Minstepriser for snøkrabbe og kongekrabbe

For ombordfryste klør/cluster av snøkrabbe økes minsteprisen fra kr 60,- til kr 80,- pr kg, med virkning f.o.m. 24. januar 2018 og inntil videre. Øvrige minstepriser for snøkrabbe videreføres uendret.

Gjelende minstepriser for kongekrabbe som omsettes fra og med 24. januar 2018 og inntil videre, der de tre største størrelsene av skadd han-krabbe er endret. De dynamiske minstepriser for de tre største størrelsene av lytefri han-krabbe og fastsettes etter avtale med Sjømat Norge, for perioder på én kalendermåned.

Minstepriser snøkrabbe finner du i rundskriv 6/2018 her Minstepriser kongekrabbe finner du i rundskriv 7/2018 her

(23-JAN-2018 03:17 PM)

Fisknytt og prisbarometer

Det ble levert 1000 tonn mer fersk torsk sist uke sammenlignet med uken før, selv om mye vind langs kysten la en demper på fisket.

Av fersk fisk så er torsken suverent størst i kvantum og verdi – med nær 3.300 tonn til verdi 58,5 millioner kroner, etterfulgt av 1.450 tonn sei til en verdi på 10,8 millioner kroner. Torsken gjør seg stadig mer gjeldende i den kystnære fangsten, bl.a. med et økende snurrevadfiske utenfor Fruholmen/Hjemsøy, og en opptrapping i garnfisket utenfor Vest-Finnmark og Troms.

Utenfor Vesterålen og Lofoten fiskes det fremdeles mest sei.

Les alt om fisket i perioden 15. - 21. januar

Se snittprisene på de arter med størst verdi fordelt på våre områder 15. - 21. januar

(22-JAN-2018 02:17 PM)

Videreføring minstepriser for kvitlaks

Norges Råfisklag og Norske Sjømatbedrifters Landsforening er enige om å videreføre minsteprisene for kvitlaks.

Se rundskriv

(18-JAN-2018 02:24 PM)

Mekling om nye kongekrabbepriser

Ingen enighet etter mekling om nye minstepriser for skadd kongekrabbe.

Se pressemelding

(17-JAN-2018 03:26 PM)

Levendelagring av torsk, påmelding og seddelføring

Bestemmelser rundt påmelding, seddelføring og lagring mm. av levendetorsk.

Norges Råfisklag har oppdatert sitt rundskriv grunnet de endrede kravene fra myndighetene om at torsk som levendelagres må stå minst tre uker i merd før en kan oppnå kvotebonus.

Se rundskriv her

(17-JAN-2018 10:03 AM)

Bare den fineste skreien kan bli kvalitetsmerket Skrei!

Hva skal egentlig til for at skreien får kvalitetsmerket? Se filmen og finn det ut.

Skrei med kvalitetsmerket pakkes kun mellom 1. januar og 30. april. Under hele denne perioden er skreipatruljen på stikkprøvekontroller i Norge og i Europa.

Det er Norges Sjømatråd som står bak kvalitetsmerket, som signaliserer at den aktuelle skreien er av ypperste kvalitet.

Les mer om kvalitetsmerket Skrei og skreipatruljen her

Film og bilder: Åge Jakobsen, Jan-Erik Jensen, Marius Fiskum, Norges sjømatråd, Bjørn Eide.

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Den kontrollerer at pakkeriene følger standarden og at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir pakkerier tillatelse til å bruke merket.

 

(16-JAN-2018 07:03 PM)

NYE MINSTEPRISER: Stigning for både torsk og sei.

Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 15. januar:

**Torsk går opp 75 øre til 21,75 kroner (for størrelse 2,5-6 kg).
**Sei går opp 40 øre til 10,00 kroner (for størrelse over 2,3 kg).

Stigningen i minsteprisen for torsk skyldes først og fremst en oppgang i prisen som betales til fisker for den ferske torsken. Årsakene til økningen for seien er en oppgang i både eksportprisen og prisen som betales til fisker for fersk sei.

Prisene gjelder fram til 28. januar.

Se de dynamiske minsteprisene for torsk, sei og kongekrabbe her

(12-JAN-2018 01:04 PM)

SJØMAT + REISELIV = SANT!

Kysten vår er kjerneområde både for fiskeriene, fiskeindustrien og en stadig voksende turisme. De reisende ønsker å oppleve stedets og regionens råvarer og matskikker i tillegg til eksotiske omgivelser. På Arctic Culinary Tourism vil det bli gitt konkrete eksempler på vellykkede samarbeid, samtidig som det legges opp til en velfungerende møteplass mellom matleverandører og reiselivsaktører.

I et samarbeid med reiselivet er du tett på kunden, får raske tilbakemeldinger og ny kunnskap til bedriftens produktutvikling. Er du med?

Arrangør er reiselivsklyngen VinterTroms i samarbeid med Arctic Frontiers og matnettverket Mat fra Troms som består av Innovasjon Norge Arktis, Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune, Norges sjømatråd, NIBIO og Norges Råfisklag.

Les mer og meld deg på arrangementet på facebook her

(09-JAN-2018 01:35 PM)

SKOLEKONKURRANSE: Sjømat og ungdom!

Kjenner du noen som bør delta – og konkurrere om pengepremie til klassen sin?

For første gang inviterer Råfisklaget alle ungdomsskole- og videregåendeskoleelevene i vårt distrikt (fra Nordmøre til Finnmark) til en videokonkurranse! Det er 20.000 kroner i premiepotten, og konkurransen dedikeres temaet «sjømat og ungdom».

Alt elevene trenger å gjøre for å delta er å sende inn en videosnutt (på maks 2 minutter) som på en eller annen måte svarer på spørsmålet: «Hva betyr fiske og norsk, villfanget sjømat for deg?».

Norsk villfisk skaper enorme verdier og sysselsetter mennesker langs hele kysten. Vi håper med dette at vi kan bidra til at flere unge får et bevisst forhold til norsk villfisk og dens betydning.

Vi trekker inntil fire vinnere (første- og andreplass på ungdomsskolenivå og videregåendeskolenivå).

For mer informasjon og konkurranseregler se sjomattilfolket.rafisklaget.no her

(09-JAN-2018 09:44 AM)

Minstepris for tare

Minsteprisen for omsetning av tare gjeldene f.o.m. 1. januar 2018 er satt til Kr 271,- per tonn, les mer i rundskriv 2018/01.

