnorgerent.no

Søknad sendes til firmapost@rafisklaget.no

(03-APR-2018 07:06 PM)

FISKNYTT: Skreisesong er snart over - og vårfisket er nå i startgropen.

Dette er nå korrigert og ny versjon er lastet opp i linken under 18. april.

Rognkjeks- og seinotfisket er nå i gang. Det ble tatt 140 tonn sei på not i forrige uke, som er årets første leveranse i Råfisklagets distrikt. Notseien ble levert til kjøper på Nordmøre, og rognkjeksfisket har i hovedsak hatt leveranser i Troms.

Torskeleveransene for kystflåten reduseres, og fisket etter torsk beveger seg fra Lofoten og nordover mot Finnmark. For havflåten tar leveransene seg derimot opp, etter store leveranser fryst garntorsk i forrige uke.

Korrigert versjon (18/4): Les alt om fisket i perioden 9.- 15. april

Se snittprisene på de arter med størst verdi fordelt på våre områder 9. - 15. april

Oppdatert 18.04.2018 kl. 14:38

(16-APR-2018 02:38 PM)

Minstepriser for småsei under 40 cm

I rundskriv nr 15/2018 ble særskilt minstepris for småsei gjort gjeldende tilpasset et fiske i område mellom 66°33’N og 62°N der minstemålet for de første 3.000 tonnene som fiskes med seinot er satt til 35 cm.
 
Etter henvendelse fra Sjømat Norge gjøres tilsvarende minstepriser gjeldende for småsei i nevnte kategori omsatt i hele Råfisklagets distrikt
(13-APR-2018 03:38 PM)

Minstepriser for blåkveite omsatt f.o.m. 16. april

Med henvisning til rundskriv nr 16/2018 tar vi her med minsteprisene for forskjellige leveringstilstander av blåkveite (kr pr kg levert vekt) som gjelder fra og med 16. april 2018 og inntil videre. Se hele rundskrivet her

(13-APR-2018 03:34 PM)

NYE MINSTEPRISER: Økning for blåkveite, steinbit, kvitlange, uer og rødspette - uendret for hyse.

Her er et utdrag av de nye minsteprisene fra og med 16. april:

**Blåkveite opp 1 krone til 26,00 kroner (for størrelse 1,0-2,0 kg)
**Blåkveite opp 2,50 kroner til 23,50 kroner (for størrelse under 1,0 kg​)

**Flekksteinbit opp 1 krone til 12,50 kroner (for størrelse over 3,0 kg​)
**Flekksteinbit opp 1 krone til 11,00 kroner (for størrelse 1,0-3,0 kg​)
**Gråsteinbit opp 1 krone til 11,00 kroner (for størrelse over 3,0 kg​)

**Kvitlange opp 50 øre til 11,00 kroner (for størrelse over 2,0 kg)
**Kvitlange opp 50 øre til 10,00 kroner (for størrelse 0,7-2,0 kg​)

**Uer opp 50 øre til 15,00 kroner (for sløyd over 5 hg​)
**Uer opp 50 øre til 15,00 kroner (for rund over 7 hg)​

**Rødspette opp 1 krone til 8,00 kroner (for størrelse over 650 g​)
**Rødspette opp 50 øre til 7,00 kroner (for størrelse under 650 g​)

Minsteprisene for torsk og sei var ikke tema under dagens drøftelser og følger av de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser som fremgår på våre nettsider her.

Ny minsteprisliste blir publisert på våre nettsider i løpet av morgendagen.

Prisdrøftelsene ble gjennomført sammen med Sjømat Norge, Norske Sjømatbedrifters Landsforening - NSL og Fiskekjøpernes Forening.

Les hele pressemeldingen her

Se minsteprislisten her

 

(12-APR-2018 07:08 PM)

– Ved Røst fant vi 32.000 egg presset inn på én kvadratmeter!

Ingen har observert så mange egg per kvadratmeter noen gang før.

Det sier toktleder for Havforskningsinstituttet Knut Korsbrekke, som opplyser at den gamle rekorden var på 28.000 egg.

Havforskningsinstituttet har nettopp gjennomført sitt årlige skreitokt, som dekker gyteinnsiget av torsk til Vesterålen og Lofoten i perioden 22. mars til 8. april. Toktet viser samtidig en tydelig nedgang av gytemoden torsk i forhold til fjorårets dekning og dette er tydeligst på Røstbanken.

Hovedformålet er å samle mest mulig data som til slutt blir et råd fra ICES, Det Internasjonale Havforskningsrådet, om neste års torskekvote.

Les mer om hva forskerne så på toktet i lofotposten.no her

(13-APR-2018 09:03 AM)

Er du under 30 år og yrkesfisker? Bli med på årsmøtet!

Råfisklagets årsmøte setter kursen for salgslagets arbeid framover, og er i tillegg en god, relevant og hyggelig møteplass for fiskere.

Vi er opptatt av å slippe unge mennesker til der beslutningene skal tas. Derfor vil vi spandere reise, hotell og opphold på noen heldige unge fiskere, slik at de kan delta på årsmøtet vårt. Vil du være en av dem?

Skriv til oss i kommentarfeltet på facebookposten (se link nederst), og du er med i trekningen. Frist for å delta: 9. mai.

ÅRSMØTET
Dato: 30.-31. mai.
Sted: Radisson Blu i Tromsø.

Se hele programmet herSkriv deg på i kommentarfeltet på facebook her

Bilde: Fisker Stephan Solhaug ombord på «Lysbøen» fikk en flott kveite i fangsten midt under torskefisket i februar.

(11-APR-2018 07:07 PM)

Krabbe og skalldyrmøte i Bodø 19. april

Er du krabbe og skalldyrfisker i Nordland? Hitramat AS inviterer nå til møte for sine fiskere og samarbeidspartnere i Nordland. På programmet står aktuelle tema om krabbe- og kongesneglfisket; marked, rigging av båt, en ny type agn, biologi, kvalitet, lønnsomt fiske på ikke kvotebelagte arter, og generell info om Hitramat.

I tillegg til Hitramat, vil representanter fra Møreforsking AS, Nordland Fylkes Fiskarlag, utstyrsleverandører og vi i Norges Råfisklag bidra med innlegg.

**Tid: 12.00-18.00
**Sted: Skagen Hotell, Bodø.

Hitramat inviterer også til 3-retters middag for de som ønsker å fortsette kvelden i hyggelig lag.

Påmelding sendes på epost til: kul@hitramat.no eller til tlf.: 907 45 095.

Påmeldingsfrist: 15. april (oppgi navn og hvor mange som kommer).

Bilde: Norges Sjømatråd, Johan Wildhagen

(10-APR-2018 07:06 PM)

Folk vil ha mer fisk!

