Fisknytt & prisbarometer

Det leveres godt med torsk langs kysten fra Finnmark til Lofoten. Men nå begynner fiskeriaktiviteten å flytte seg etter skreiens naturlige vandring - og da mer mot Lofoten.

Dårlig vær fra torsdag til lørdag førte til landligge for de minste båtene, og ukekvantumet med torsk ble av den grunn lavere enn det lå an til.

I området rundt Vesterålen forventes økt snurrevadfiske etter hyse i ukene framover.

Les alt om fisket i perioden 20. - 26. februar

Se snittprisene på de arter med størst verdi fordelt på våre områder 20. - 26. februar

(27-FEB-2017 01:07 PM)

Minsteprisen for torsk og sei går ned fra og med mandag 27. februar

Dette er endringen:
** Torsk går ned 75 øre til 19,50 kroner (for størrelse 2,5-6 kg).
** Sei går ned 20 øre til 10,10 kroner (for størrelse over 2,3 kg).

Til sammenligning var minsteprisen for torsk i samme størrelse som ovenfor 16,50 kroner på samme tid i fjor, dvs. 3 kroner lavere enn nå.

Årsaken til nedgangen i den dynamiske minsteprisen er at snittprisen som betales til fisker for fersk og fryst torsk og sei har hatt en nedgang de siste to ukene.

Prisene gjelder frem til 12. mars.

Se de dynamiske minsteprisene for torsk og sei her

(24-FEB-2017 09:56 AM)

Vil du selge miljøsertifisert rognkjeksrogn, lange eller brosme - da vil vi ha kontakt med deg!

Dersom du ønsker å kunne selge miljøsertifisert (MSC-merket) rognkjeksrogn, lange eller brosme, ønsker vi å komme i kontakt med deg snarest.

Vi har fått signaler om at rognkjeksrogn, lange og brosme vil bli godkjent for miljømerket MCS i løpet av sommeren. Sesongen for rognkjeksfiske starter normalt i mars og vi jobber nå for at fangstene fra sesongsstart også skal kunne merkes med MSC. For å få dette til trenger vi å komme i kontakt med deg som ønsker å produsere og selge rognkjeksrogn med miljøsertifikatet. Du må nemlig føres opp og stå på en liste over kvalifiserte kjøpere fra sertifiseringen trer i kraft. 

Kjøpere som melder sin interesse etter sertifiseringen trer i kraft må vente til senere revisjoner før de kan ta i bruk MSC-merket.

For å kunne benytte seg av MSC-merket må man i tillegg ha CoC-godkjenning. Alle kostnader forbundet med dette må dekkes av bedriften selv.

Har du spørsmål eller ønsker å melde din interesse, ta kontakt med Tor-Edgar Ripman. Tel. 90126680
eller epost tor-edgar.ripman@rafisklaget.no.

Du kan også bruke dette skjemaet for å melde din interesse

(23-FEB-2017 02:26 PM)

Kvitlaksprisene videreført

Det har vært gjennomført drøftelser med Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) om minstepriser for kvitlaks (vassild). Partene ble enige om å videreføre de gjeldende minsteprisene inntil videre. Man var også enige om at det kan innkalles til nye prisdrøftelser dersom markedssituasjonen endres vesentlig.

Gjeldende minstepriser kvitlaks

(23-FEB-2017 02:31 PM)

Viktig info til deg som skal sende sjømat til Kina!

Kinesiske myndigheter krever at utenlandske sjømatprodusenter skal være registrert og godkjent i Kina. Majoriteten av de norske produsentene ble godkjent 26. april 2013 for en periode på 4 år. Dette innebærer at godkjenningen utløper 26. april 2017.

Ett år før utløpet av godkjenningsperioden søkte norske myndigheter om regodkjenning for de produsentene som ba om dette. Per dags dato har kinesiske myndigheter ikke fornyet godkjenningen.