(09-JAN-2018 08:26 AM)

Aldri før har landingene til den norske fiskeflåten hatt høyere verdi!

Tallene for Råfisklagets omsetning i 2017 er klare!

Omsetningen mellom fiskere og fiskekjøpere endte på hele 11,4 milliarder kroner. Det er den nest høyeste omsetningen noen sinne - både i løpende kroner og om det korrigeres for inflasjon. Norske fiskere sto for over 9,5 milliarder av dette!

Måten Norge forvalter og høster av den villfiskressursen er en formidabel suksess. Fiskeflåten i vårt distrikt er et stort antall små og mellomstore bedrifter, som eies og drives lokalt, og som legger igjen store verdier i sine lokalsamfunn.

Detaljerte tall publisererer vi på våre nettsider neste uke i rapporten «Årsomsetning 2017».

Les pressemeldingen her

(05-JAN-2018 11:32 AM)

Prisen på kongekrabbe går opp med 8 kroner.

Her er de nye minsteprisene fra og med 8. januar:

**Størrelse over 3,2 kg - 157,00 kroner.
**Størrelse 2,2-3,2 kg - 152,00 kroner.
**Størrelse 1,6-2,2 kg - 107,00 kroner.

Det er en økning i parametene som danner grunnlaget for den dynamiske minsteprisen som er årsaken til oppgangen.

Prisene gjelder frem til 4. februar.

Se de dynamiske minsteprisene for torsk, sei og kongekrabbe her

(05-JAN-2018 09:50 AM)

Trekk av kjøpers sløyekostnad på sluttseddel

Rundskrivet er oppdatert med henvisning til rapport som nå finnes på rafisklaget.no/Mine sider, der kjøper kan hente ut oversikt fra aktuelle sluttsedler der sløyetrekk er påført. Oversikten er laget av hensyn til fakturering som danner grunnlag for mva-regnskap.

Les rundskriv 2018/02)

(04-JAN-2018 11:29 AM)

Råfisklagets auksjonsregelverk - Generelle regler

Rundskrivet er oppdatert med utvidede reklamasjonsfrister for fryst fisk, etter avtale med Sjømat Norge/NSL. Dette framgår av punkt 7 i rundskrivets vedlegg 1.

Når det gjelder Råfisklagets elektroniske auksjon av fisk m.v., jfr rundskrivets vedlegg 2, har vi i punkt 4 tatt inn følgende presisering:

"Ved tekniske feil eller avvik, vil registrerte bud i Råfisklagets sentrale budlogg være avgjørende for auksjonsresultatet."
I tillegg er rundskrivets vedlegg 4, som vedrører omsetningen av ombordfryste industrireker, forenklet når det gjelder beskrivelsen av auksjon. Her hadde vi tidligere en todeling mellom kjølauksjon (d.v.s. mens fangst befinner seg om bord i fiskebåt) og lagerauksjon.
 
Les hele rundskrivet her (rundskriv 2018/01)

 

(04-JAN-2018 11:03 AM)

Informasjon til fiskekjøpere som har fått nye kommunenummer.

Fiskekjøpere som har fått nye kommunenummer fra 1. januar 2018 må oppdatere sine seddelsystemer med det nye nummeret for at sluttsedlene som sendes til oss skal kunne bli godkjent.

Trenger du hjelp til å endre, kan du kontakte din seddel-systemlevendør.

Her finner du hvilke kommuner som er berørt og oversikt over gamle og nye kommunenummer (side 2)

(03-JAN-2018 10:48 AM)

Frist for krav om føringstilskudd 2017

Krav om føringstilskudd må være mottatt av oss innen 05.01.2018. Krav som kommer inn etter fristen, vil ikke være tilskuddsberettiget.

(28-DEC-2017 12:05 PM)

Alternativ sikkerhetsstillelse - kredittforsikring

Som et ledd i tjenesteutviklingen ønsker Norges Råfisklag å tilby alternativ sikkerhetsstillelse for fiskekjøpere.

Les mer om kredittforsikring her (rundskriv 2017/32)

(21-DEC-2017 12:26 PM)

Utbetaling av oppgjør i jule- og nyttårshelgen

I julehelgen vil utbetalinger med forfallsdato til og med onsdag 27. desember, betales ut fredag 22. desember.

I nyttårshelgen vil utbetalinger med forfall til og med tirsdag 2. januar 2018, betales ut torsdag 28. desember.

Dersom det er behov for ytterligere forskudd, så må det være hos oss før kl. 09.30 den aktuelle dagen de ønsker forskudd, for at de skal få det utbetalt samme dag.

(21-DEC-2017 09:29 AM)

Endring av sats for beregning av produktavgift

Stortinget har vedtatt å endre sats for produktavgift i 2018 til 2,3%.

Se rundskriv her

(20-DEC-2017 03:36 PM)

Lanserer digitalt løft

Norges Råfisklag lanserer en ny digital «Min Side». Med denne kan hverdagen til fiskere, fiskekjøpere og fryselagre i Råfisklagets distrikt bli mer sømløs og effektiv.

– Dette er et prosjekt vi har jobbet med i lang tid. Vi er veldig fornøyde med nå å kunne sette det ut i livet og la fiskere og fiskekjøpere lære verktøyet å kjenne. Her styrker vi våre kjernetjenester, med mål om å gjøre det bedre, enklere og raskere for fiskerne, fiskekjøperne og fryselagrene, sier prosjektleder i Norges Råfisklag, Benedicte Nielsen.

Råfisklagets distrikt strekker seg fra Nordmøre til og med Finnmark. Samvirket omsetter fangst fra nærmere 5800 fartøy til rundt 260 fiskekjøpere/-mottak. I 2016 var samlet omsetning på hele 11,5 milliarder kroner. «Min Side» er et ledd i å gjøre denne markedsplassen mer åpen for brukerne.

– Tilgjengelighet, brukervennlighet og kvalitet er nøkkelord i alt vi gjør. Dette digitaliseringsprosjektet utnytter de store mulighetene som ligger i teknologien. «Min side» skal gi aktørene oppdaterte tall og informasjon i sanntid, sier Nielsen.