Denne gladnyheten kom dagligvarekjedene med forrige uke.

KIWI​ økte fiskesalget med 12,9 prosent – målt i volum – i årets to første måneder. Coop melder om en økning på 7 prosent, REMA 1000 har registrert en økning på 27 prosent.

Takket være alle de 5500 fiskerne som har levert fisk og skalldyr i vårt distrikt, kan norges befolkning nyte norsk villfisk i ypperste klasse. Visste du at disse har fisket og levert 290 millioner kilo sjømat hittil i år? Løp og kjøp! 🐟🦀

Les hele saken på iTromso.no her

Bilde: Norges sjømatråd, Synnøve Dreyer.

(09-APR-2018 06:02 PM)

Det er fisket og levert torsk for over 3 milliarder kroner fra norske fiskere hittil i år!

- Skreien skaper liv på kysten, mat på bordet, og verdier til Norge!
Det sa assisterende direktør Svein Ove Haugland i et radiointervju om skreifisket så langt i år på NRK Nordland i morges.

Skreien er en solid merkevare, og bare i Lofoten og Vesterålen har det blitt fisket og levert hele 80 millioner kilo skrei hittil i år.

I dag runder vi 5 milliarder kroner i fisket og levert sjømat av våre fiskere fra Vevang i sør til russegransa i nord. Samtidig viser tallene til Norges sjømatråd tidenes beste kvartal for torskeeksporten.

- Dette er det beste kvartalet for torsk noensinne, med en samlet eksportverdi på over 3 milliarder kroner. Spesielt klippfisk, saltfisk og fersk hel torsk har opplevd en prisoppgang, med henholdsvis 19, 12 og 7 prosents økning. Dette skyldes en god etterspørsel i våre viktigste konsummarkeder, som Portugal og Spania, sier sjømatanalytiker i Norges sjømatråd Ingrid Kristine Pettersen.

Hør Svein Ove oppsummere sesongen på NRK Nordland herNorges Sjømatråd melder om tidenes beste kvartal for torskeeksporten her

Bilde: Norges Sjømatråd, Tom Haga.

(05-APR-2018 06:07 PM)

Minstepris for notfanget sei fisket i område med dispensasjon fra minstemålet

(28-MAR-2018 12:04 PM)

- Utstyr kan aldri erstatte holdning!

Det sier Finn Tore Frantzen, som ble kåret «årets kvalitetsfisker» i fjor. Han har tilpasset båten sin for mest mulig skånsom behandling av fisken. Finn Tore er genuint opptatt av at fisken han leverer skal være i like godt skikk som når den ble fanget.

- Det er ikke bestandig at utstyr kan erstatte holdning til at fisk er et førsteklasses produkt som skal leveres til fiskekjøperen i vel så god kvalitet som da den ble dratt ombord, presiserer han.

Kjenner du noen som fortjener å vinne den ærefulle prisen i år? Foreslå din kandidat her - og husk; du kan nominere hele mannskap: 

Fristen for å foreslå din kandidat er 1. mai. Vi sender live på facebook når prisen deles ut under Råfisklagets årsmøte onsdag 30. mai.

Se hvordan Finn Tore har rigget båten sin for å ta vare på fisken på våre facebooksider her

(29-MAR-2018 06:33 PM)

- Fisken var inne i sitt åttende døgn, og av helt utmerket kvalitet!

Det sier avdelingsdirektør for ressurs og miljø i Norges Råfisklag Charles Ingebrigtsen.

Skreipatruljen har nettopp gjennomført sin obligatoriske sjekk av kvalitetsmerket Skrei i Spania - det viktigste og største markedet for skrei, og det som ligger lengst unna Norge. Det stiller derfor ekstra store krav til at fisken som pakkes har blitt behandlet helt riktig fra den blir fanget. Både Jan-Erik Jensen og Charles Ingebrigtsen var fornøyd med skreien de kontrollerte i Spania.

- Fisken må ha vært av topp kvalitet helt fra fiskebåten. Her har alle gjort alt rett i alle ledd, det er kun på den måten fisken opprettholder så høy kvalitet etter åtte døgn, sier Ingebrigtsen.

På kontrollrunden i Spania besøkte patruljen en av Europas største fiskemarked «Mercamadrid» i tillegg til flere omlastingsterminaler. Patruljen som fort ble titulert "fish police" tiltrakk seg en del oppmerksomhet, og ble stadig spurt om hva de kontrollerte og hvorfor.

- Vi så mye kvalitetsmerket Skrei på stedene vi besøkte, og alle vi pratet med virket stolt over kvalitetsmerket. Det er veldig gledelig, og lover godt for fortsettelsen, fastslår Ingebrigtsen.

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Den kontrollerer at pakkeriene følger standarden og at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir pakkerier tillatelse til å bruke merket.

Se fler bilder fra kontrollen på våre facebooksider her

(27-MAR-2018 08:03 PM)

Åpningstider påsken

Vi har åpent frem til onsdag kl. 12:00, og holder stengt hele påsken. Vi er på plass igjen tirsdag 3. april kl. 08:00.

Åpningstider vakttelefon sluttsedler er mellom kl. 12:00-18:00 alle dager i påsken.

Vi ønsker alle en riktig god påske!
(26-MAR-2018 09:04 AM)

Hvem kjøper fisk i påsken?

Opplysninger fra kjøper om leveransesituasjonen påsken 2018.

Se oversikt her

(23-MAR-2018 05:03 PM)

Minstepriser og omsetningsbestemmelser for taskekrabbe

Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for taskekrabbe gjeldende fra og med 3. april 2018. Minsteprisen for ho- og hannkrabbe minst 13 cm økes da med 25 øre pr kg.

**Hokrabbe, minst 13 cm 11,00 kr/kg.
**Hannkrabbe, minst 13 cm 11,00 kr/kg.

Det er videre ikke tillatt for fiskerne å fjerne klør fra krabbene før levering

Se rundskriv her

(21-MAR-2018 09:23 AM)

Nye minstepriser og omsetningsbestemmelser for rognkjeksrogn 2018

Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for rognkjeksrogn gjeldende fra 21. mars 2018.
Minsteprisen for utilvirket rogn økes med kr 5,- pr kg, og økningen for sjøltirvirket rogn økes med kr 800,- pr tønne.

**Rogn av rognkjeks, utilvirket:  39,00 kr/kg.
**Rognkjeksrogn, sjøltilvirket i tønner:  5 500,- kr/tønne.

Fisker anmodes om ikke å starte fangst/produksjon før avtale med kjøper om salg/pris foreligger.