Norske eksportører må være oppmerksom på fristen da godkjenningsperioden gjelder for produkter ankommet Kina. Dersom forsendelsen har ankomst Kina etter 26. april kan man risikere at produsenten ikke lengre er godkjent, og varene kan bli avvist av kinesiske myndigheter.

Mattilsynet har bedt om samtaler med CNCA (Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China) om regodkjenningen. Man forventer at det blir avholdt et møte i løpet av mars. På grunn av lang skipningstid er det derimot behov for en snarlig tilbakemelding fra CNCA på at regodkjenningene vil bli gjennomført innen 26. april 2017. Sjømatrådet håper og tror at CNCA og Mattilsynet finner en løsning slik at godkjente norske produsenter får fornyet godkjenningsperioden innen 26. april 2017. Samtidig må eksportørene vurdere risikoen ved å sende produkter til Kina så lenge fornying av godkjennelsen ikke er avklart.

Har du spørsmål om når din virksomhet første gang ble godkjent i Kina kan du kontakte Øystein Valanes (Analytiker Markedsadgang i Sjømatrådet), ov@seafood.no, mobil 918 20 659. Ta kontakt dersom du skulle ha spørsmål om markedsmuligheter eller markedsadgang i Kina. Kontakt Sigmund Bjørgo sb@seafood.no, dersom du skulle ha spørsmål om markedsmuligheter eller markedsadgang i Kina.

Les mer om markedskrav til Kina på seafood.no her

(20-FEB-2017 10:54 AM)

Nye minstepriser for taskekrabbe

Norges Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) og Norges Råfisklag er blitt enige om å øke minsteprisene for taskekrabbe med 25 øre pr kg.

    Hokrabbe, minst 13 cm kr 10,75 pr kg     Alle anvendelser
    Hannkrabbe, minst 13 cm kr 10,75 pr kg  Alle anvendelser

Se rundskriv

(17-FEB-2017 02:13 PM)

Statusrapport fra skreipatruljen!

- Det er funnet vesentlig færre avvik hittil i år, sammenlignet med på samme tid i fjor, sier avdelingsleder for ressurs og miljø Charles Ingebrigtsen. Hittil i år er nærmere 90 partier med kvalitetsmerket Skrei kontrollert, og det er funnet veldig få avvik.

I fjor fikk skreipakkerne beskjed om økte kontroller allerede fra begynnelsen av sesongen i år. Med tanke på at det er funnet såpas få avvik, er det liten tvil om at pakkerne tar de høye kravene som stilles til kvalitetsmerket seriøst.

Erfaringer fra tidligere år viser at det er et stort sug i markedet etter skrei i disse tider. Da er det lett å la seg friste til å pakke fisk som egentlig ikke holder mål, bare for å tilfredsstille etterspørselen. Men de oppløftende resultatene fra kontrollene hittil i år tyder på at pakkerne ikke har latt seg friste å pakke skrei som ikke holder kvalitetsstandarden.

- Skeipakkerne gjør en god jobb - fortsett slik, sier Ingebrigtsen.

Les mer om skreipatruljen og kvalitetsmerket Skrei her

(14-FEB-2017 07:03 PM)

Selvfølgelig har norsk torsk god kvalitet!

Var du en av dem som så Dagsrevyen og stusset over nyheten om at norsk torsk som sendes ut av landet, har dårlig kvalitet? Det skjønner vi i så fall godt!

Reportasjene fra NRK var basert på feil tall, og dermed fikk dere seere feil inntrykk.

- Markedene som handler fersk torsk, får førstesortering av det som landes. Kort fortalt, den beste fisken går til ferskfiskmarkedet. Kvalitetsarbeidet gjennom skreimerket har fokus nettopp på premium kvalitet, og kontrollene som gjennomføres, viser en næring som gjør en betydelig innsats for å forsyne markedene med god kvalitet, sier kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen i Norges sjømatråd.

