«Seafood from Norway» - det nye opphavsmerket for norsk sjømat!

Det nye opphavsmerket ble lansert i dag under sjømatmessen i Brüssel, og kan brukes av fiskere og næringsaktører som selger og produserer sjømat fra Norge.

Merket garanterer norsk opphav og skal bidra til å forsterke norsk sjømats posisjon globalt.

Bilde: Opphavesmerket, Norges Sjømatråd

Les mer om merket på sjømatrådets nyhetssider her

(25-APR-2017 01:52 PM)

Fisknytt & prisbarometer

Vårtorskefisket er i full gang! Nesten 90 % av all fersk torsk som ble landet i Råfisklagets distrikt i forrige uke, ble fisket og levert i Troms og Finnmark. Det er båter som fisker med snurrevad som står for den største aktiviteten; ca halvparten av den ferske torsken ble fisket og levert av disse båtene, som også fisker og leverer en del hyse og sei.

Det er levert ca 4600 tonn mindre fersk torsk regnet i rund vekt hittil i år sammenlignet med i fjor. Samtidig har verdien leveransene økt med 200 millioner kroner. Snittprisen som er betalt til fisker har altså gått opp fra 20,86 til 22,92 kr/kg for sløyd hodekappet torsk.

Les alt om fisket i perioden 17. - 23. april

Se snittprisene på de arter med størst verdi fordelt på våre områder 17. - 23. april

(24-APR-2017 02:00 PM)

Økt torskekvote i lukket kystgruppe

Fiskeridirektøren har besluttet å øke torskekvotene nord for 62°N for fartøy med hjemelslengde mellom 15 - 20,9 meter i lukket kystgruppe. Økningen gis som maksimalkvotetillegg. Beslutningen har virkning fra og med 21. april. Les meldingen på fiskeridir.no

(21-APR-2017 03:31 PM)

Minstepriser for blåkveite

Minstepriser for forskjellige leveringstilstander av blåkveite.

Les rundskriv 18/2017

(21-APR-2017 03:14 PM)

Prisen på torsk og sei går ned

Her er de nye minsteprisene fra mandag 24. april:
** Torsk går ned 25 øre til 18,50 kroner (for størrelse 2,5-6 kg).
** Sei går ned 10 øre til 9,50 kroner (for størrelse over 2,3 kg).

Snittprisen som betales til fisker for torsk og sei har hatt en nedgang siden forrige beregning, og er hovedårsaken til nedgangen i den dynamiske minsteprisen.

Prisene gjelder frem til 7. mai.

Se de dynamiske minsteprisene for torsk og sei her

(21-APR-2017 09:05 AM)

Minsteprisliste, vår/sommer 2017

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har blitt enige om nye minstepriser for vår- og sommersesongen 2017. Partene er enige om at forsøksordningene med dynamisk minstepris for torsk og sei har fungert godt og at ordningene videreføres også i kommende prisperiode.

Les minsteprislisten (rundskriv 17/2017) her

(20-APR-2017 04:35 PM)

NYE MINSTEPRISER!

Minsteprisene på hyse, blåkveite og uer går opp:

**Hyse (snørefanget) over 8 hg går opp 25 øre til 12,50 kroner.
**Hyse (andre redskap) over 8 hg går opp 25 øre til 8,75 kroner.
**Hyse under 8 hg går opp 25 øre til 6,50 kroner (mellom 24. april - 11. juni er prisen 5,00 kroner).
**Blåkveite over 2 kg går opp 1 krone til 27 kroner.
**Blåkveite mellom 1-2 kg går opp 2 kroner til 25 kroner.
**Blåkveite under 1 kg går opp 2 kroner til 21 kroner.
**Uer sløyd uten hode eller kjakeskåret over 5 hg går opp 50 øre til 14,50.
**Uer rund over 7 hg går opp 1 krone til 14,50 kroner.

De nye minsteprisene gjelder fra mandag 24. april. Forsøksordningen med dynamiske minstepriser på torsk og sei videreføres.

Les mer i pressemeldingen her

Oppdatert 19.04.2017 kl 14:49

(19-APR-2017 01:19 PM)

NY TJENESTE: Automatisk kvotevarsel!

Vi tester ut automatisk varsling til fartøy som nærmer seg slutten på, eller har fisket over, kvoten sin.

Som standard vil du som fisker motta en e-post når det er under 10 % igjen av kvoten på; torsk, hyse, sei, blåkveite og/eller kongekrabbe. Du kan velge å få en forenklet versjon av varselet på SMS, dette endrer du selv inne på «Dine Sider».

Foreløpig er det kun fiskere som har profil på «Dine Sider» som vil motta disse varslene. Vi oppfordrer derfor de som ikke har tilgang på vår påloggbare tjeneste om å registrere seg nå!

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en kvotekontroll, og at det er ditt eget ansvar som fisker å forholde deg til de til enhver tid gjeldende reguleringsbestemmelser.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre tjenestene våre, så dersom du har forslag til endringer eller oppdager feil, gi oss gjerne en tilbakemelding!