Se rundskriv her

(21-MAR-2018 08:55 AM)

Vil du bli trainee ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel?

Har du lyst på en utfordrende, spennende og variert start på karrieren? Og samtidig lære mer om Nord-Norges forhold til EU?

Nord-Norges Europakontor har en ledig traineestilling fra starten av september 2018 til ut juni 2019.

Arbeidsoppgavene vil inkludere:
•Informasjonsarbeid og oppdatering av kontorets hjemmesider og sosiale medier.
•Overvåking av EU-politikk med relevans for Nord-Norge, herunder regionalpolitikk, nordområdepolitikk, fiskeri, olje og gass, transport, forskning og utviklingsarbeid (FoU), Barentsregionen, kultur og urfolk.
•Organisering av seminarer og studiebesøk.
•Kontaktarbeid mot relevante aktører i Brussel.
•Administrativt arbeid for kontoret.

Traineeoppholdet er over en periode på ti måneder med oppstart i begynnelsen av september 2018. Arbeidssted er Brussel, Belgia.

Les mer og søk på northnorway.org her

(13-MAR-2018 03:25 PM)

SKOLEKONKURRANSE: HVA BETYR FISKE OG SJØMAT FOR DEG?

Fortsatt sjanse til å vinne inntil 20.000 kroner til klassen din - men da må du være rask! Frist for innsending av konkurransebidrag er 23. mars 2018.

Norges Råfisklag inviterer alle ungdomsskole- og videregåendeskoleelevene i vårt distrikt (fra Nordmøre til Finnmark) til å delta i vår nye videokonkurranse. Det er totalt 20.000 kroner i premiepotten, og vi trekker inntil fire vinnere. Konkurransen dedikeres temaet «sjømat og ungdom».

Vi ønsker å se videosnutter som forklarer hva norsk, villfanget sjømat betyr for unge i dag. Alt du som bidragsyter trenger å gjøre for å delta er å sende inn en videosnutt (på maks 2 minutter) som på en eller annen måte svarer på spørsmålet: «Hva betyr fiske og norsk, villfanget sjømat for deg?».

Videoen kan vise ditt personlige forhold til fiske og sjømat, det kan være gode historier, inspirerende mennesker, konkrete situasjoner – ja, her er det bare fantasien som setter grenser.

Her trenger man ikke være filmskaper for å vinne. Vi dømmer etter kriterier som varierer fra faglig substans og engasjement.

Les mer om konkurransen og delta på sjomattilfolket.rafisklaget.no her

(12-MAR-2018 06:01 PM)

Stopp i fisket etter torsk for fartøy i åpen gruppe

Fiskeridirektoratet stopper fisket på maksimalkvotetillegg for fartøy i åpen gruppe i fisket etter torsk nord for 62°N, fra mandag 12. mars.

Det vil si at fisket og faststående bruk må avsluttes/dras opp innen søndag kveld kl. 23:59.

Fisket fortsetter innenfor garantere kvoter, les meldingen på fiskeridir.no her

(09-MAR-2018 02:50 PM)

Markedsrapport kongekrabbe

Vi har fått en god start på kongekrabbeåret 2018 med en liten økning av båtkvota og fortsatt rekordhøyt prisnivå. Snittpris for stor krabbe er kr 182 som er opp fra kr 175 i fjor.

Det gjenstår kun 80% av kvota og med et godt fiske i juli og august slik som i fjor vil det være begrenset volum som produseres i september/oktober hvor konkurransen fra Russland og Alaska er størst.

Se snittpriser og volum pr mars 2018 her Se fangst og priser pr desember i markedrapporten her

(09-MAR-2018 12:41 PM)

VELKOMMEN PÅ FISKERMØTER I LOFOTEN

Er du fisker/fiskekjøper i Lofoten og ønsker en oppdatering på fisket og markedet? Vil du prate fisk med andre interesserte?

Møt opp på fiskermøter i Henningsvær eller Ballstad neste uke!
** Henningsvær – Velferden i Henningsvær, mandag 12. mars kl. 18:00.
** Ballstad - Kafé 8373 (tidligere Velferdslokalet) på Ballstad, torsdag 15. mars kl. 18:00.

Møtene holdes som åpne møter for aktører i næringen – velkommen!

I tillegg til å få en oppdatering på fisket og markedet, er det en god arena for å diskutere fag, fiskeripolitikk og kvalitet – og ikke minst blir det gode muligheter til å utveksle synspunkter og dele erfaringer.

Møtene arrangerer vi sammen med Norges Fiskarlag og Nordland Fylkes Fiskarlag.

I Henningsvær deltar:
**Norges Fiskarlag ved Kjell Ingebrigtsen og Otto Gregussen.
**Nordland Fylkes Fiskarlag ved Steinar Jonassen.
**Norges Råfisklag ved Johnny Caspersen, Kjell-Bjørnar Bakken, Svein Ove Haugland, Brita Å. Rasmussen og Jan Erik Strøm.

På Ballstad deltar:
**Nordland Fylkes Fiskarlag ved Steinar Jonassen.
**Norges Råfisklag ved Svein Ove Haugland og Brita Å. Rasmussen.

(08-MAR-2018 05:57 PM)

- Når vi åpnet lokket på eskene med kvalitetsmerket Skrei ble vi både glad og stolt!

Det sier skreipatruljens Jan-Erik Jensen og Arne-Magne Andersen om fisken de sjekket på omlastingsterminaler i Danmark og Oslo forrige uke.

Det er nå toppsesong for pakking av kvalitetsmerket Skrei, og under denne kontrollrunden sjekket patruljen over 600 skrei - det er over 2700 kilo fisk! Noe av dette var kvalitetsmerket Skreifilet, men mestparten var hel fisk.

- Hvis vi skal gi et par tilbakemeldinger til pakkerne om forbedring, må det være å kaste et ekstra blikk på at finnene til fisken ikke er røde og at fisken som det skjæres filet av skal være like fin som den som pakkes hel, sier skreipatruljens Arne Magne.

- Det kan kanskje virke litt pirkete, men standarden er krystallklar og det er kun den aller fineste fisken som kan bli kvalitetsmerket Skrei, sier Jan-Erik og Arne Magne samstemt. Næringsaktørene har selv vært med å sette kravene i skreistandarden, og skreipatruljen kontrollerer at de følges og at skreien som pakkes tilfredsstiller kravene.

Patruljen er veldig fornøyd med kvaliteten på fisken hittil i år, og har en klar beskjed til de som pakker; fortsett sånn! 

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Den kontrollerer at pakkeriene følger standarden og at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir pakkerier tillatelse til å bruke merket.

Les mer om skreipatruljen og kvalitetsmerket Skrei her

 

(06-MAR-2018 06:09 PM)

Prisen på kongekrabbe går ned 2 kroner.