Les hele meldingen fra Norges sjømatråd om de korrekte tallene her

Og vil du kose deg med skrei av ordentlig god, norsk kvalitet i helgen:
La deg gjerne inspirere sv noen av disse oppskriftene fra Godfisk.no

(10-FEB-2017 05:37 PM)

Leie av teinefartøy

Havforskningsinstituttet ønsker å leie et teinefartøy til forsøk med lys i fisketeiner etter torsk i to perioder på 11 dager (22 dager totalt), for periodene 18.-28. april og 6.-16. juni 2017. Det er ønskelig men ikke nødvendig at et og samme fartøy leies inn for begge perioder. I de to periodene skal en gjennomføre sammenlignende forsøk med fisketeiner med og uten lys. Til forsøket benyttes 80 tokammerteiner som fartøy selv er i besittelse av. Teinene vil bli utstyrt med enten agn eller kombinasjon av lys og agn. Når det gjelder lyset vil det bli testet ut ulike lysstyrker og bølgelengder. Et eget opplegg for sette- og egnemønster vil bli utarbeidet av Havforskningsinstituttet. Lys og agn holdes av Havforskningsinstituttet. Dette opplegget må så langt som det lar seg gjennomføre følges i toktperioden. Toktet vil starte og avslutte i Vesterålen for første periode (18.-28. april), og Vest-Finnmark for andre periode (6.-16. juni) i dertil egnet havn.

Se kunngjøring på Havforskningsinstituttet

(06-FEB-2017 01:56 PM)

Forsinket oppgjør av sluttsedler

En teknisk feil gjør at sluttsedler fra levering torsdag 02.02 kl 19:00 til mandag 06.02 kl 19:00, ikke vil bli oppgjort før i morgen tidlig - tirsdag 07.02.

Hvis du ønsker forskudd på leveringer i dette tidsrommet, har vi ikke mulighet til å betale ut før tirsdag morgen. Det samme gjelder for fiskere med Råfisklagskortet. Vi beklager.

(06-FEB-2017 10:14 AM)

Minsteprisen på kongekrabbe går opp

Her er de nye prisene:
**143 kr/kg for lytefri hannkrabbe over 3,2 kg
**138 kr/kg for lytefri hannkrabbe mellom 2,2-3,2 kg
**93 kr/kg for lytefri hannkrabbe mellom 1,6-2,2 kg

Det er økning i samtlige parametre som danner grunnlaget for minsteprisen, som resulterer i en økning på 20 kroner på referansestørrelsen lytefri hannkrabbe over 3,2 kg.

Minsteprisene gjelder fra og med mandag 6. februar til og med søndag 5. mars.

Se dynamiske minstepriser for kongekrabbe her

(03-FEB-2017 10:31 AM)

Varsling om prisfil fra Råfisklaget

Når en ny prisfil er tilgjengelig, sender vi automatisk en epost der vi varsler om ny prisfil til brukere av Dine Sider.

Hvis du ikke ønsker å motta denne eposten, kan du enkelt velge den bort. Logg på Dine Sider, velg siden "Din profil" og ta bort haken for valget "Ny prisfil tilgjengelig".

Dersom du derimot savner varsling av ny prisfil fra oss, kan du bare hake av for valgene "Ny prisfil tilgjengelig" og "E-post" under Din Profil.

Hvis du plages, er det bare å ta kontakt - hjelper vi gjerne!

(02-FEB-2017 01:37 PM)

Sjømateksporten er jobb nummer én

- Jobb nummer én for Europaminister Frank Bakke-Jensen er å sikre norsk handel med sjømat med EU og Storbritannia.

Dette er budskapet fra Sjømatalliansen som torsdag 02.02.17 møter statsråd Frank Bakke-Jensen. Sjømatorganisasjonene som utgjør alliansen har bedt om møtet for å diskutere utfordringene knyttet til Brexit og forholdet til EU.