Send søknad på e-post her (for fiskere)

(03-APR-2017 10:08 AM)

Kvoteøkning for fartøy som fisker innenfor kystfiskekvoten

Fiskeridirektøren har i dag besluttet å øke torskekvotene nord for 62°N for fartøy i åpen kystgruppe som fisker innenfor kystfiskekvoten med 10 tonn per fartøy. Kvotetillegget gis som et maksimalkvotetillegg. Beslutningen har virkning fra og med 31. mars. Les meldingen på fiskeridir.no

(31-MAR-2017 03:34 PM)

Justering av modell for dynamisk minstepris for sei

I avtale om prøveordningen for dynamisk minstepris for sei avtalte partene at en skulle evaluere problemstillinger knyttet til dynamisk minstepris for notfanget sei i perioden. Norges Råfisklag og industrien har nå blitt enige om justering av modellen slik den også skal kunne gjelde for notfanget sei.

Les mer om justeringene i rundskriv 1/2017 her

(31-MAR-2017 12:54 PM)

Minstepriser og omsetningsbestemmelser for kvalprodukter sesongen 2017

Norges Råfisklag og Sjømat Norge har drøftet minstepris for kjøtt og spekk av vågehval, og er enige om følgende minstepriser gjeldende f.o.m. 3. april 2017 og inntil videre:

**Kvalkjøtt til anvendelse konsum 38,85 kr/kg.

**Kvalspekk og finner til konsum 0,01 kr/kg.

Les mer om prisene i rundskriv nr 14/2017 her

Les mer om omsetningsbestemmelsene i rundskriv 15/2017 her

Les om reguleringen av fangst av vågehval i J-52-2017 på fiskeridir.no

(31-MAR-2017 11:45 AM)

Bort med blodet og kjøl fisken ned raskt!

Råfisklaget sin kvalitetssjef Charles Ingebrigtsen er klokkeklar i intervjuet i Fiskeribladet forleden dag.

Mye av fisken sendes fersk til markeder langt borte og fangstskadene kommer ikke frem før fisken ligger i disken. Da er det for sent.

Kjenner du en fisker som er kompromissløs på kvalitet? Norges Råfisklag tar nå imot forslag til Årets kvalitetsfisker 2017.

Bilde: Årets kvalitetsfisker 2013 Holger Nilsen leverer fisk fra båten sin "Astrid Kristine".

Les hele intervjuet med kvalitetssjef Charles Ingebrigtsen på fiskeribladet.no

Foreslå din kandidat til prisen "Årets kvalitetsfisker" på denne lenken

(30-MAR-2017 08:02 PM)

Har du tenkt deg på Lofotfishing?

Gjør som disse Arctic Supreme-fiskerne gjorde i fjor, og stikk innom standen vår på Nord-Norges internasjonale fiskerimesse i helga.

Vi er der blant annet for å fortelle deg om hva vi i Råfisklaget kan bistå med, og gi deg muligheten til å vinne flotte premier i konkurransene våre. I tillegg har vi selvsagt med oss torsken, så du kan ta en #skreifie!

LofotFishing arrangeres i Kong Øystein Hall i Kabelvåg.

Bilde: Arctic Supreme-fiskerne Finn Tore Franzen, Øystein Enoksen og Raymond Bjørkås beundret statuetten "Årets kvalitetsfisker" når de besøkte oss på standen i 2015.

Les mer om Lofotfishing på lofotstand.no

Følg oss på Facebook og bli oppdatert på det som skjer

 

(30-MAR-2017 10:52 AM)

Kronikk: Kvalitet og kontroll er avgjørende!

Akkurat nå foregår et eventyrlig skreifiske utenfor Lofoten og Vesterålen. Den norske villfisk-ressursen kan gi enorme verdier til stadig nye generasjoner. Da er to stikkord. avgjørende: kvalitet og kontroll.

Les hele kronikken om kvalitet og kontroll skrevet av administrerende direktør Trygve Myrvang

(28-MAR-2017 01:22 PM)

Stopp i fisket etter torsk 31. mars for fartøy i åpen gruppe

Fiskeridirektoratet melder om stopp i fisket på maksimalkvotetillegg av torsk nord for 62°N for fartøy i åpen kystgruppe fredag 31. mars, les hele meldingen på fiskeridir.no og i J-54-2017 på fiskeridir.no

(28-MAR-2017 01:01 PM)

Bli oppdatert på siste nytt - delta på fiskermøter i Lofoten denne uken

**Henningsvær, Velferden tirsdag 28. mars klokken 19:00.
**Ballstad, Fiskarheimen (Kremmervikveien 3) onsdag 29. mars klokken 19:00.

Her kan du få siste nytt om utviklingen i fisket så langt i år, om utsiktene fremover både i markedene og i våre egne fiskerier. Det vil også bli anledning til å diskutere fiskeripolitikk og rammebetingelser, markedsarbeid og kvalitet. Det er Norges Råfisklag, Norges Kystfiskarlag og Norges Fiskarlag som står bak møtene.

Du treffer: Fra Norges Fiskarlag – Otto Gregussen, Kjell Ingebrigtsen, Knut Eriksen og Jan Erik Indrestrand
Fra Nordland Fylkes Fiskarlag – Steinar Jonassen
Fra Norges Kystfiskarlag – Annsofie Kristiansen og Kjell Olav Halland
Fra Norges Råfisklag – Johnny Caspersen, Trygve Myrvang og Brita Åsheim Rasmussen

Det blir enkel servering. Velkommen!