Her er de nye minsteprisene fra og med 5. mars:

**Størrelse over 3,2 kg - 159,00 kroner.
**Størrelse 2,2-3,2 kg - 154,00 kroner.
**Størrelse 1,6-2,2 kg - 109,00 kroner.

Parametrene som danner grunnlaget for den dynamiske minsteprisen har både hatt en positiv og negativ utvikling siden forrige beregning, og førte samlet til en nedgang i minsteprisen.

Prisene gjelder frem til 8. april.

Se de dynamiske minsteprisene for torsk, sei og kongekrabbe her

(02-MAR-2018 11:33 AM)

Informasjon fra Skatteetaten til deg som selger egen fangst

Denne brosjyren fra Skatteetaten veileder hva du må gjøre når du selger egen fangst.

Slik dokumenterer du salget av fisk riktig:

• Hovedregelen er at du skal registrere alle salg fortløpende på kassaapparat, terminal eller likeverdige system.
• Dersom du har en omsetning under 278.000 kroner, og ikke har kassaapparat, må du:
** føre kontantsalget fortløpende i innbundet bok med forhåndsnummererte sider.
**eller bruke kvitteringsblokk med blåkopi.
• Ved kaisalg skal faktisk salgssum også føres i sluttseddelen.

Les mer og last ned informasjonsbrosjyre fra Skatteetaten her (pdf)

(01-MAR-2018 12:11 PM)

Foreslå din kandidat: Årets kvalitetsfisker 2018

Hvem mener du fortjener den ærefulle prisen «Årets kvalitetsfisker»? Kåringen går av stabelen i mai, og Råfisklaget mottar nå forslag til kandidater.

– Blant alle hardtarbeidende og dyktige fiskere i Råfisklagets distrikt, vet vi at det finnes fiskere og fartøy som strekker seg ekstra langt for å levere fisk av aller ypperste kvalitet. Disse vil vi løfte fram og hedre, sier rådgiver Charles Aas i Norges Råfisklag. 

I mai skal Råfisklaget dele ut prisen «Årets kvalitetsfisker» for 15. gang. Prisen deles ut til én eller flere fiskere, eller hele mannskap, på fartøy som utøver sitt fiskeri med gode kvalitetsholdninger. Nå ønsker fiskesalgslaget hjelp til å finne årets kandidater.

Kåringen foregår slik:
**Folket sender inn sine kandidater.
**Råfisklagets fagjury går igjennom forslagene og sjekker referanser hos fiskekjøpere og kvalitetskontrollører.
**30. mai kåres «Årets kvalitetsfisker» på Råfisklagets årsmøte i Tromsø.

Nominasjonen må ha bakgrunn i fiske eller fangst levert i Norges Råfisklags distrikt. Det er ingen restriksjoner i forhold til båttype, redskapstype eller fiskerier, men det stilles strenge krav til vinneren, ifølge Råfisklaget. 

På bildet ser vi Årets kvalitetsfisker 2017 Finn Tore Frantzen. Bilde: ©ArcticSupreme, fotograf Marius Fiskum.

Les hele pressemeldingen her

Foreslå din kandidat til Årets kvalitetsfisker 2018 her Se hvem som tidligere har mottatt prisen her

(28-FEB-2018 02:42 PM)

Førings- og pakketilskudd 2018

(27-FEB-2018 02:11 PM)

Minstepriser og omsetningsbestemmelser for hvalprodukter 2018

Følgende minstepriser gjelder f.o.m. 26.02.2018 og inntil videre:

**Kvalkjøtt anvendelse konsum 35,35 kr/kg.
**Kvalspekk og finner til konsum 0,01 kr/kg.

Norges Råfisklag legger til grunn for årets omsetning av kvalprodukter at all omsetning skal baseres på leveringsavtale inngått mellom fanger og kjøper før fangststart. Leveringsavtalen forutsettes å inneholde både fangst-/ avtaleperiode, pris og kvantum. Til dette formål har vi utarbeidet eget avtaleformular, jfr. vedlegg. Vi presiserer at ingen fartøy tillates å gå ut på fangsttur uten at skriftlig leveringsavtale foreligger. Norges Råfisklag vil være behjelpelig med å knytte kontakt mellom fanger og kjøper.

Kravet om leveringsavtale innebærer at behovet for omsetningskvoter bortfaller. Dermed utgår også særskilte bestemmelser knyttet til fangers kjøp av egen fangst, jfr tidligere rundskriv nr 11/2011, herunder begrensningen om at all egen fangst må omsettes til eget kjøperfirma.

Norges Råfisklag vil følge utviklingen nøye, og tar forbehold om at omsetningsreguleringer kan bli innført på kort varsel hvis situasjonen skulle tilsi det.

Les mer i rundskriv 8/2018

(23-FEB-2018 01:14 PM)

Inviterer til skolekonkurranse om sjømat

Norges Råfisklag arrangerer skolekonkurransen «sjømat og ungdom» for å se hva fiske og sjømat betyr for unge i dag.

– Sjømat og ungdom. To viktige fokusområder hver for seg – og sammen. Med denne konkurransen ønsker vi å rette et sterkere fokus på den fantastiske sjømatnæringen blant neste generasjon sjømatkonsumenter og forvaltere av havets ressurser; ungdommen, sier prosjektleder i Norges Råfisklag, Lisbeth Drotz.

Tall fra Norges Sjømatråd viser at vi spiste 15 prosent mindre fisk i 2017 enn året før – og det er størst nedgang blant dem under 34 år. Norges Råfisklag håper skolekonkurransen kan være et bidrag til at flere unge spiser mer fisk og engasjerer seg i fiskerinæringen.

– Vi ønsker et klarere bilde av hvilket forhold unge har til næringen – i tillegg er det en veldig god anledning for elevene til å utforske og lære mer om norsk villfisknæring, sier Drotz.

Norges Råfisklag er det største av Norges seks fiskesalgslag. Råfisklagets distrikt strekker seg fra Nordmøre til Finnmark.

Les mer om skolekonkurransen i pressemeldingen her Delta på konkurransen og se hvilke bidrag som allerede har kommet inn på sjomattilfolket.rafisklaget.no her

(23-FEB-2018 08:14 AM)

Svein Ove Haugland blir ny adm. direktør

Styret i Norges Råfisklag har i møte 19. februar 2018 ansatt Svein Ove Haugland (58) som ny administrerende direktør. Haugland tiltrer stillingen 1. august 2018 når dagens direktør Trygve Myrvang fratrer etter eget ønske etter 35 år i lagets tjeneste. Styret er svært tilfreds med at Haugland har takket ja til stillingen.

