Årsmøtet 2018

Årsmøtet avholdes på Radisson Blu i Tromsø onsdag 30. mai og torsdag 31. mai.

Onsdag 30. mai kl. 10:00

Åpningstale v/styreleder Johnny Caspersen

Sak 1 - Konstituering

Sak 2 - Økt norsk verdiskapning av villfiskressurserne.
Fiskeriminister Per Sandberg

Betydningen av salgslagenes organisering av markedsplassen
Adm. dir Trygve Myrvang

Industriens forventninger til markedsplassen
Adm. dir Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark

Årets kvalitetsfisker kåres

Lunsj

Sak 3 - Miljøsak: Marin plastforsøpling
Innledere:
Professor Geir Wing Gabrielsen
Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen
Fiskeriindustriunionen v/generaldirektør Nikolaj Demyanenko

Sak 4 - Virksomhetsrapport 2017, pris og markedssituasjonen 2018
Ass. dir Svein Ove Haugland
Omsetningssjef Willy Godtliebsen
Teamleder salg Benedicte Nielsen
Rådgiver Charles Aas

Avslutning kl. 17:00

Middag Radisson Blu kl. 19:30

Torsdag 31. mai kl. 09:00

Sak 5 - Gjennomgang av erfaringene med kvalitetstilsynet og veien videre
Avd. dir Charles Ingebrigtsen

Sak 6 - Vedtektsendring vedrørende avgiftssak
Økonomidirektør Tommy Nygård

Sak 7 - Årsberetning 2017 og kontrollkomiteens beretning 2017

Sak 8 - Regnskap med revisjonsberetning

Lunsj

Sak 9 - Godtgjørelse revisor

Sak 10 - Valg av revisor

Sak 11 - Godtgjørelse tillitsvalgte

Sak 12 - Valg av styrende organer og kontrollkomité

Avslutning

Styret i Norges Råfisklag

Styret i Norges Råfisklag

Fra venstre: Hans Petter Rasmussen (Fiskarlaget Nord), Holger Pedersen (Nordland Fylkes Fiskarlag), John Bjørnholm (Møre- og Romsdal Fiskarlag), Jimmy Tøllefsen (Fiskarlaget Nord), Egil Berge (Fiskarlaget Midt-Norge), Johnny Caspersen (Fiskebåt), Paul Jensen (Norges Kystfiskarlag), Kjell Bjørnar Bakken (Nordland Fylkes Fiskarlag), Erlend Hanssen (Norsk Sjømannsforbund), Charles Aas (ansattes representant).

Vi er tilstede på årsmøtet på disse kanalene.

Vi er tilstede på årsmøtet på disse kanalene.