(27-MAR-2017 09:55 AM)

Føringstilskudd for kongsnegl

Norges Råfisklag har fått Nærings- og Fiskeridepartementets godkjenning til bruk av føringstilskudd for kongsnegl som fraktes fra mottakssted til produksjonsanlegg for produksjon.

Se hele rundskrivet her

(23-MAR-2017 01:20 PM)

Minstepriser og omsetningsbestemmelser for rognkjeksrogn

Norges Råfisklag er enig med Sjømat Norge om følgende minstepriser for rognkjeksrogn gjeldende for omsetning f.o.m. 23. mars 2017 og inntil videre.

Prisene er som følger:
** Rogn av rognkjeks, utilvirket: kr 34,- pr kg.
** Rognkjeksrogn sjøltilvirket i tønner: kr 4 700,- pr tønne.

Se hele rundskrivet her

(21-MAR-2017 03:50 PM)

Bli med og gjør en forskjell!

Rene farvann og havområder er viktig både for oss og de neste generasjoner.

Vi er stolte støttespillere av Clean up Lofoten, og oppfordrer alle til å bidra! Med et våkent blikk og en liten innsats kan vi komme langt.

Les mer om hvordan du kan bidra og lite som skal til for å gjøre en forskjell på cleanuplofoten.no

(21-MAR-2017 12:38 PM)

Kjempefin Skrei i Spania!

Skreien i eskene er fraktet fra Nord-Norge til Spania. Reisen har vart i 4 dager. Og kvaliteten på fisken? Den er fantastisk!

Denne uken gjennomførte skreipatruljen kvalitetskontroller på over 20 partier med kvalitetsmerket Skrei i Spania, og vi er svært fornøyde med resultatet.

- Jevnt over er kvaliteten strålende. Fisk som er pakket riktig holder seg utrolig godt, selv etter flere dager i transitt. Vi har funnet at fisken stort sett er utrolig fersk og fin og holder ypperste kvalitet, sier markedsrådgiver Jonette Braathen fra Norges Sjømatråd, som har vært med skreipatruljen på kontroll.

Les Sjømatrådets artikkel om kvalitetsmerket Skrei og kontrollen i Spania her

Se filmen fra kontroll av kvalitetsmerket Skrei i Spania på vår facebookside

Les mer om kvalitetsmerket Skrei og skreipatruljen her

(20-MAR-2017 07:03 PM)

Fritt fiske etter hyse og sei

Fiskeridirektoratet melder at fartøy i lukket kystgruppe under 11 meter har fritt fiske etter hyse og sei fra 17.03.2017, les hele meldingen på fiskeridir.no

(17-MAR-2017 01:47 PM)

Hvem mener du fortjener den ærefulle prisen «Årets kvalitetsfisker»?

Blant alle hardtarbeidende og dyktige fiskere finnes det noen som strekker seg ekstra langt for å levere fisk av aller ypperste kvalitet. Vi i Råfisklaget verdsetter god kvalitet, og hedrer hvert år en slik fisker med prisen «Årets kvalitetsfisker». Nå trenger vi DIN hjelp til å finne årets vinner.

Forskningsinstituttet Nofima har dokumentert at dersom fiskeren gjør alt hundre prosent rett fra starten kan fisken holde seg blodfersk i opp mot to uker. Det krever blant annet at fisken er svært godt utblødd og kjølt ned til null grader allerede ombord i båten. I tillegg må fisken skånes fra slag og oppbevares mykt i vann. Dette er av avgjørende betydning når ferskfisken skal reise til markedene som er lengst borte.

Årets kvalitetsfisker bidrar til dette og det stilles strenge krav til den som mottar prisen. Fiskeren skal ha gode holdninger til kvalitet, utstyre båten sin for umiddelbar bløgging, utbløding og kjøling, levere den beste fisken uansett om det er gode eller dårlige tider og samtidig være et godt forbilde for andre.

I påmeldingsskjemaet har vi lagt inn de viktigste tingene en fisker kan gjøre for å oppfylle disse kravene. Om du ikke vet, så snakk gjerne med den du har tenkt å nominere og spør hvordan disse utfordringene løses.

Fiskeren må levere i Norges Råfisklag sitt distrikt. Det er ingen restriksjoner i forhold til størrelse på båt, redskapstype eller fiskeri.

Foreslå din kandidat på denne lenkenPå vår facebookside kan du gjerne like, dele videre, eller tagg en verdig fisker-kandidat i kommentarfeltet!

På bildet ser vi vinneren av Årets kvalitetsfisker 2007, Ronny Holst

(16-MAR-2017 07:17 PM)

Markedsrapport kongekrabbe

Bra start på året selv om de endelige fartøykvotene kom sent. Rekordpriser både i Norge og Alaska hvor fiskerne denne sesongen har fått en snittpris på Usd 10,89 /lb eller kr 206 /kg med dagens kurs.

Nå blir det en mer rolig periode frem til mai/juni med lavere fangstaktivitet pga skallskifte.

Se kvantum og snittpris på premium kongekrabbe i kvoteregulert område

(16-MAR-2017 11:39 AM)

Føringstilskudd for ubearbeidet og ukonservert slog til produksjon

Norges Råfisklag har fått Nærings- og Fiskeridepartementets godkjenning til bruk av føringstilskudd til innfrakt av ubearbeidet og ukonservert slog fra førstehåndskjøper til anlegg som kan nyttiggjøre seg dette råstoffet til produksjon av mel, olje eller annen produksjon.