Les den digitale pressemeldingen her Last ned pressemeldingen i word-format her

Les mer om «Min Side» og få brukerkonto her
(19-DEC-2017 10:00 AM)

Endring i ferskfiskordningen fra 18. desember

Fiskeridirektoratet melder om at tillatt fangst innenfor ferskfiskordningen reduseres til inntil 10 % på ukebasis for fartøy i lukket og åpen gruppe fra og med mandag 18. desember, les meldingen på fiskeridir.no her.

(15-DEC-2017 10:17 AM)

Stopp i fisket etter sei for fartøy i lukket kystgruppe over 15 meter.

Fiskeridirektoratet melder om stopp fisket på maksimalkvotene etter sei nord for 62°N for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde over 15 meter fra 18. desember.

Fisket fortsetter innenfor garanterte kvoter og bifangstordning, les meldingen på fiskeridir.no her.

(15-DEC-2017 08:38 AM)

Minsteprisliste for fisk

Råfisklaget har i drøftelser med NSL, Fiskekjøpernes Forening og Sjømat Norge blitt enige og vinterens minstepriser for fisk.

Prisene gjelder fra og med mandag 18. desember til søndag 15. april 2018.

Minsteprislisten finner du her

(14-DEC-2017 12:00 PM)

Adm. direktør Trygve Myrvang fratrer etter 35 år i Råfisklagets tjeneste.

Under styremøtet i går ettermiddag orienterte administrerende direktør Trygve Myrvang om at han fratrer sin stilling høsten 2018. Dette skjer etter eget ønske og 35 år i lagets tjeneste.

Trygve fyller 65 år i april 2018 og fortsetter i en 30 % stilling fra 1. august 2018.

Trygve ble ansatt i Råfisklaget som styresekretær og juridisk konsulent 1. juni 1983. I juni 1987 ble han ansatt som assisterende direktør og fra 1. januar 1999 har han vært administrerende direktør.

(14-DEC-2017 10:17 AM)

NYE MINSTEPRISER: Økning for hyse, kvitlange og biprodukter av torsk.

Her er et utdrag av de nye minsteprisene fra og med 18. desember:

**Hyse opp 50 øre til 14,00 kroner (for snørefanget størrelse over 8 hg).
**Hyse opp 1 krone til 10,25 kroner (for andre redskaper størrelse over 8 hg).

**Kvitlange opp 50 øre til 10,50 kroner (for størrelse over 2 kg).
**Kvitlange opp 50 øre til 9,50 kroner (for størrelse 0,7-2,0 kg).

**Rogn av torsk opp 50 øre til 5,50 kroner.
**Lever av torsk opp 50 øre til 3,75 kroner.
**Hau av torsk opp 10 øre (til konsum).

**I modellen for beregning av dynamisk minstepris for torsk, oppjusteres prisforskjellen mellom torsk 2,5-6,0 kg (referansestørrelsen) og torsk over 6,0 kg med ekstra 50 øre slik at forskjellen nå blir 75 øre mot tidligere 25 øre.

Torsk og sei har dynamiske minstepriser som blir forhandlet annenhver uke, og er derfor ikke inkludert her. Partene ble enige om å videreføre ordningen ut 2018 med samme metoder som har vært benyttet så langt.

Prisdrøftelsene ble gjennomført sammen med Sjømat Norge, Norske Sjømatbedrifters Landsforening - NSL og Fiskekjøpernes Forening.

Les hele pressemeldingen her

(12-DEC-2017 03:26 PM)

Garanti for råstoffkjøp i 2018

Kjøpere skal til en hver tid stille garanti som dekker kjøp av råstoff, og det er kjøpers ansvar å påse at garantien er tilstrekkelig.
Dersom det forventes høyere kjøp i 2018 enn tidligere bes kjøper å stille høyere garanti enn det vi har bedt om.

Se rundskriv.

(11-DEC-2017 01:50 PM)

Viktig info til havfiskeflåten: Overføring av torskekvoter fra 2017 til 2018

Fiskeridirektoratet gir nå havfiskeflåten adgang til å overføre 20 prosent av torskekvotene på fartøynivå fra 2017 til 2018. Bakgrunnen er lav fisketakt på torsk i den senere tid, samt behovet for å stimulere til at havfiskeflåten fisker hyse fram mot årsskiftet for å legge til rette for at norsk totalkvote av hyse kan utnyttes i størst mulig grad.

Vi har i samarbeid med Fiskeridirektoratet fått på plass denne muligheten for havgående flåte til å overføre kvote fra 2017 til 2018.

Les mer om overføring av torskekvoter fra 2017 til 2018 på fiskeridir.no her

(24-NOV-2017 03:11 PM)

Den sjøfryste torsken er et fint alternativ i fiskedisken når tilgangen på fersk er mangefull

Men: Den må behandles riktig fra starten!

Fersk forskning viser at det er tre viktige ingredienser som må på plass:

**For det første må fisken fryses med en gang den kommer opp fra havet. Det vil si at den må fryses ned på båten – før dødsstivheten inntreffer.
**Deretter må fisken holdes frossen med en jevn og lav temperatur helt fram til den skal tines, uten brudd på det som kalles kjølekjeden blant fagfolk.
**Selve tineprosessen må deretter skje rett før den skal legges ut til salg. Tiningen må skje kontrollert og i vann. Om man i tillegg tilsetter luftbobler i vannet, blir kvaliteten på torsken enda et hakk bedre.

Resultatene kommer fra forskningsprosjektet QualiFish Project som ledes av SINTEF, og du kan lese hele artikkelen skrevet av Christina Benjaminsen på Gemini.no her.

Nå er det høysesong for levering av sjøfrosset fisk, og hele 40 prosent av den sjøfryste torsken blir levert mellom 1. oktober og 31. desember. Det er nemlig sesong for harde pakker - fiskepakker.

(16-NOV-2017 02:34 PM)

Viktig informasjon til fiskere: Sjekk manntallet!

Fiskeridirektoratet har nå lagt ut fiskarmanntalet for 2018 til offentlig innsyn, og den enkelte person må kontrollere sin manntalsstatus for det komande året. Dersom du avdekker feil eller er strøket må du klage til Fiskeridirektoratet innen tre veker frå 10. november. Sjekk fiskarmanntallet på fiskeridir.no her

(15-NOV-2017 02:44 PM)

Et vedtak som rokker ved grunnmuren i norsk fiskeripolitikk

Samarbeidsrådet er svært bekymret over de framtidige konsekvensene av at fiskeriminister Per Sandberg har gitt fiskeindustribedriften Gunnar Klo AS adgang til å ha aksjemajoriteten i et kystfiskefartøy.