Haugland har vært ansatt i Råfisklaget siden 1990. Han har hatt ulike stillinger som IT-sjef, controller, direktør for strategi og samfunnskontakt og nå sist som assisterende direktør siden 2007.

Styreleder Johnny Caspersen uttaler: «Det er en godt erfaren og vel kvalifisert kontinuitetsbærer som nå blir ny administrerende direktør i Norges Råfisklag.»

Les hele pressemeldingen her

(19-FEB-2018 02:43 PM)

2017 ble nok et rekordår for norske fiskere!

I det vi venter på at den eventyrlige skreisesongen skal ta for alvor løs, kan vi se tilbake på det som ble nok et rekordår for den norske fiskeflåten. 2017 går nemlig inn i historiebøkene som det fjerde «all time high»-året i verdi for norske fiskere som leverer torskefisk, skalldyr og kval i Norges Råfisklags distrikt (f.o.m Nordmøre og t.o.m Finnmark).

- Tallene viser at totalomsetningen i Råfisklaget endte på 11,4 milliarder kroner når vi inkluderer verdien av landingene fra den utenlandske flåten. Dette er nesten på nivå med den høyeste verdien noensinne på 11,5 milliarder i 2016, sier assisterende direktør Svein Ove Haugland i en kronikk i Norsk Fiskerinæring.

Les hele kronikken om rekordåret for norske fiskere her

(16-FEB-2018 07:04 PM)

Totalkvotene for torsk, hyse og sei er klare.

Fiskeridirektoratet har nå justert fartøykvotene i tråd med kvotefleksibilitetsordningen for torsk, hyse og sei nord for 62°N.

Ordningen med kvotefleksibilitet ble innført i fisket etter torsk og hyse nord for 62°N i 2015, og for sei nord for 62°N i 2016.

Fiskeridirektoratet mener fangststatistikken for 2017 nå er komplett nok til å foreta overføringer av kvoter mellom 2017 og 2018. Dermed ser totalkvotene for henholdsvis torsk, hyse og sei i 2018 slik ut:
**Torsk: 349 932 tonn
**Hyse: 110 186 tonn
**Sei: 162 088 tonn

Les mer om totalkvotene på fiskeridir.no her Se kvotene for torsk, hyse og sei i J-19-2018 på fiskeridir.no her

(15-FEB-2018 02:22 PM)

Fiskesalgslagenes samarbeidsråd endrer navn til foreningen Norsk Villfisk

Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd bytter navn og heter nå foreningen Norsk Villfisk. Foreningen skal, som tidligere, være et samarbeidsorgan for de seks fiskesalgslagene i Norge (Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, Vest-Norges Fiskesalslag, Rogaland Fiskesalgslag, Skagerakfisk og Norges Sildesalgslag).

Se pressemelding

(12-FEB-2018 11:26 AM)

Informasjon til fiskere fra Mattilsynet: dette kontrolleres under vinterfisket!

Mattilsynet sender når ut et informasjonsskriv til alle som jobber i sjark, not- og snurrevadflåten. Hensikten er å informere om hva Mattilsynet vil føre tilsyn med under årets vinterfiske.

Mattilsynet sier at tilsynsresultatene fra fjorårets vintersesong viser at mange fartøy har forbedret renholdet sitt det siste året, men at det er viktig å fortsette arbeidet slik at den hygieniske standarden opprettholdes og heves der det er nødvendig.

Dette er noe av det som kontrolleres:
**Fangstbehandling - sjekk om fisken er tilfredsstillende bløgget og utblødd. Mengden fisk som tas om bord skal stå i forhold til kapasiteten på fartøyet. Ved sløying om bord skal dette gjøres snarest mulig, og før kvalitetsforringelse oppstår.
**Nedkjølingsrutiner - sjekk at fisker har et bevisst forhold til temperaturen i råstoffet. Nedkjøling skal starte så raskt som mulig etter at fisken er tatt om bord. Vann fra havnebasseng er urent og skal ikke brukes til renhold av utstyr eller til oppbevaring av fisk.
**Renhold og vedlikehold av fartøy og utstyr - sjekker renhold av innredning og utstyr som er i direkte og indirekte kontakt med fisken. For eksempel i kar/ kontainere, på transportbånd og under «hevebunn» i sløyebinge/skyllekar. Kar som har hull eller sprekker, og er tydelig misfarget mellom lagene må repareres eller byttes ut.

Les mer i inforskriv fra Mattilsynet her

(09-FEB-2018 01:15 PM)

Utvidete åpningstider på vakttelefonen for sluttsedler

Fra om med 1. februar dag har vår vakttelefon for sluttsedler åpent:
Mandag - fredag 08:00-22:00
Lørdag - søndag 12:00-18:00.

(01-FEB-2017 07:58 AM)

Fin fisk på skreipatruljens første kontroll!

– Vi er imponert over kvaliteten på fisken! Den var godt nedkjølt og fint behandlet.

Det melder skreipatruljens Lillian Hansen etter årets første sjekk av kvalitetsmerket Skrei på omlastingsterminaler i Norge og Europa. 

Det er ennå tidlig i sesongen, men patruljen har likevel kontrollert fisk fra rundt 20 pakkere allerede. Skreipatruljen venter nå på innsiget med gyteklar torsk til kysten av Nord-Norge. Februar og mars er toppsesongen for pakking av kvalitetsmerket Skrei. 

Lillian og kollega Jan-Erik Jensen var veldig fornøyde med det de så på denne kontrollrunden og håper at de som pakker kvalitetsmerket Skrei fortsetter den gode jobben. De ber samtidig pakkerne om å være like strenge med at fisken som pakkes, og kassene som de pakkes i, er rene og fine. 

Det er Norges sjømatråd som står bak kvalitetsmerket, som signaliserer at den aktuelle skreien er av ypperste kvalitet.

(25-JAN-2018 07:58 PM)

Minstepriser for snøkrabbe og kongekrabbe

For ombordfryste klør/cluster av snøkrabbe økes minsteprisen fra kr 60,- til kr 80,- pr kg, med virkning f.o.m. 24. januar 2018 og inntil videre. Øvrige minstepriser for snøkrabbe videreføres uendret.

Gjelende minstepriser for kongekrabbe som omsettes fra og med 24. januar 2018 og inntil videre, der de tre største størrelsene av skadd han-krabbe er endret. De dynamiske minstepriser for de tre største størrelsene av lytefri han-krabbe og fastsettes etter avtale med Sjømat Norge, for perioder på én kalendermåned.