Det er en samlet sjømatnæring som ber regjeringen løfte arbeidet med markedsadgang øverst på prioriteringslista. Spesielt viktig er gode handelsrelasjoner med EU som i dag kjøper 65 prosent av all norsk sjømat.

Les hele pressemeldingen fra Sjømatalliansen

(01-FEB-2017 10:11 AM)

Nå får også seien dynamisk minstepris!

Dette er de nye prisene som gjelder i perioden 30. januar til 12. februar:
- 10,20 kr/kg for sei sløyd uten hode over 2,3 kg
- 9,20 kr/kg for sei sløyd uten hode mellom 1,2-2,3 kg
- 7,70 kr/kg for sei sløyd uten hode under 1,2 kg

Disse tre faktorene danner grunnlaget for den dynamiske prisen:
1. Snittpris betalt til fisker for de to største størrelsene av fersk sei. 80 % av denne snittprisen inngår i regnestykket om den dynamiske minsteprisen.
2. Snittpris betalt til fisker for de to største størrelsene av fryst sei. 70 % av denne snittprisen inngår i regnestykket om den dynamiske minsteprisen.
3. Snittpris for eksportert sei. 60 % av denne snittprisen inngår i regnestykket om den dynamiske minsteprisen.

Merk at notfanget sei, kaisalg og etterbetaling ikke inngår i beregningsgrunnlaget.

Formelen som benyttes for å regne ut den dynamiske minsteprisen på sei, er den samme som for torsken, og slik blir regnestykket på referanseprisen for denne perioden:
(80 % av 10,72 kr + 70 % av 14,14 kr + 60 % av 17,70) / 3 = 9,70 kr. Så legges 0,5 kr til på referanseprisen for den største størrelsen, 0,5 kr trekkes fra på referanseprisen til den mellomste størrelsen og 2,5 kr trekkes fra på referanseprisen til den minste størrelsen.

Det er snittprisene fra de to siste ukene som brukes i regnestykket.

Minsteprisene på all annen sei finner du her

Les om bestemmelser for dynamiske minstepriser for sei i rundskriv nr 4/2017 her

Foto: Leif Figenschau

(27-JAN-2017 10:01 AM)

Nye minstepriser for tare

Minstepris for tare gjeldende f.o.m. 1. januar 2017 Se rundskriv nr 3/2017.
(25-JAN-2017 12:20 PM)

Et nyttårsønske fra fiskerinæringen

I nyttårstalen skrøt statsminister Erna Solberg av den norske fiskeeksporten. Det hadde hun all grunn til. Den er et fantastisk eksempel på hva Norge får til når næring og myndigheter samarbeider. Stabile rammevilkår for næringa vil sikre fortsatt vekst og stor virksomhet langs kysten, skriver administrernde dirktør Trygve Myrvang.

Les mer i kronikken "Et nyttårsønske fra fiskerinæringen"

(19-JAN-2017 02:28 PM)

Viktig informajon til deg som skal sende levende krabbe til Vietnam!

Vietnamesiske myndigheter krever listeføring av norske produsenter som ønsker å eksportere levende kongekrabbe og levende snøkrabbe til Vietnam.

Du må registrere din bedrift før 17. januar 2017.

Les mer og registrer deg på seafood.no her

(12-JAN-2017 10:15 AM)

Årsoppgaven 2016

Årsoppgavene for 2016 er nå ferdig produsert og sendt ut til alle fiskere med levert fangst i Norges Råfisklags område i 2016.

Du kan også finne årsoppgaven ved å logge inn på "Dine Sider".

Dine Sider

(10-JAN-2017 10:13 AM)

Aldri tidligere er det gjennom Råfisklaget omsatt fangst til høyere samlet verdi enn i 2016.

De offisielle tallene viser at omsetningen mellom fiskere og fiskekjøpere endte på hele 11,5 milliarder kroner, opp fra forrige topp på 9,7 milliarder i 2015. Av dette sto norske fiskere for 9,1 milliarder, opp fra 7,8 milliarder året før. Både totalt og for norske fiskere er dette nye toppnoteringer.