- Dette vedtaket åpner prinsipielt for at industribedrifter kan eie majoritetsandeler i fiskefartøyene og de kvoterettighetene disse har. Dermed åpner det dører som kan svekke både fiskernes og nasjonens interesser. Deltakerloven er et viktig instrument for å sikre rettferdig konkurranse om råstoffet og rettferdig fordeling av det. Og den sikrer at norsk fisk forblir på norske hender. Ved å slippe juridiske enheter inn som eiere på linje med aktive fiskere, åpner man for en utvikling som til slutt kan ende med at utenlandske selskaper kontrollerer den norske fisken, og dit er det ingen som ønsker seg, sier Sveinung Flem, styreleder i Samarbeidsrådet i en pressemelding i dag.

Les pressemeldingen fra Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd

(14-NOV-2017 09:50 AM)

Skal fiskeflåten eies av fiskerne eller av fiskeindustrien?

«Nordlys» bifaller i en leder 13.11.2017 fiskeriministerens beslutning om å gi dispensasjon til at en fiskeindustribedrift kan eie en fiskebåt. «Nordlys» sin analyse av denne saken er så grunn og ufullstendig at den krever en kommentar.

Hovedregelen i dagens fiskerilovgivning er at bare aktive fiskere kan eie fiskebåter i Norge. Det er dette som er omtalt som aktivitetskravet i deltakerloven. Regelverket er utformet slik at fiskere som går på land og administrerer rederiet eller båten, også tilfredsstiller dette aktivitetskravet. Det er dette «Nordlys» omtaler som at «... stadig flere fiskere har blå dress og hvit skjorte». Poenget er uansett påkledningen, at en person må tilfredsstille aktivitetskravet som fisker for å eie en fiskebåt.

Det er derimot ingen begrensninger på eierskapet til fiskeindustribedrifter. Norske og utenlandske selskaper, aksjefond og personer kan eie en fiskeindustribedrift slik man kan eie andre bedrifter i Norge.

Svein Ove forklarer her hvofor det er viktig at en person disponerer retten til å høste av fisken og at denne retten ikke kan overføres til for eksempel investorer som ikke har tilknytning til kysten

(14-NOV-2017 08:16 AM)

Pressemelding: Vil fortsette kvalitetstilsynet!

Det landes mye hvitfisk av god kvalitet og de fleste fartøyene er utstyrt for å ta vare på kvalitet. Likevel er det et stort rom for forbedring, viser en rapport Norges Råfisklag har levert til Nærings- og fiskeridepartementet.

Norges Råfisklag har siden 2015 gjennomført kvalitetskontroller på fisk, fartøy og mottaksanlegg i Nordland, Troms og Finnmark. Tilsynet var en prøveordning på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), og ble uført i et samarbeid mellom Mattilsynet, Nofima og Råfisklaget. Kvalitetstilsynet ble etablert for å forsøke å forbedre kvaliteten på hvitfisk som landes av kystflåten, og for å gi fiskesalgslagene en større rolle i å følge opp dette arbeidet.

Kontrollen og dialogen har ført til endring i praksis hos flere, og særlig ett grep har løftet kvaliteten på fangsten som leveres; Rigging av båt for ordentlig utbløding av fisken.

TIPS FOR RIKTIG UTBLØDING:

**Bløgg fisken med en snitts- eller to snittsmetoden umiddelbart.
**La fisken blø ut i et kar med sirkulerende (og reint) vann i ca 20 min.
**Oppbevar fisken i kjølt vann og unngå press på fisken.

Rapporten «Kvalitetstilsyn 2015-2017» er oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet (Norge). I perioden har Råfisklaget kontrollert cirka 700 fartøy.

Les hele pressemeldingen her (word) Les rapporten «Kvalitetstilsyn 2015-2017» her
(06-NOV-2017 12:11 PM)

OD-dagen med fokus på naturressursene i havet

På OD-dagen 2017 rettet vi fokus på viktigheten av å ha kunnskap om naturressursene vi har i havet.

– Det er menneskets oppgave å passe på at fisken i havet har det godt!

Det var klar melding fra de flotte ungdommene som i dag har jobbet hos oss for å samle inn penger til Operasjon Dagsverk. Dagens oppdrag var å hjelpe oss når vi lot de aller minste komme på besøk for å lære litt om fisken i havet.

Operasjon Dagsverk er i år tildelt Natur og Ungdom og Naturvernforbundet med prosjektet «Fra utvinning til utdanning». Daglige utslipp av forurenset råolje i Nigeriadeltaet forgifter både natur, mennesker og dyr i Nigeria. Mange steder er fisken borte fra elvene, og det er helt umulig å dyrke mat.

Prosjektet skal hjelpe ungdommer som er fanget i det som omtales som verdens største oljekatastrofe med å gi de kunnskap om hvordan de kan få en bedre fremtid.

Bilder: OD-elev Vilde Bye Martinsen.

(03-NOV-2017 11:17 AM)

Endring i minsteprisen på kveite fra mandag 6. november

Perioden med midlertidige nedsatte kveitepriser går ut søndag og rundskriv nr 27/2017 oppheves.
Minsteprisen fra mandag 6. november vil være som oppgitt i gjeldende minsteprisliste:

Kveite under 20 kg, lovlig fanget 65,00 kroner.
Kveite minst 20 kg under 40 kg 60,00 kroner.
Kveite minst 40 kg under 60 kg 45,00 kroner.
Kveite minst 60 kg under 2 meter, lovlig fanget 35,00 kroner.

Se alle minstepriser i rundskriv nr 23/2017 (minsteprislisten) her

(17-NOV-2017 10:30 AM)

Vær med på evalueringsmøte om fisket etter leppefisk 2017

Fiskeridirektoratet ønsker at flest mulig er med å evaluerer fisket etter leppefisk 2017. Det blir arrangerert møter på følgende tidspunkt og steder:
**14. november på Maritim Hotell i Haugesund, påmeldingsfrist 6. november.
**15. november 2017 på Ernst Hotell i Kristiansand, påmeldingsfrist 7. november.
**23. november 2017 på Hotell Hordaheimen i Bergen, påmeldingsfrist 15. november.
**28. november 2017 på Scandic Park Hotell i Ålesund, påmeldingsfrist 20. november.
**29. november 2017 på Clarion Hotel and Congress i Trondheim, påmeldingfrist 21. november.