Se hele rundskrivet her

(14-MAR-2017 12:52 PM)

Vil du være trainee for Nord-Norge i Brüssel?

Nord-Norges Europakontor har en ledig traineestilling fra september 2017 til juli 2018.

Stillingen er en utfordrende, spennende og variert start på karrieren. Det er også en gylden mulighet til å lære mer om Nord-Norges forhold til EU.

Arbeidsoppgavene vil inkludere:
• Informasjonsarbeid og oppdatering av kontorets hjemmesider
• Overvåking av EU-politikk med relevans for Nord-Norge, herunder regionalpolitikk, nordområdepolitikk, mineraler, fiskeri, olje og gass, urfolk, Barentsregionen og transport
• Organisering av seminarer og studiebesøk
• Kontaktarbeid mot relevante aktører i Brussel
• Administrativt arbeid for kontoret

Hensikten med traineestillingen er å gi unge nyutdannede med tilknytning til Nord-Norge en innfallsport til arbeidslivet, samt å skape engasjement og kunnskap for at disse senere skal kunne være en ressurs for regionen. Arbeidssted er Brussel, Belgia.

Les mer om stillingen og søk på northnorway.org her

(14-MAR-2017 09:41 AM)

Reduserte minstepriser for kvitlaks

Norges Råfisklag har etter drøftelser med Norske Sjømatbedrifters Landsforening fastsatt nye minstepriser for kvitlaks f.o.m. 14. mars 2017 og inntil videre. Endringen gjelder for de 3 største størrelsene av kvitlaks.

Dette er endringen:
** Kvitlaks, o/300 gram - konsum, kr 4,25/kg.
** Kvitlaks, 220 - 300 gram - konsum, kr 3,40/kg.
** Kvitlaks, 150 - 220 gram - konsum, kr 2,10/kg.

Se hele rundskrivet her

(13-MAR-2017 03:31 PM)

Olje eller fisk?

Fantastiske naturbilder og viktige budskap fra fiskerne i Nordland. Oljevirksomhet i våre viktige og sårbare havområder er svært utfordrende.

På vår facebookside kan du gjerne dele videoen videre som en tankevekker hvis du er opptatt av framtid og miljø i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

(13-MAR-2017 06:30 PM)

Endret åpningstid for vakttelefon sluttsedler fra 13. mars

Åpningstider for vakttelefon sluttsedler tel. 41 46 84 40 er:
Mandag til fredag 08:00 – 22:00
Lørdag 12:00-18:00
Søndag 12:00-18:00

Bruk reserveløsning når vakttelefonen er stengt

(13-MAR-2017 09:01 AM)

Iskalde fakta om fisk på NRK

Fikk du med deg Forbrukerinspektørene på NRK på onsdagen?

Her er tre iskalde fakta som fører til lenger holdbarhet, mindre svinn og bedre lønnsomhet:
**Rask kjøling eller ising ombord.
**Kjøling i mottak og produksjon.
**Ubrutt kjølekjede i distrubisjon.

Husk å hold temperaturen nede!

Her kan du laste ned plansjen fra Nofima og SINTEF som viser hvordan kjøling dobler holdbarheten Gikk du glipp av programmet, så kan du se det her på nrk.no

(09-MAR-2017 11:35 AM)

Minsteprisen på kongekrabbe går ned

Her er de nye prisene:
**141 kr/kg for lytefri hannkrabbe over 3,2 kg
**136 kr/kg for lytefri hannkrabbe mellom 2,2-3,2 kg
**91 kr/kg for lytefri hannkrabbe mellom 1,6-2,2 kg

Minsteprisen på kongekrabbe går ned. Det er en nedgang i eksportprisen for fryst kongekrabbe som resulterer i en nedgang på 2 kroner på referansestørrelsen lytefri hannkrabbe over 3,2 kg.

Minsteprisene gjelder fra og med mandag 6. mars til og med søndag 9. april.

Se dynamiske minstepriser for kongekrabbe her

(03-MAR-2017 08:38 AM)

Førings- og pakketilskudd for 2017

Norges Råfisklag har fått Nærings- og Fiskeridepartementets godkjenning til satser og ordninger for førings- og pakketilskudd for reker, fisk og fiskeprodukter gjeldende for 2017.

Se rundskriv...

(01-MAR-2017 12:42 PM)

Opptatt av reker og skalldyr? Da er denne konferansen noe for deg!

Norges Sjømatråd ønsker deg velkommen til den internasjonale reke- og skalldyrkonferansen som arrangeres i samarbeid med North Atlantic Seafood Forum og International Cold Water Prawn Forum. Konferansen avholdes torsdag 9. mars på Bryggens Museum i Bergen fra klokken 09:00-15:30.

Konferansen vil ha fokus på skalldyrs markedsposisjon og forretningsmessige potensiale i den globale sjømatnæringen. Hva er de nye trendene og hvordan kan skalldyr møte markedet i en volatil verden? Artene som er i fokus i år er snøkrabbe, kongekrabbe, taskekrabbe, kamskjell og kaldtvannsreker.