I tonn tilsvarer det 1.123.000 tonn fangst som er ca. 215 kg råvarer fra havet til hver innbygger i Norge. Så mye torsk, hyse, sei, skalldyr osv. spiser vi ikke her til lands. Derfor går 90-95 % av kvantumet til viktige internasjonale sjømatmarkeder, og dette sikrer Norge store årlige eksportinntekter.

Les hele pressemeldingen

 

(09-JAN-2017 11:55 AM)

Dynamisk minstepris for kongekrabbe: prisen går kraftig opp!

Her er de første dynamiske minsteprisene for kongekrabbe:
- 123 kr/kg for lytefri hannkrabbe over 3,2 kg
- 118 kr/kg for lytefri hannkrabbe mellom 2,2-3,2 kg
- 73 kr/kg for lytefri hannkrabbe mellom 1,6-2,2 kg

Prisene gjelder fra og med mandag 9. januar til og med søndag 5. februar.

Disse tre faktorene danner grunnlaget for den dynamiske prisen:
1. Snittpris betalt til fisker for de to største størrelsene av kongekrabbe. 80 % av denne snittprisen inngår i regnestykket om den dynamiske minsteprisen.
2. Snittprisen for eksportert levende kongekrabbe. 65 % av denne snittprisen inngår i regnestykket om den dynamiske minsteprisen.
3. Snittpris for eksportert fryst kongekrabbe (justert med utbytte på 62 prosent) 70 % av denne snittprisen inngår i regnestykket om den dynamiske minsteprisen.

Slik blir regnestykket for denne perioden:
(80 % av 142,74 kr + 65 % av 2017,06 kr + 70 % av 259,20) / 3 = 123 kr. Så trekkes 5 kr fra på prisen for størrelsen under, og 50 kr fra på prisen for den minste størrelsen.

Det er snittprisene fra de to siste ukene som brukes i regnestykket. Prisen som har vært betalt til fisker, har de siste to ukene vært lavere enn tidligere.

(06-JAN-2017 01:09 PM)

Norge skal være best på levende kongekrabbe!

Vi har laget en veiledning for behandling veiledningen for fangst og håndtering av kongekrabbe

Her er et utdrag for å sikre best kvalitet:
- Røkt teinene oftere (senest innen syv dager).
- Hold teina ut fra båtsiden når du tar den ombord.
- Løft krabben under buken (eller etter minst to legger) og plasser den skånsomt i konteineren.
- Lagre krabben i 2-8 graders sirkulerende vann, for at krabben ikke skal kveles og dø.

Veiledningen sendes til alle fiskere som har fanget kongekrabbe i 2016. Er du næringsaktør og trenger noen ekstra eksemplarer er det bare å ta kontakt, så sender vi.

Kongekrabbe fra Finnmark er prioritert i markeder verden over for sin høye kvalitet. For å holde denne posisjonen i markedene, er det viktig at det leveres vital og frisk kongekrabbe.

Få flere lure tips i veiledningen for fangst og håndtering av kongekrabbe her

(06-JAN-2017 10:18 AM)

Minstepriser for kongekrabbe og snøkrabbe

Minstepriser for kongekrabbe (unntatt de tre største størrelsene av lytefri han-krabbe), samt minstepriser for snøkrabbe gjeldende fra og med 9. januar 2017 og inntil videre.

Se rundskriv nr 2/2017 for minstepriser kongekrabbe Se rundskriv nr 2/2017 for minstepriser snøkrabbe

(06-JAN-2017 08:07 AM)

Dette bør du vite om skrei-merket!

Du har kanskje sett dette merket festet til den blanke torsken i fiskedisken? Det er ikke uten videre at fisken kan pryde seg med dette eksklusive kvalitetsmerket på ryggfinnen.