Temaet er gjennomføringen av fisket etter leppefisk der Fiskeridirektoratet vil se på alle aspekter, som mellomlagring, levering og omsetning.

Les mer om møtene og meld deg på fiskeririd.no her

(01-NOV-2017 09:15 AM)

Nye satser for prøvetaking av ombordfryst industrireke

Råfisklaget tilbyr prøvetaking av ombordfryst industrireke mot betaling fra oppdragsgiver. Som følge av økte kostnader tilknyttet ordningen økes satsene per prøve. Se de nye satsene i rundskriv 2017/28 her.

(31-OCT-2017 02:54 PM)

Catch Certificate har blitt ny!

Den norske fangssertifikatgeneratoren Catch Certificate har fått nye nettsider, der man blant annet kan søke etter fangstfelt på et interaktivt kart. Nettsidene er tilpasset til å fungere på dataskjerm, nettbrett og mobil.

Ta en titt på den nye nettsiden til catchcertificate.no her

(25-OCT-2017 11:40 AM)

Videreføring av redusert minstepris for kveite

Grunnet fortsatt lav markedspris på kveite videreføres den midlertidige reduksjonen av minsteprisen for de to minste størrelsene fram til og med 5. november, se prisene og les mer i rundskriv 2017/27 her.

(06-OCT-2017 11:52 AM)

Stopp i fisket etter torsk på maksimalkvotetillegg

Fiskeridirektoratet melder om stopp i fisket etter torsk nord for 62°N på maksimalkvotetillegg for fartøy med hjemmelslengde mellom 15 -20,9 meter i lukket gruppe, da gruppekvoten er beregnet oppfisket. Stoppen gjelder fra og med mandag 23. oktober.

Fartøygruppen kan fortsette fisket etter torsk nord for 62°N innenfor garanterte kvoter og ferskfiskordningen som pr. i dag er på 50 %, les hele meldingen på fiskeridir.no her.

(19-OCT-2017 08:56 AM)

Dette er verdens beste lutefisk!

1. plass - lutefisken fra Brødrene Andreassen AS på Værøy i Lofoten.
2. plass - lutefisken fra Viking Seafood AS på Averøy på Nordmøre.
3. plass - lutefisken fra fra Ivan Lorentzen Fiskeforretning AS på Brennsholmen i Troms.

Lutefiskens eget verdensmesterskap gikk av stabelen i Mathallen Oslo i går, og konkurransen var knivskarp! Det var ti produsenter fra Norge og Sverige som deltok i mesterskapet, og i juryen satt mesterkokkene Jørn Lie, Øyvind Hjelle, TV 2-kokk Wenche Andersen og Iselin Bogstrand fra Norges sjømatråd.

Det var Vulkanfisk og Kulinarisk Akademi som stod for tilberedningen av fisken – og slik gjorde de det:
Fisken ble delt i serveringsstykker, drysset litt salt på, etter en halv time ble fisken skylt i kaldt vann, lagt i langpanne og så dekket med folie. Videre ble den bakt i ovn ved 180 grader i ca. 30 minutter.

Vi gratulerer vinnerne og ønsker alle en god lutefisksesong. Bon apetitt!

Råfisklaget var med på laget når verdens beste lutefisk ble kåret.

Foto: Per A. Borglund, Mat fra Norge

(13-OCT-2017 02:48 PM)

Delta på Torskefiskkonferansen 2017 og få et innblikk i næringsaktørenes tanker rundt fremtidens torskenæring!

Ferske og modne fiskekjøpere, markedsførere, forskere og bankvesen - alle skal gi sitt syn på hvorfor fremtiden ser lys ut for torsken og de som lever av den. Torskefiskkonferansen går av stabelen i Tromsø 19. oktober.

I samarbeid med Norges sjømatråd, DNB og Sjømat Norge arrangerer vi torskefiskkonferansen hvert år. I forbindelse med konferansen legges det også opp til møter og seminarer for aktører i næringen.

Konferansen er gratis og du betaler kun for lunsj og festmiddag dersom du ønsker å delta på det.

Se hele programmet og meld deg på innen 18. oktober kl. 11:00 her Her finner du Torskefiskkonferansen 2017 på facebook

(12-OCT-2017 12:46 PM)

Forbud mot ilandføring av kveite over 2 meter

Fiskeridirektoratet har presisert følgende i §48 i utøvelsesforskriften: All fangst av kveite over 2 meter skal straks slippes tilbake på sjøen. Påbudet gjelder uavhengig av om kveiten er død eller dødende. Forskriften gjelder fra 09.10.2017.

I samsvar med dette fjerner vi muligheten for omsetning av kveite over 2 meter lengste lengde. Dette gjelder all kveite over 100 kg sløyd u/hode, og den varekoden fjernes dermed fra Råfisklagets register. Videre endres størrelsesgruppen 60-100 kg til følgende: Kveite minst 60 kg under 2 meter, lovlig fanget.

Endringen vil bli tatt inn på minsteprislista ved neste oppdatering.

Les mer i J-173-2017 på fiskeridir.no her Les mer om innføring av utkastpåbudet på kveite hos Fiskeridirektoratet her
(10-OCT-2017 02:12 PM)

Presisering om leverandørerklæring på sedlene

I forbindelse med tolldirektoratets krav om nasjonal leverandørerklæring er det tilrettelagt for at selve leverandørerklæringen med tekst om norsk preferanseopprinnelse kan framkomme på landings- og sluttsedlene. Opplegget gjør at man slipper å utstede separat erklæring for hver fangst. Bakgrunnen er at frihandelsavtaler hvor Norge er part har vilkår om andel norsk bemanning på fiskefartøy. Tilfredsstiller man ikke bemanningskravet oppnår man ikke preferansetollbehandling.

For å avgjøre retten til preferanseopprinnelse brukes sedlenes rubrikker for «Besetning» og «herav norsk». Teksten med norsk preferanseopprinnelse vil bare framkomme på seddel for norske fartøy med minst 75% norsk besetning.

Det presiseres at «herav norsk» besetning betyr norsk statsborger, eller likestilt med norsk statsborger, ettersom utlendinger som er bosatt og betaler skatt til Norge regnes som likestilt med norsk statsborger iht. deltakerlovens begrepsanvendelse.