 

Les mer om konferansen og meld deg på her (seafood.no)

 

Bilde: Norges Sjømatråd, Joel Wåreus

(28-FEB-2017 01:42 PM)

Vil du selge miljøsertifisert rognkjeksrogn, lange eller brosme - da vil vi ha kontakt med deg!

Dersom du ønsker å kunne selge miljøsertifisert (MSC-merket) rognkjeksrogn, lange eller brosme, ønsker vi å komme i kontakt med deg snarest.

Vi har fått signaler om at rognkjeksrogn, lange og brosme vil bli godkjent for miljømerket MCS i løpet av sommeren. Sesongen for rognkjeksfiske starter normalt i mars og vi jobber nå for at fangstene fra sesongsstart også skal kunne merkes med MSC. For å få dette til trenger vi å komme i kontakt med deg som ønsker å produsere og selge rognkjeksrogn med miljøsertifikatet. Du må nemlig føres opp og stå på en liste over kvalifiserte kjøpere fra sertifiseringen trer i kraft. 

Kjøpere som melder sin interesse etter sertifiseringen trer i kraft må vente til senere revisjoner før de kan ta i bruk MSC-merket.

For å kunne benytte seg av MSC-merket må man i tillegg ha CoC-godkjenning. Alle kostnader forbundet med dette må dekkes av bedriften selv.

Har du spørsmål eller ønsker å melde din interesse, ta kontakt med Tor-Edgar Ripman. Tel. 90126680
eller epost tor-edgar.ripman@rafisklaget.no.

Du kan også bruke dette skjemaet for å melde din interesse

(23-FEB-2017 02:26 PM)

Kvitlaksprisene videreført

Det har vært gjennomført drøftelser med Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) om minstepriser for kvitlaks (vassild). Partene ble enige om å videreføre de gjeldende minsteprisene inntil videre. Man var også enige om at det kan innkalles til nye prisdrøftelser dersom markedssituasjonen endres vesentlig.

Gjeldende minstepriser kvitlaks

(23-FEB-2017 02:31 PM)

Viktig info til deg som skal sende sjømat til Kina!

Kinesiske myndigheter krever at utenlandske sjømatprodusenter skal være registrert og godkjent i Kina. Majoriteten av de norske produsentene ble godkjent 26. april 2013 for en periode på 4 år. Dette innebærer at godkjenningen utløper 26. april 2017.

Ett år før utløpet av godkjenningsperioden søkte norske myndigheter om regodkjenning for de produsentene som ba om dette. Per dags dato har kinesiske myndigheter ikke fornyet godkjenningen.

Norske eksportører må være oppmerksom på fristen da godkjenningsperioden gjelder for produkter ankommet Kina. Dersom forsendelsen har ankomst Kina etter 26. april kan man risikere at produsenten ikke lengre er godkjent, og varene kan bli avvist av kinesiske myndigheter.

Mattilsynet har bedt om samtaler med CNCA (Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China) om regodkjenningen. Man forventer at det blir avholdt et møte i løpet av mars. På grunn av lang skipningstid er det derimot behov for en snarlig tilbakemelding fra CNCA på at regodkjenningene vil bli gjennomført innen 26. april 2017. Sjømatrådet håper og tror at CNCA og Mattilsynet finner en løsning slik at godkjente norske produsenter får fornyet godkjenningsperioden innen 26. april 2017. Samtidig må eksportørene vurdere risikoen ved å sende produkter til Kina så lenge fornying av godkjennelsen ikke er avklart.

Har du spørsmål om når din virksomhet første gang ble godkjent i Kina kan du kontakte Øystein Valanes (Analytiker Markedsadgang i Sjømatrådet), ov@seafood.no, mobil 918 20 659. Ta kontakt dersom du skulle ha spørsmål om markedsmuligheter eller markedsadgang i Kina. Kontakt Sigmund Bjørgo sb@seafood.no, dersom du skulle ha spørsmål om markedsmuligheter eller markedsadgang i Kina.

Les mer om markedskrav til Kina på seafood.no her

(20-FEB-2017 10:54 AM)

Nye minstepriser for taskekrabbe

Norges Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) og Norges Råfisklag er blitt enige om å øke minsteprisene for taskekrabbe med 25 øre pr kg.

    Hokrabbe, minst 13 cm kr 10,75 pr kg     Alle anvendelser
    Hannkrabbe, minst 13 cm kr 10,75 pr kg  Alle anvendelser

Se rundskriv

(17-FEB-2017 02:13 PM)

Statusrapport fra skreipatruljen!

- Det er funnet vesentlig færre avvik hittil i år, sammenlignet med på samme tid i fjor, sier avdelingsleder for ressurs og miljø Charles Ingebrigtsen. Hittil i år er nærmere 90 partier med kvalitetsmerket Skrei kontrollert, og det er funnet veldig få avvik.

I fjor fikk skreipakkerne beskjed om økte kontroller allerede fra begynnelsen av sesongen i år. Med tanke på at det er funnet såpas få avvik, er det liten tvil om at pakkerne tar de høye kravene som stilles til kvalitetsmerket seriøst.

Erfaringer fra tidligere år viser at det er et stort sug i markedet etter skrei i disse tider. Da er det lett å la seg friste til å pakke fisk som egentlig ikke holder mål, bare for å tilfredsstille etterspørselen. Men de oppløftende resultatene fra kontrollene hittil i år tyder på at pakkerne ikke har latt seg friste å pakke skrei som ikke holder kvalitetsstandarden.