For det første så må de som er godkjent for å pakke kvalitetsmerket Skrei følge visse rutiner. Skrei-merket har en egen kontrollpatrulje som sørger for at pakkeriene har gode rutiner. Høsten 2016 sjekket patruljen de skriftlige rutinene, og nå drar skreipatruljen ut igjen for å kontrollere at standarden og rutinene følges i praksis.

Les mer om hva som skal til for at fisken skal få dette eksklusive kvalitetsmerket på ryggfinnen her

(05-JAN-2017 07:30 PM)

Sjømateksport for nesten 92 milliarder kroner!

Norge eksporterte sjømat for nesten 92 milliarder kroner i 2016. Det er 23 prosent, eller 17 milliarder kroner mer enn i rekordåret 2015.

Vi gratulerer sjømatnæringen med et fantastisk sjømatår i 2016, og gleder oss til fortsettelsen.

 

Les mer om sjømateksporten på nettsidene til Norges Sjømatråd her

(04-JAN-2017 08:44 AM)

Fortsetter oppturen for norsk sjømatnæring i 2017?

Følg med på Norges Sjømatråds direktesending i morgen onsdag 4. januar klokken 08.20, om året som har vært og utsiktene for 2017.

Klikk her for å følge presentasjonen/sendingen på seafood.no

(03-JAN-2017 01:28 PM)

Frist for søknad om føringstilskudd for 2016

I forbindelse med avslutning av inntektsåret, må dokumentasjon/krav om føringstilskudd for 2016 være oss i hende innen 06.01.2017.

Dersom krav kommer inn etter fristen, vil det ikke være tilskuddsberettiget.

(02-JAN-2017 03:42 PM)

Informasjon om kvoter for kystfiskefartøy

Har du et kystfiskefartøy og skal fiske torsk, hyse og sei? Dette er nytt i år:
- Garanterte kvoter på torsk for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter.
- Fartøy med hjemmelslengde under 11 meter i fisket etter torsk, blir delt inn i fire grupper etter faktisk lengde på båten.
- Fartøy med hjemmelslengde under 11 i fisket etter sei, blir delt inn i tre grupper etter faktisk lengde på båten når det gjelder størrelsen på maksimalkvote.
- Fartøy med hjemmelslengde på eller over 11 meter i fisket etter sei, blir delt inn i to grupper etter faktisk lengde på båten når det gjelder størrelsen på maksimalkvote.

Informasjon om kvoter på ditt fartøy:
- Kvotene på torsk, hyse og sei for fartøy som tilhører kystgruppen er forsinket fra Fiskeridirektoratet grunnet ny gruppeinndeling for fartøyer med hjemmelslengde under 11 meter, dette rammer både åpen og lukket gruppe. Les informasjon på fiskeridir.no

Vi informerer når alle kvoter på torsk, hyse og sei på det enkelte kystfiskefartøy er registert elektronisk av Fiskeridirektoratet. Frem til da kan man finne sin kvote i forskrift J-256-2016 på fiskeridir.no

Har du spørsmål om din kvote kan vi selvsagt hjelpe.

 

(02-JAN-2017 02:54 PM)

Ny toppnotering i 2016

Sammen har vi sørget for en ny toppnotering på ca. 11,5 milliarder kroner i samlet verdi på omsetningen mellom fiskere og kjøpere i Råfisklagets distrikt! Vi takker våre forbindelser på sjø og land for et godt samarbeid i 2016.

Toppnoteringen er en økning på ca. 1,8 milliarder (+ 20 %) fra forrige topp i 2015 på 9,7 milliarder kroner. Så langt i år har 5,5 tusen fiskefartøy levert i overkant av 160.000 enkeltfangster til vel 260 kjøpere/mottak i Råfisklagets distrikt.

Foto:Kjell Ragnar Risbakk, Atlantic Viking

(31-DEC-2016 05:00 PM)