PS De som ikke finner rubrikkene «Besetning» og «herav norsk» på sedlene må snarest ta kontakt med sin systemleverandør for å få dette på plass.

Hjelp og informasjon til utfylling av sluttsedler finner du på vår seddelside her
(10-OCT-2017 01:13 PM)

Rognkjeks, lange og brosme er MSC-godkjent!

Nå kan også rognkjeks, lange og brosme smykke seg med miljømerket fra MSC – merket som garanterer at produktet kommer fra et bærekraftig fiske.

Vedtaket gjelder fra og med i år, det innebærer at fangst fra og med 1. mars i år nå kan selges som MSC-godkjent.

Kundene er også fornøyd med at de nå kan kjøpe MSC-sertifisert Rognkjeks fra Norge. Bengt Lorentsson i Orkla i Sverige sier han er glad for at Norge nå er med i det gode selskap av land som selger MSC-sertifisert rognkjeks.
– Vi inom Orkla/ABBA AB hoppas att fler fiskare vill satsa på detta fisket dom kommande åren, denna säsongen är ju ett bra bevis på att det finnes ett stort intresse för Rognkjeksrogn från Norge, sier Lorentsson.

Prosessen med å godkjenne rognkjeks, lange og brosme startet for over ett år siden, som er omtrent den tiden det tar å få godkjent et fiske hos MSC. Rett i forkant endret MSC sin standard til å innholde flere krav til utøvelsen av fisket, og rognkjeks, lange og brosme er dermed de første fiskeriene som har blitt godkjent iht. den nye standarden.

Fangstresertifikatene til rognkjeks, lange og brosme finnere du her Alle ulike miljømerker på artene som vi har ansvaret for finner du på våre nettsider her

(09-OCT-2017 10:22 AM)

Ledig lærlingplass på garnbåt på Andenes!

En unik mulighet for deg som går yrkesfag, liker å jobbe og nå er på jakt etter lærlingplass: Reder Sverre Andersen på garnbåten «Ludvik» søker etter en ivrig ungdom som ønsker å bli bedre kjent med fiskeryrket.

Lærlingen vil få jobbe på en av rederiet sine båter som ror ut fra Andenes i Nordland. Personen må gå på en yrkesfaglig skole, da opplæringen om bord gjenspeiler fagene på skolen – på den måten kan lærlingen gå opp til fagprøve om bord etter endt lærlingtid på to år.

«Ludvik» er allerede godt i gang med rekrutteringen av neste generasjons fiskere, da de allerede har en lærling om bord som skal ta fagprøven i februar.

- Vi ønsker å ha flere unge i lag med oss gamlinger om bord, de er en god ressurs og er med på å skape et godt arbeidsmiljø for fremtiden, sier Sverre.

Sverre forteller at det er ønskelig at lærlingen har bosted på Andenes eller i nærheten, men andre er hjertelig velkommen til å søke. Båten ror med garn, seks dager i uken gjennom hele året, med opphold for landligge grunnet uvær og ferie. Men de kan legge opp til skiftordning, med tre uker på og en uke fri dersom ønskelig.

Hvis du vil vite mer eller søke på lærlingplass kan du kontakte Sverre på mobil 48109184 eller Magnus 97488219. Du kan også kontakte Opplæringskontoret for Nordre Nordland Bjørn Willy på mobil 96901959.

Bilde Sverre Andersen.

(04-OCT-2017 06:07 PM)

Ferskfiskordningen øker til 50 prosent fra 2. oktober

Fiskeridirektoratet melder om økning av tillatt torskefangst innenfor ferskfiskordningen til inntil 50 % på ukebasis for fartøy i åpen og lukket kystgruppe fra mandag 2. oktober, les hele meldingen her.

(02-OCT-2017 09:37 AM)

Midlertidig stopp i fisket etter leppefisk

Fiskeridirektoratet melder om midlertidig stopp i fisket etter leppefisk fra og med 30. september kl. 20.00 til og med 23. oktober kl. 08.00.

Siste frist for levering av fangst er 4. oktober kl. 20.00, les mer i J-168-2017 her.

(27-SEP-2017 08:42 AM)

Halvor Leithaug Strand tok gullet i NM!

Råfisklaget gratulerer Halvor Leithaug Strand som Norgesmester på NM i sjømathandel 2017!

Torgeir Trippestad Berg kapret sølvet og Jørn Edvard Thalberg bronsen, etter en spennende dag med krevende oppgaver, tidsfrister og strenge dommere.

Sjømathandlerne er fiskernes forlengede arm ut til landets sjømatelskere, og deres kunnskap og kjærlighet for faget er uvurderlig.

Takk til deltakere, arrangører, dommere, publikum og konferansier som ga alt, og gjorde dagen til en fest!

Alle fiskesalgslagene er med på laget på konkurransen, som eies av Norske Sjømatbedrifters Landsforening - NSL.

Foto: Lise Mangseth

Se alle bildene på vår facebookside her

 

(25-SEP-2017 09:33 AM)

Kom og smak norsk hval og norske reker på Matstreif!

Norges største matfestival, Matstreif, er godt i gang i Oslo – og de lekreste delikatesser fra Nord-Norge står selvsagt på bordet!

Norges Råfisklag har stand sammen med Norsk Hval og Norske Reker. Det deles ut smaksprøver, oppskriftshefter og ikke minst så fortelles historien om hvalkjøttet, verdens mest unike råvare – høstet ansvarlig og bærekraftig av Norske fangere.

Startskuddet for matfestivalen var i dag tidlig, og vi skal ha stand på Rådhusplassen hele helgen – så ta med deg smaklystne venner og kjente og kom innom og få en smakebit av norsk hval og norske reker.

MATSTREIF er Norges største nasjonale matfestival, midt i hjertet av Oslo.

Se bilder fra vår stand på Matstreif på våre facebooksider her Her kan du se mer om Matstreif på facebook

 

(22-SEP-2017 06:03 PM)

KÅRES NÅ: Hvem blir Norges beste sjømathandler 2017?

Deltakerne skal vise at de har godt håndlag når fisken fileteres og renses, god hygiene når fisk og skalldyr skal holdes adskilt og så skal de legge en fristende disk og lage spennende ferdigprodukter.

Få med deg den spennende konkurransen på Rådhusplassen 1 i Oslo frem til klokken 16:30, hvis du er i nærheten, eller se den på NM i sjømathandel facebooksider, der det sendes live gjennom hele dagen (følg linken under).