- Skeipakkerne gjør en god jobb - fortsett slik, sier Ingebrigtsen.

Les mer om skreipatruljen og kvalitetsmerket Skrei her

(14-FEB-2017 07:03 PM)

Selvfølgelig har norsk torsk god kvalitet!

Var du en av dem som så Dagsrevyen og stusset over nyheten om at norsk torsk som sendes ut av landet, har dårlig kvalitet? Det skjønner vi i så fall godt!

Reportasjene fra NRK var basert på feil tall, og dermed fikk dere seere feil inntrykk.

- Markedene som handler fersk torsk, får førstesortering av det som landes. Kort fortalt, den beste fisken går til ferskfiskmarkedet. Kvalitetsarbeidet gjennom skreimerket har fokus nettopp på premium kvalitet, og kontrollene som gjennomføres, viser en næring som gjør en betydelig innsats for å forsyne markedene med god kvalitet, sier kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen i Norges sjømatråd.

Les hele meldingen fra Norges sjømatråd om de korrekte tallene her

Og vil du kose deg med skrei av ordentlig god, norsk kvalitet i helgen:
La deg gjerne inspirere sv noen av disse oppskriftene fra Godfisk.no

(10-FEB-2017 05:37 PM)

Leie av teinefartøy

Havforskningsinstituttet ønsker å leie et teinefartøy til forsøk med lys i fisketeiner etter torsk i to perioder på 11 dager (22 dager totalt), for periodene 18.-28. april og 6.-16. juni 2017. Det er ønskelig men ikke nødvendig at et og samme fartøy leies inn for begge perioder. I de to periodene skal en gjennomføre sammenlignende forsøk med fisketeiner med og uten lys. Til forsøket benyttes 80 tokammerteiner som fartøy selv er i besittelse av. Teinene vil bli utstyrt med enten agn eller kombinasjon av lys og agn. Når det gjelder lyset vil det bli testet ut ulike lysstyrker og bølgelengder. Et eget opplegg for sette- og egnemønster vil bli utarbeidet av Havforskningsinstituttet. Lys og agn holdes av Havforskningsinstituttet. Dette opplegget må så langt som det lar seg gjennomføre følges i toktperioden. Toktet vil starte og avslutte i Vesterålen for første periode (18.-28. april), og Vest-Finnmark for andre periode (6.-16. juni) i dertil egnet havn.

Se kunngjøring på Havforskningsinstituttet

(06-FEB-2017 01:56 PM)

Forsinket oppgjør av sluttsedler

En teknisk feil gjør at sluttsedler fra levering torsdag 02.02 kl 19:00 til mandag 06.02 kl 19:00, ikke vil bli oppgjort før i morgen tidlig - tirsdag 07.02.

Hvis du ønsker forskudd på leveringer i dette tidsrommet, har vi ikke mulighet til å betale ut før tirsdag morgen. Det samme gjelder for fiskere med Råfisklagskortet. Vi beklager.

(06-FEB-2017 10:14 AM)

Varsling om prisfil fra Råfisklaget

Når en ny prisfil er tilgjengelig, sender vi automatisk en epost der vi varsler om ny prisfil til brukere av Dine Sider.

Hvis du ikke ønsker å motta denne eposten, kan du enkelt velge den bort. Logg på Dine Sider, velg siden "Din profil" og ta bort haken for valget "Ny prisfil tilgjengelig".

Dersom du derimot savner varsling av ny prisfil fra oss, kan du bare hake av for valgene "Ny prisfil tilgjengelig" og "E-post" under Din Profil.

Hvis du plages, er det bare å ta kontakt - hjelper vi gjerne!

(02-FEB-2017 01:37 PM)

Sjømateksporten er jobb nummer én

- Jobb nummer én for Europaminister Frank Bakke-Jensen er å sikre norsk handel med sjømat med EU og Storbritannia.

Dette er budskapet fra Sjømatalliansen som torsdag 02.02.17 møter statsråd Frank Bakke-Jensen. Sjømatorganisasjonene som utgjør alliansen har bedt om møtet for å diskutere utfordringene knyttet til Brexit og forholdet til EU.

Det er en samlet sjømatnæring som ber regjeringen løfte arbeidet med markedsadgang øverst på prioriteringslista. Spesielt viktig er gode handelsrelasjoner med EU som i dag kjøper 65 prosent av all norsk sjømat.

Les hele pressemeldingen fra Sjømatalliansen

(01-FEB-2017 10:11 AM)

Nå får også seien dynamisk minstepris!

Dette er de nye prisene som gjelder i perioden 30. januar til 12. februar:
- 10,20 kr/kg for sei sløyd uten hode over 2,3 kg
- 9,20 kr/kg for sei sløyd uten hode mellom 1,2-2,3 kg
- 7,70 kr/kg for sei sløyd uten hode under 1,2 kg

Disse tre faktorene danner grunnlaget for den dynamiske prisen:
1. Snittpris betalt til fisker for de to største størrelsene av fersk sei. 80 % av denne snittprisen inngår i regnestykket om den dynamiske minsteprisen.
2. Snittpris betalt til fisker for de to største størrelsene av fryst sei. 70 % av denne snittprisen inngår i regnestykket om den dynamiske minsteprisen.
3. Snittpris for eksportert sei. 60 % av denne snittprisen inngår i regnestykket om den dynamiske minsteprisen.