Minstepriser snøkrabbe finner du i rundskriv 6/2018 her Minstepriser kongekrabbe finner du i rundskriv 7/2018 her

(23-JAN-2018 03:17 PM)

Videreføring minstepriser for kvitlaks

Norges Råfisklag og Norske Sjømatbedrifters Landsforening er enige om å videreføre minsteprisene for kvitlaks.

Se rundskriv

(18-JAN-2018 02:24 PM)

Mekling om nye kongekrabbepriser

Ingen enighet etter mekling om nye minstepriser for skadd kongekrabbe.

Se pressemelding

(17-JAN-2018 03:26 PM)

Levendelagring av torsk, påmelding og seddelføring

Bestemmelser rundt påmelding, seddelføring og lagring mm. av levendetorsk.

Norges Råfisklag har oppdatert sitt rundskriv grunnet de endrede kravene fra myndighetene om at torsk som levendelagres må stå minst tre uker i merd før en kan oppnå kvotebonus.

Se rundskriv her

(17-JAN-2018 10:03 AM)

Bare den fineste skreien kan bli kvalitetsmerket Skrei!

Hva skal egentlig til for at skreien får kvalitetsmerket? Se filmen og finn det ut.

Skrei med kvalitetsmerket pakkes kun mellom 1. januar og 30. april. Under hele denne perioden er skreipatruljen på stikkprøvekontroller i Norge og i Europa.

Det er Norges Sjømatråd som står bak kvalitetsmerket, som signaliserer at den aktuelle skreien er av ypperste kvalitet.

Les mer om kvalitetsmerket Skrei og skreipatruljen her

Film og bilder: Åge Jakobsen, Jan-Erik Jensen, Marius Fiskum, Norges sjømatråd, Bjørn Eide.

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Den kontrollerer at pakkeriene følger standarden og at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir pakkerier tillatelse til å bruke merket.

 

(16-JAN-2018 07:03 PM)

SJØMAT + REISELIV = SANT!

Kysten vår er kjerneområde både for fiskeriene, fiskeindustrien og en stadig voksende turisme. De reisende ønsker å oppleve stedets og regionens råvarer og matskikker i tillegg til eksotiske omgivelser. På Arctic Culinary Tourism vil det bli gitt konkrete eksempler på vellykkede samarbeid, samtidig som det legges opp til en velfungerende møteplass mellom matleverandører og reiselivsaktører.

I et samarbeid med reiselivet er du tett på kunden, får raske tilbakemeldinger og ny kunnskap til bedriftens produktutvikling. Er du med?

Arrangør er reiselivsklyngen VinterTroms i samarbeid med Arctic Frontiers og matnettverket Mat fra Troms som består av Innovasjon Norge Arktis, Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune, Norges sjømatråd, NIBIO og Norges Råfisklag.

Les mer og meld deg på arrangementet på facebook her

(09-JAN-2018 01:35 PM)

SKOLEKONKURRANSE: Sjømat og ungdom!

Kjenner du noen som bør delta – og konkurrere om pengepremie til klassen sin?

For første gang inviterer Råfisklaget alle ungdomsskole- og videregåendeskoleelevene i vårt distrikt (fra Nordmøre til Finnmark) til en videokonkurranse! Det er 20.000 kroner i premiepotten, og konkurransen dedikeres temaet «sjømat og ungdom».

Alt elevene trenger å gjøre for å delta er å sende inn en videosnutt (på maks 2 minutter) som på en eller annen måte svarer på spørsmålet: «Hva betyr fiske og norsk, villfanget sjømat for deg?».

Norsk villfisk skaper enorme verdier og sysselsetter mennesker langs hele kysten. Vi håper med dette at vi kan bidra til at flere unge får et bevisst forhold til norsk villfisk og dens betydning.

Vi trekker inntil fire vinnere (første- og andreplass på ungdomsskolenivå og videregåendeskolenivå).

For mer informasjon og konkurranseregler se sjomattilfolket.rafisklaget.no her

(09-JAN-2018 09:44 AM)

Minstepris for tare

Minsteprisen for omsetning av tare gjeldene f.o.m. 1. januar 2018 er satt til Kr 271,- per tonn, les mer i rundskriv 2018/01.

(09-JAN-2018 08:26 AM)

Aldri før har landingene til den norske fiskeflåten hatt høyere verdi!

Tallene for Råfisklagets omsetning i 2017 er klare!

Omsetningen mellom fiskere og fiskekjøpere endte på hele 11,4 milliarder kroner. Det er den nest høyeste omsetningen noen sinne - både i løpende kroner og om det korrigeres for inflasjon. Norske fiskere sto for over 9,5 milliarder av dette!

Måten Norge forvalter og høster av den villfiskressursen er en formidabel suksess. Fiskeflåten i vårt distrikt er et stort antall små og mellomstore bedrifter, som eies og drives lokalt, og som legger igjen store verdier i sine lokalsamfunn.

Detaljerte tall publisererer vi på våre nettsider neste uke i rapporten «Årsomsetning 2017».

Les pressemeldingen her

(05-JAN-2018 11:32 AM)

Trekk av kjøpers sløyekostnad på sluttseddel

Rundskrivet er oppdatert med henvisning til rapport som nå finnes på rafisklaget.no/Mine sider, der kjøper kan hente ut oversikt fra aktuelle sluttsedler der sløyetrekk er påført. Oversikten er laget av hensyn til fakturering som danner grunnlag for mva-regnskap.

Les rundskriv 2018/02)

(04-JAN-2018 11:29 AM)

Råfisklagets auksjonsregelverk - Generelle regler

Rundskrivet er oppdatert med utvidede reklamasjonsfrister for fryst fisk, etter avtale med Sjømat Norge/NSL. Dette framgår av punkt 7 i rundskrivets vedlegg 1.

Når det gjelder Råfisklagets elektroniske auksjon av fisk m.v., jfr rundskrivets vedlegg 2, har vi i punkt 4 tatt inn følgende presisering:

"Ved tekniske feil eller avvik, vil registrerte bud i Råfisklagets sentrale budlogg være avgjørende for auksjonsresultatet."
I tillegg er rundskrivets vedlegg 4, som vedrører omsetningen av ombordfryste industrireker, forenklet når det gjelder beskrivelsen av auksjon. Her hadde vi tidligere en todeling mellom kjølauksjon (d.v.s. mens fangst befinner seg om bord i fiskebåt) og lagerauksjon.
 
Les hele rundskrivet her (rundskriv 2018/01)

 

(04-JAN-2018 11:03 AM)

Informasjon til fiskekjøpere som har fått nye kommunenummer.

Fiskekjøpere som har fått nye kommunenummer fra 1. januar 2018 må oppdatere sine seddelsystemer med det nye nummeret for at sluttsedlene som sendes til oss skal kunne bli godkjent.