Fiskehandleren er fiskerens utstrakte arm og Råfisklaget er med på laget når norges beste sjømathandlere møtes til mesterskapsduell for 15. gang.

Følg konkurransen live på NM i sjømathandel facebooksider her (man kan også se filmene i etterkant)

(22-SEP-2017 10:31 AM)

Nye minstepriser for hummer

Norges Råfisklag og Norske Sjømatbedrifters Landsforening har fastsatt nye minstepriser for hummer fom. 1. oktober.

Se rundskriv her

(21-SEP-2017 01:16 PM)

Midlertidig prisreduksjon for kveite

Som følge av økte landinger og prisfall i markedet reduseres minsteprisene for de 3 minste kveitestørrelsene med virkning fra og med 21. september 2017.

Se rundskriv her

(20-SEP-2017 01:32 PM)

NYE MINSTEPRISER: Prisstigning for hyse, kvitlange og breiflabb, og en midlertidig nedgang for kveite under 40 kilo.

Her er et utdrag av minsteprisene som blir endret fra og med 25. september:

**Hyse opp 1 krone til 13,50 kroner (for snørefanget størrelse over 8 hg)
**Hyse opp 50 øre til 9,25 kroner (for størrelse over 8 hg)
**Kvitlange opp 50 øre til 10 kroner (for størrelse over 2 kg)
**Kvitlange opp 50 øre til 9 kroner (for størrelse 0,7-2 kg)
**Breiflabb opp 3 kroner til 66 kroner (for haler størrelse 1-4 kg)
**Kveite ned 5 kroner til 45 kroner (for størrelse 40-60 kg)

Midlertidig minstepris mellom 21. september og 8. oktober:

**Kveite ned 10 kroner til 55 kroner (for størrelse under 20 kg)
**Kveite ned 10 kroner til 50 kroner (for størrelse 20-40 kg)

Kveitefisket medfører markedsmessige utfordringer hver høst når vi får økte landinger. Dette har resultert i en periode med reduserte minstepriser for å sikre flyt i omsetningen. Den samme utviklingen har vi sett de siste ukene, noe som har ført til at partene har blitt enige om en midlertidig reduksjon av minsteprisen for de to minste vektklassene.

Torsk og sei har dynamiske minstepriser som blir forhandlet månedlig, og er derfor ikke inkludert her. Partene ble enige om å videreføre forsøksordningen også i kommende prisperiode med samme metoder som har vært benyttet så langt.

Ny minsteprisliste blir publisert på våre nettsider i løpet av morgendagen.

Prisdrøftelsene ble gjennomført sammen med Sjømat Norge, Norske Sjømatbedrifters Landsforening - NSL og Fiskekjøpernes Forening.

(19-SEP-2017 04:03 PM)

Krabbes det mot ny rekord?

Det er allerede fisket og levert kongekrabbe for 187 millioner kroner til nå i år, og prognosene viser at verdien kan komme opp i 375 millioner ved årets slutt - hvilket er ny rekord. Snittprisen som betales til fisker har også hatt en økning, og er 26 kroner høyere per kilo enn i fjor.

Over 60 prosent av årets kvote er nå fisket, når fisket etter kongekrabbe i Russland og Alaska nettopp har startet. Dette gir økt tilgang av krabbe i markedet og kan påvirke eksportprisen for norsk krabbe utover høsten.

Les mer i markedsrapporten for kongekrabbe her

(15-SEP-2017 01:04 PM)

Stopp i fangst av vågehval i 2017

Fiskeridirektoratet melder om stopp i fangst av vågehval med virkning fra og med 15. september 2017, les mer i J-154-2017.

(15-SEP-2017 08:54 AM)

Miniseminar: Fiskeriforskninga møter fiskerinæringa!

Norges Råfisklag og K. G. Jebsen-senter for havrett, UiT Norges arktiske universitet, ønsker å bidra til at man styrker kontakten mellom organisasjoner i fiskerinæringen og det juridiske miljøet ved senteret. Vi arrangerer derfor et mini-seminar på Kystens Hus hvor K. G. Jebsen-senter for havrett presenterer sin virksomhet og fiskerirelaterte prosjekter for et nettverk av jurister/advokater, myndigheter og andre interesserte fra fiskerinæringen.

Kom og møt forskerne som jobber med fiskerirett! Se programmet i facebook-arrangementet her.

Utvidet påmeldingsfrist til 14/9! Meld på til gerd.sollid@rafisklaget.no her

(13-SEP-2017 01:11 PM)

Samvirkesenteret inviterer til frokostmøte 24. oktober

Samvirkesenteret inviterer til sitt årlige fokostmøte 24. oktober mellom 07:30-11:00 på Grand Hotel i Oslo.

Årets tema er "Samvirke – for felles verdiskaping, fordeling, deltakelse og demokrati".

Innlederne er Ed Mayo - Co-operatives UK, Marte Gerhardsen - Tankesmien Agenda, Anne Siri Koksrud Bekkelund - Civita og Tom Johnstad - NTNU i Gjøvik. Det blir selvsagt også mulighet for spørsmål og dialog.

Vi kunngjør og presenterer vinneren av Årets samvirkeforetak 2017.

Samvirkefrokosten er gratis og åpen for alle. Råfisklaget er et samvirke og deltar selvsagt.

Les mer om innlederne og meld deg på samvirkefrokosten på samvirke.org her

(07-SEP-2017 10:10 AM)

Fiskeridirektoratet inviterer til dialogmøte om kongekrabbe 14. september

Fiskeridirektoratet region Nord inviterer næringsaktører til årlig dialogmøte om forvaltning av kongekrabbe i Vadsø 14. september.

Temaer for møtet vil være bestandssituasjon, kvoteanbefaling, reguleringer, markedssituasjonen og innspill til reguleringsprosess for 2018. Det ønskes også tilbakemelding på blant annet utvikling i deltagelsen, utvidelse av deltagelsen vestover, inntektskrav, sortering, utsetting og bruk av samleteiner og mobilt kjøp.

Råfisklaget snakker om markedet. Andre innleggsholdere er Nærings‐ og Fiskeridepartementet, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet

Sted: Scandic hotell Vadsø
Tid: Torsdag 14. september 2017 kl. 11.00 – 15.30.