Merk at notfanget sei, kaisalg og etterbetaling ikke inngår i beregningsgrunnlaget.

Formelen som benyttes for å regne ut den dynamiske minsteprisen på sei, er den samme som for torsken, og slik blir regnestykket på referanseprisen for denne perioden:
(80 % av 10,72 kr + 70 % av 14,14 kr + 60 % av 17,70) / 3 = 9,70 kr. Så legges 0,5 kr til på referanseprisen for den største størrelsen, 0,5 kr trekkes fra på referanseprisen til den mellomste størrelsen og 2,5 kr trekkes fra på referanseprisen til den minste størrelsen.

Det er snittprisene fra de to siste ukene som brukes i regnestykket.

Minsteprisene på all annen sei finner du her

Les om bestemmelser for dynamiske minstepriser for sei i rundskriv nr 4/2017 her

Foto: Leif Figenschau

(27-JAN-2017 10:01 AM)

Nye minstepriser for tare

Minstepris for tare gjeldende f.o.m. 1. januar 2017 Se rundskriv nr 3/2017.
(25-JAN-2017 12:20 PM)

Et nyttårsønske fra fiskerinæringen

I nyttårstalen skrøt statsminister Erna Solberg av den norske fiskeeksporten. Det hadde hun all grunn til. Den er et fantastisk eksempel på hva Norge får til når næring og myndigheter samarbeider. Stabile rammevilkår for næringa vil sikre fortsatt vekst og stor virksomhet langs kysten, skriver administrernde dirktør Trygve Myrvang.

Les mer i kronikken "Et nyttårsønske fra fiskerinæringen"

(19-JAN-2017 02:28 PM)

Viktig informajon til deg som skal sende levende krabbe til Vietnam!

Vietnamesiske myndigheter krever listeføring av norske produsenter som ønsker å eksportere levende kongekrabbe og levende snøkrabbe til Vietnam.

Du må registrere din bedrift før 17. januar 2017.

Les mer og registrer deg på seafood.no her

(12-JAN-2017 10:15 AM)

Årsoppgaven 2016

Årsoppgavene for 2016 er nå ferdig produsert og sendt ut til alle fiskere med levert fangst i Norges Råfisklags område i 2016.

Du kan også finne årsoppgaven ved å logge inn på "Dine Sider".

Dine Sider

(10-JAN-2017 10:13 AM)

Aldri tidligere er det gjennom Råfisklaget omsatt fangst til høyere samlet verdi enn i 2016.

De offisielle tallene viser at omsetningen mellom fiskere og fiskekjøpere endte på hele 11,5 milliarder kroner, opp fra forrige topp på 9,7 milliarder i 2015. Av dette sto norske fiskere for 9,1 milliarder, opp fra 7,8 milliarder året før. Både totalt og for norske fiskere er dette nye toppnoteringer.

I tonn tilsvarer det 1.123.000 tonn fangst som er ca. 215 kg råvarer fra havet til hver innbygger i Norge. Så mye torsk, hyse, sei, skalldyr osv. spiser vi ikke her til lands. Derfor går 90-95 % av kvantumet til viktige internasjonale sjømatmarkeder, og dette sikrer Norge store årlige eksportinntekter.

Les hele pressemeldingen

 

(09-JAN-2017 11:55 AM)

Dynamisk minstepris for kongekrabbe: prisen går kraftig opp!

Her er de første dynamiske minsteprisene for kongekrabbe:
- 123 kr/kg for lytefri hannkrabbe over 3,2 kg
- 118 kr/kg for lytefri hannkrabbe mellom 2,2-3,2 kg
- 73 kr/kg for lytefri hannkrabbe mellom 1,6-2,2 kg

Prisene gjelder fra og med mandag 9. januar til og med søndag 5. februar.

Disse tre faktorene danner grunnlaget for den dynamiske prisen:
1. Snittpris betalt til fisker for de to største størrelsene av kongekrabbe. 80 % av denne snittprisen inngår i regnestykket om den dynamiske minsteprisen.
2. Snittprisen for eksportert levende kongekrabbe. 65 % av denne snittprisen inngår i regnestykket om den dynamiske minsteprisen.
3. Snittpris for eksportert fryst kongekrabbe (justert med utbytte på 62 prosent) 70 % av denne snittprisen inngår i regnestykket om den dynamiske minsteprisen.

Slik blir regnestykket for denne perioden:
(80 % av 142,74 kr + 65 % av 217,06 kr + 70 % av 259,20) / 3 = 123 kr. Så trekkes 5 kr fra på prisen for størrelsen under, og 50 kr fra på prisen for den minste størrelsen.

Det er snittprisene fra de to siste ukene som brukes i regnestykket. Prisen som har vært betalt til fisker, har de siste to ukene vært lavere enn tidligere.

Oppdatert 19.04.2017

(06-JAN-2017 01:09 PM)

Norge skal være best på levende kongekrabbe!

Vi har laget en veiledning for behandling veiledningen for fangst og håndtering av kongekrabbe

Her er et utdrag for å sikre best kvalitet:
- Røkt teinene oftere (senest innen syv dager).
- Hold teina ut fra båtsiden når du tar den ombord.
- Løft krabben under buken (eller etter minst to legger) og plasser den skånsomt i konteineren.
- Lagre krabben i 2-8 graders sirkulerende vann, for at krabben ikke skal kveles og dø.