Trenger du hjelp til å endre, kan du kontakte din seddel-systemlevendør.

Her finner du hvilke kommuner som er berørt og oversikt over gamle og nye kommunenummer (side 2)

(03-JAN-2018 10:48 AM)

Frist for krav om føringstilskudd 2017

Krav om føringstilskudd må være mottatt av oss innen 05.01.2018. Krav som kommer inn etter fristen, vil ikke være tilskuddsberettiget.

(28-DEC-2017 12:05 PM)

Alternativ sikkerhetsstillelse - kredittforsikring

Som et ledd i tjenesteutviklingen ønsker Norges Råfisklag å tilby alternativ sikkerhetsstillelse for fiskekjøpere.

Les mer om kredittforsikring her (rundskriv 2017/32)

(21-DEC-2017 12:26 PM)

Utbetaling av oppgjør i jule- og nyttårshelgen

I julehelgen vil utbetalinger med forfallsdato til og med onsdag 27. desember, betales ut fredag 22. desember.

I nyttårshelgen vil utbetalinger med forfall til og med tirsdag 2. januar 2018, betales ut torsdag 28. desember.

Dersom det er behov for ytterligere forskudd, så må det være hos oss før kl. 09.30 den aktuelle dagen de ønsker forskudd, for at de skal få det utbetalt samme dag.

(21-DEC-2017 09:29 AM)

Endring av sats for beregning av produktavgift

Stortinget har vedtatt å endre sats for produktavgift i 2018 til 2,3%.

Se rundskriv her

(20-DEC-2017 03:36 PM)

Lanserer digitalt løft

Norges Råfisklag lanserer en ny digital «Min Side». Med denne kan hverdagen til fiskere, fiskekjøpere og fryselagre i Råfisklagets distrikt bli mer sømløs og effektiv.

– Dette er et prosjekt vi har jobbet med i lang tid. Vi er veldig fornøyde med nå å kunne sette det ut i livet og la fiskere og fiskekjøpere lære verktøyet å kjenne. Her styrker vi våre kjernetjenester, med mål om å gjøre det bedre, enklere og raskere for fiskerne, fiskekjøperne og fryselagrene, sier prosjektleder i Norges Råfisklag, Benedicte Nielsen.

Råfisklagets distrikt strekker seg fra Nordmøre til og med Finnmark. Samvirket omsetter fangst fra nærmere 5800 fartøy til rundt 260 fiskekjøpere/-mottak. I 2016 var samlet omsetning på hele 11,5 milliarder kroner. «Min Side» er et ledd i å gjøre denne markedsplassen mer åpen for brukerne.

– Tilgjengelighet, brukervennlighet og kvalitet er nøkkelord i alt vi gjør. Dette digitaliseringsprosjektet utnytter de store mulighetene som ligger i teknologien. «Min side» skal gi aktørene oppdaterte tall og informasjon i sanntid, sier Nielsen.

Les den digitale pressemeldingen her Last ned pressemeldingen i word-format her

Les mer om «Min Side» og få brukerkonto her
(19-DEC-2017 10:00 AM)

Endring i ferskfiskordningen fra 18. desember

Fiskeridirektoratet melder om at tillatt fangst innenfor ferskfiskordningen reduseres til inntil 10 % på ukebasis for fartøy i lukket og åpen gruppe fra og med mandag 18. desember, les meldingen på fiskeridir.no her.

(15-DEC-2017 10:17 AM)

Stopp i fisket etter sei for fartøy i lukket kystgruppe over 15 meter.

Fiskeridirektoratet melder om stopp fisket på maksimalkvotene etter sei nord for 62°N for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde over 15 meter fra 18. desember.

Fisket fortsetter innenfor garanterte kvoter og bifangstordning, les meldingen på fiskeridir.no her.

(15-DEC-2017 08:38 AM)

Minsteprisliste for fisk

Råfisklaget har i drøftelser med NSL, Fiskekjøpernes Forening og Sjømat Norge blitt enige og vinterens minstepriser for fisk.

Prisene gjelder fra og med mandag 18. desember til søndag 15. april 2018.

Minsteprislisten finner du her

(14-DEC-2017 12:00 PM)

Adm. direktør Trygve Myrvang fratrer etter 35 år i Råfisklagets tjeneste.

Under styremøtet i går ettermiddag orienterte administrerende direktør Trygve Myrvang om at han fratrer sin stilling høsten 2018. Dette skjer etter eget ønske og 35 år i lagets tjeneste.

Trygve fyller 65 år i april 2018 og fortsetter i en 30 % stilling fra 1. august 2018.

Trygve ble ansatt i Råfisklaget som styresekretær og juridisk konsulent 1. juni 1983. I juni 1987 ble han ansatt som assisterende direktør og fra 1. januar 1999 har han vært administrerende direktør.

(14-DEC-2017 10:17 AM)

NYE MINSTEPRISER: Økning for hyse, kvitlange og biprodukter av torsk.

Her er et utdrag av de nye minsteprisene fra og med 18. desember:

**Hyse opp 50 øre til 14,00 kroner (for snørefanget størrelse over 8 hg).
**Hyse opp 1 krone til 10,25 kroner (for andre redskaper størrelse over 8 hg).

**Kvitlange opp 50 øre til 10,50 kroner (for størrelse over 2 kg).
**Kvitlange opp 50 øre til 9,50 kroner (for størrelse 0,7-2,0 kg).

**Rogn av torsk opp 50 øre til 5,50 kroner.
**Lever av torsk opp 50 øre til 3,75 kroner.
**Hau av torsk opp 10 øre (til konsum).

**I modellen for beregning av dynamisk minstepris for torsk, oppjusteres prisforskjellen mellom torsk 2,5-6,0 kg (referansestørrelsen) og torsk over 6,0 kg med ekstra 50 øre slik at forskjellen nå blir 75 øre mot tidligere 25 øre.

Torsk og sei har dynamiske minstepriser som blir forhandlet annenhver uke, og er derfor ikke inkludert her. Partene ble enige om å videreføre ordningen ut 2018 med samme metoder som har vært benyttet så langt.

Prisdrøftelsene ble gjennomført sammen med Sjømat Norge, Norske Sjømatbedrifters Landsforening - NSL og Fiskekjøpernes Forening.

Les hele pressemeldingen her

(12-DEC-2017 03:26 PM)

Garanti for råstoffkjøp i 2018

Kjøpere skal til en hver tid stille garanti som dekker kjøp av råstoff, og det er kjøpers ansvar å påse at garantien er tilstrekkelig.
Dersom det forventes høyere kjøp i 2018 enn tidligere bes kjøper å stille høyere garanti enn det vi har bedt om.