Les invitasjon og program på fiskeridir.no her

(07-SEP-2017 09:50 AM)

Stopp i fisket etter sei med not

Fiskeridirektoratet melder om stopp i på maksimalkvotene i fisket etter sei med not nord for 62°N med virkning
fra og med onsdag 6. september. Fisket fortsetter innenfor garanterte kvoter, les meldingen på fiskeridir.no her

(04-SEP-2017 02:35 PM)

Utvidete åpningstider på vakttelefonen for sluttsedler

Fra om med i dag har vår vakttelefon for sluttsedler åpent fra 08:00-20:00, mandag til fredag.

(04-SEP-2017 02:23 PM)

Bruk tau og iler som er kraftige nok

- Bruk tau og iler som er kraftige nok til å tåle belastningen når fiskeredskapene skal dras opp av sjøen!

Seniorrådgiver Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet​ ber fiskerne om å passe på at redskapene de bruker i fisket er sterke nok til å tåle belastingen når de får mye fangst eller er ute i dårlig vær. I åtte år har Langedal vært med på opprydding etter tapte fiskeredskap langs kysten av Norge, og i år er det båten «Vendla» som har fått oppdraget.

Ryddingen er koordinert med Havforskningsinstituttet​, og akkurat nå befinner båten seg utenfor Øst-Finnmark der de sokner etter krabbeteiner i områder som er stengt for fiske. Områdene er stengt fordi Havforskningen tar bestandmålinger av kongekrabbe. I tillegg tester de ut fluktåpninger i teiner, for å finne den rette størrelsen.

«Vendla» jobber seg nå lenger vest, der de skal fortsette å lete etter tapte teiner i området der det er fritt fiske etter kongekrabbe. Etter det fortsetter båten mot Sørøya, hvor tapte fiskeredskaper etter blåkveitefisket står for tur.

- Har du mistet garn eller line under blåkveitefisket, er det fortsatt tid til å melde fra til oss, sier Langedal.

Vi ønsker å gi en honnør til Fiskeridirektoratet for arbeidet som gjøres for å rydde i havet.

Båten ble fanget på bilde mellom Vardø og Vadsø av vår kontrollør Åge Jakobsen.

Meld fra om tapte redskap til Fiskeridirektoratet her

(30-AUG-2017 07:04 PM)

– Vi har så mye å være stolt over i næringa!

- Kvalitet i alle ledd gjør oss best i markedet. Vi har rent vann, ren luft og de gode historiene. Norge har det beste miljøet for å drive med fisk, og vi skal høste og forvalte denne ressursen i et evighetsperspektiv.

Fisker og reder August Fjeldskår holdt et engasjert innlegg om kvalitetsfokus i næringa under fiskesalgslagenes arrangement under Arendalsuka, med utgangspunkt i sin årelange erfaring fra torskefisket i Nordsjøen.

Foto: Espen Solli

 

Se innlegget hans (fra 1:20:05) på vår facebookside her

 

(18-AUG-2017 06:11 PM)

Milliardvekst i villfisk-næringen

Den norske fiskeflåten skaper økonomiske ringvirkninger på mer enn 35 milliarder kroner. Verdien av den landede villfisken representerer alene en verdi på 18,7 milliarder.

Det viser en fersk ringvirkningsanalyse fra Sintef, som ble lagt frem under Fiskesalgslagenes arrangement «Norsk villfisk mot nye høyder» under Arendalsuka.

Analysen viser at økningen i verdien av fiskeflåtens samlede fangst er hele 25 prosent fra for bare to år siden.

– Den samlede sjømatnæringen har nesten tidoblet sitt verdiskapsningsbidrag siden 1970. I 2016 var verdien 100 milliarder kroner (med oppdrett). I den fiskeribaserte verdikjeden (villfisken) er det fangstleddet (fiskeflåten) som står for den største delen av verdiskapningen, fortalte Roger Richardsen fra Sintef fiskeri og havbruk.

Les hele pressemeldingen om milliardveksten i villfisknæringen her

(18-AUG-2017 09:00 AM)

Viktige endringer på sedlene av hensyn til dokumentasjon på norsk opprinnelse

Næringsaktørene bes være obs på at nasjonal leverandørerklæring innføres på landings- og sluttsedler slik at disse kan godtas av tollmyndighetene som dokumentasjon på norsk opprinnelse, ved eksport av sjømat. Viktig for fiskere, kjøpere, fryselager og eksportører.

Informasjon om endringer og utfylling av sluttseddel finner du her (word-dokument)

(17-AUG-2017 08:18 AM)

Viktig melding til seinotflåten: Ingen fartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper

Det gode fisket etter sei med not medfører at mottakene har kapasitetsutfordringer og trenger tid på å produsere fisken som leveres.

Det er derfor helt nødvendig at seinotflåten avtaler levering med kjøper før hver tur, og at disse avtalene overholdes!

Kontaktpersoner hos Råfisklaget:
Benedicte Nielsen: 77 66 01 02
Charles A. Aas: 77 66 01 07

(15-AUG-2017 12:45 PM)

Informasjon til eksportører av sjømat om krav til nasjonal leverandørerklæring

Tolldirektoratet krever at eksportører som utferdiger et opprinnelsesbevis skal kunne dokumentere opprinnelsen på varen som eksporteres. Løsningen for eksportører av sjømat er at nasjonal leverandørerklæring blir en del av landings- og sluttseddelen.

Handelsavtaler, herunder frihandelsavtaler i regi av EFTA og EØS-avtalen, inneholder vilkår om norsk opprinnelse, og Tolldirektoratet etterspurt bedre dokumentasjon for å kunne tilfredsstille internasjonale krav.

Av hensyn til flåteleddet og eksportørene er man kommet frem til at endring av landings- og sluttseddelen er den mest praktiske og effektive løsningen for både forvaltningen og næringen, les mer på seafood.no her.

(15-AUG-2017 12:44 PM)

Stopp i kystflåtens direktefiske etter blåkveite fra 12. august

Fiskeridirektoratet melder om stopp i direktefisket etter blåkveite nord for 62°N for fartøy under 28 meter største lengde fra og med 12. august.

Dette innebærer at siste frist for å ta opp redskap av sjøen er 11. august kl. 23:59, les meldingen på fiskeridir.no her.

(09-AUG-2017 10:35 AM)

Håndter krabben varsomt når du kvalitets-sorterer den om bord!

(03-AUG-2017 06:10 PM)