Veiledningen sendes til alle fiskere som har fanget kongekrabbe i 2016. Er du næringsaktør og trenger noen ekstra eksemplarer er det bare å ta kontakt, så sender vi.

Kongekrabbe fra Finnmark er prioritert i markeder verden over for sin høye kvalitet. For å holde denne posisjonen i markedene, er det viktig at det leveres vital og frisk kongekrabbe.

Få flere lure tips i veiledningen for fangst og håndtering av kongekrabbe her

(06-JAN-2017 10:18 AM)

Minstepriser for kongekrabbe og snøkrabbe

Minstepriser for kongekrabbe (unntatt de tre største størrelsene av lytefri han-krabbe), samt minstepriser for snøkrabbe gjeldende fra og med 9. januar 2017 og inntil videre.

Se rundskriv nr 2/2017 for minstepriser kongekrabbe Se rundskriv nr 2/2017 for minstepriser snøkrabbe

(06-JAN-2017 08:07 AM)

Dette bør du vite om skrei-merket!

Du har kanskje sett dette merket festet til den blanke torsken i fiskedisken? Det er ikke uten videre at fisken kan pryde seg med dette eksklusive kvalitetsmerket på ryggfinnen.

For det første så må de som er godkjent for å pakke kvalitetsmerket Skrei følge visse rutiner. Skrei-merket har en egen kontrollpatrulje som sørger for at pakkeriene har gode rutiner. Høsten 2016 sjekket patruljen de skriftlige rutinene, og nå drar skreipatruljen ut igjen for å kontrollere at standarden og rutinene følges i praksis.

Les mer om hva som skal til for at fisken skal få dette eksklusive kvalitetsmerket på ryggfinnen her

(05-JAN-2017 07:30 PM)

Sjømateksport for nesten 92 milliarder kroner!

Norge eksporterte sjømat for nesten 92 milliarder kroner i 2016. Det er 23 prosent, eller 17 milliarder kroner mer enn i rekordåret 2015.

Vi gratulerer sjømatnæringen med et fantastisk sjømatår i 2016, og gleder oss til fortsettelsen.

 

Les mer om sjømateksporten på nettsidene til Norges Sjømatråd her

(04-JAN-2017 08:44 AM)

Fortsetter oppturen for norsk sjømatnæring i 2017?

Følg med på Norges Sjømatråds direktesending i morgen onsdag 4. januar klokken 08.20, om året som har vært og utsiktene for 2017.

Klikk her for å følge presentasjonen/sendingen på seafood.no

(03-JAN-2017 01:28 PM)

Frist for søknad om føringstilskudd for 2016

I forbindelse med avslutning av inntektsåret, må dokumentasjon/krav om føringstilskudd for 2016 være oss i hende innen 06.01.2017.

Dersom krav kommer inn etter fristen, vil det ikke være tilskuddsberettiget.

(02-JAN-2017 03:42 PM)

Informasjon om kvoter for kystfiskefartøy

Har du et kystfiskefartøy og skal fiske torsk, hyse og sei? Dette er nytt i år:
- Garanterte kvoter på torsk for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter.
- Fartøy med hjemmelslengde under 11 meter i fisket etter torsk, blir delt inn i fire grupper etter faktisk lengde på båten.
- Fartøy med hjemmelslengde under 11 i fisket etter sei, blir delt inn i tre grupper etter faktisk lengde på båten når det gjelder størrelsen på maksimalkvote.
- Fartøy med hjemmelslengde på eller over 11 meter i fisket etter sei, blir delt inn i to grupper etter faktisk lengde på båten når det gjelder størrelsen på maksimalkvote.

Informasjon om kvoter på ditt fartøy:
- Kvotene på torsk, hyse og sei for fartøy som tilhører kystgruppen er forsinket fra Fiskeridirektoratet grunnet ny gruppeinndeling for fartøyer med hjemmelslengde under 11 meter, dette rammer både åpen og lukket gruppe. Les informasjon på fiskeridir.no

Vi informerer når alle kvoter på torsk, hyse og sei på det enkelte kystfiskefartøy er registert elektronisk av Fiskeridirektoratet. Frem til da kan man finne sin kvote i forskrift J-256-2016 på fiskeridir.no

Har du spørsmål om din kvote kan vi selvsagt hjelpe.

 

(02-JAN-2017 02:54 PM)

Ny toppnotering i 2016

Sammen har vi sørget for en ny toppnotering på ca. 11,5 milliarder kroner i samlet verdi på omsetningen mellom fiskere og kjøpere i Råfisklagets distrikt! Vi takker våre forbindelser på sjø og land for et godt samarbeid i 2016.

Toppnoteringen er en økning på ca. 1,8 milliarder (+ 20 %) fra forrige topp i 2015 på 9,7 milliarder kroner. Så langt i år har 5,5 tusen fiskefartøy levert i overkant av 160.000 enkeltfangster til vel 260 kjøpere/mottak i Råfisklagets distrikt.

Foto:Kjell Ragnar Risbakk, Atlantic Viking

(31-DEC-2016 05:00 PM)