Se rundskriv.

(11-DEC-2017 01:50 PM)

Viktig info til havfiskeflåten: Overføring av torskekvoter fra 2017 til 2018

Fiskeridirektoratet gir nå havfiskeflåten adgang til å overføre 20 prosent av torskekvotene på fartøynivå fra 2017 til 2018. Bakgrunnen er lav fisketakt på torsk i den senere tid, samt behovet for å stimulere til at havfiskeflåten fisker hyse fram mot årsskiftet for å legge til rette for at norsk totalkvote av hyse kan utnyttes i størst mulig grad.

Vi har i samarbeid med Fiskeridirektoratet fått på plass denne muligheten for havgående flåte til å overføre kvote fra 2017 til 2018.

Les mer om overføring av torskekvoter fra 2017 til 2018 på fiskeridir.no her

(24-NOV-2017 03:11 PM)

Den sjøfryste torsken er et fint alternativ i fiskedisken når tilgangen på fersk er mangefull

Men: Den må behandles riktig fra starten!

Fersk forskning viser at det er tre viktige ingredienser som må på plass:

**For det første må fisken fryses med en gang den kommer opp fra havet. Det vil si at den må fryses ned på båten – før dødsstivheten inntreffer.
**Deretter må fisken holdes frossen med en jevn og lav temperatur helt fram til den skal tines, uten brudd på det som kalles kjølekjeden blant fagfolk.
**Selve tineprosessen må deretter skje rett før den skal legges ut til salg. Tiningen må skje kontrollert og i vann. Om man i tillegg tilsetter luftbobler i vannet, blir kvaliteten på torsken enda et hakk bedre.

Resultatene kommer fra forskningsprosjektet QualiFish Project som ledes av SINTEF, og du kan lese hele artikkelen skrevet av Christina Benjaminsen på Gemini.no her.

Nå er det høysesong for levering av sjøfrosset fisk, og hele 40 prosent av den sjøfryste torsken blir levert mellom 1. oktober og 31. desember. Det er nemlig sesong for harde pakker - fiskepakker.

(16-NOV-2017 02:34 PM)

Viktig informasjon til fiskere: Sjekk manntallet!

Fiskeridirektoratet har nå lagt ut fiskarmanntalet for 2018 til offentlig innsyn, og den enkelte person må kontrollere sin manntalsstatus for det komande året. Dersom du avdekker feil eller er strøket må du klage til Fiskeridirektoratet innen tre veker frå 10. november. Sjekk fiskarmanntallet på fiskeridir.no her

(15-NOV-2017 02:44 PM)

Et vedtak som rokker ved grunnmuren i norsk fiskeripolitikk

Samarbeidsrådet er svært bekymret over de framtidige konsekvensene av at fiskeriminister Per Sandberg har gitt fiskeindustribedriften Gunnar Klo AS adgang til å ha aksjemajoriteten i et kystfiskefartøy.

- Dette vedtaket åpner prinsipielt for at industribedrifter kan eie majoritetsandeler i fiskefartøyene og de kvoterettighetene disse har. Dermed åpner det dører som kan svekke både fiskernes og nasjonens interesser. Deltakerloven er et viktig instrument for å sikre rettferdig konkurranse om råstoffet og rettferdig fordeling av det. Og den sikrer at norsk fisk forblir på norske hender. Ved å slippe juridiske enheter inn som eiere på linje med aktive fiskere, åpner man for en utvikling som til slutt kan ende med at utenlandske selskaper kontrollerer den norske fisken, og dit er det ingen som ønsker seg, sier Sveinung Flem, styreleder i Samarbeidsrådet i en pressemelding i dag.

Les pressemeldingen fra Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd

(14-NOV-2017 09:50 AM)

Skal fiskeflåten eies av fiskerne eller av fiskeindustrien?

«Nordlys» bifaller i en leder 13.11.2017 fiskeriministerens beslutning om å gi dispensasjon til at en fiskeindustribedrift kan eie en fiskebåt. «Nordlys» sin analyse av denne saken er så grunn og ufullstendig at den krever en kommentar.

Hovedregelen i dagens fiskerilovgivning er at bare aktive fiskere kan eie fiskebåter i Norge. Det er dette som er omtalt som aktivitetskravet i deltakerloven. Regelverket er utformet slik at fiskere som går på land og administrerer rederiet eller båten, også tilfredsstiller dette aktivitetskravet. Det er dette «Nordlys» omtaler som at «... stadig flere fiskere har blå dress og hvit skjorte». Poenget er uansett påkledningen, at en person må tilfredsstille aktivitetskravet som fisker for å eie en fiskebåt.

Det er derimot ingen begrensninger på eierskapet til fiskeindustribedrifter. Norske og utenlandske selskaper, aksjefond og personer kan eie en fiskeindustribedrift slik man kan eie andre bedrifter i Norge.

Svein Ove forklarer her hvofor det er viktig at en person disponerer retten til å høste av fisken og at denne retten ikke kan overføres til for eksempel investorer som ikke har tilknytning til kysten

(14-NOV-2017 08:16 AM)

Pressemelding: Vil fortsette kvalitetstilsynet!

Det landes mye hvitfisk av god kvalitet og de fleste fartøyene er utstyrt for å ta vare på kvalitet. Likevel er det et stort rom for forbedring, viser en rapport Norges Råfisklag har levert til Nærings- og fiskeridepartementet.

Norges Råfisklag har siden 2015 gjennomført kvalitetskontroller på fisk, fartøy og mottaksanlegg i Nordland, Troms og Finnmark. Tilsynet var en prøveordning på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), og ble uført i et samarbeid mellom Mattilsynet, Nofima og Råfisklaget. Kvalitetstilsynet ble etablert for å forsøke å forbedre kvaliteten på hvitfisk som landes av kystflåten, og for å gi fiskesalgslagene en større rolle i å følge opp dette arbeidet.

Kontrollen og dialogen har ført til endring i praksis hos flere, og særlig ett grep har løftet kvaliteten på fangsten som leveres; Rigging av båt for ordentlig utbløding av fisken.

TIPS FOR RIKTIG UTBLØDING:

**Bløgg fisken med en snitts- eller to snittsmetoden umiddelbart.
**La fisken blø ut i et kar med sirkulerende (og reint) vann i ca 20 min.
**Oppbevar fisken i kjølt vann og unngå press på fisken.

Rapporten «Kvalitetstilsyn 2015-2017» er oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet (Norge). I perioden har Råfisklaget kontrollert cirka 700 fartøy.

Les hele pressemeldingen her (word) Les rapporten «Kvalitetstilsyn 2015-2017» her
(06-NOV-2017 12:11 PM)