Årsmøtet 2017

Årsmøtet avholdes på Radison Blu i Tromsø onsdag 31. mai og torsdag 1. juni.

Onsdag 31. mai kl. 10:00

Åpningstale v/styreleder Johnny Caspersen

Sak 1 - Konstituering

Sak 2 - Debatt: Nytt Storting - ny fiskeripolitikk? Store endringer, eller stø kurs og forutsigbarhet?

Ronny Berg, statssekretær (Frp)

Fra Stortingets næringskomité
Ove Trellevik (H)
Pål Farstad (V)
Ingrid Heggø (AP)
Torgeir Knag Fylkesnes (SV)
Geir Pollestad (Sp)

Jan-Erik Larsen, debattleder

Årets kvalitetsfisker kåres

Lunsj

Sak 3 - Diskusjon og spørsmål: Teknologi og kvalitet
Trygve Myrvang, Norges Råfisklag
Roar Pedersen, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Torbjørn Tobiassen, Nofima
Silje Kristoffersen, Nofima

Sak 4 - Virksomhetsrapport 2016, pris og markedssituasjonen 2017
Svein Ove Haugland, assisterende direktør

Avslutning kl. 17:00

Middag Radison Blu kl. 19:30

Torsdag 1. juni kl. 09:00

Sak 5 - Årsberetning 2016 og kontrollkomitéens beretning 2016

Sak 6 - Regnskap med revisjonsberetning

Sak 7 - Vedtektsendringer: §5 Valgbarhet til foretakets organer

Lunsj

Sak 8 - Godtgjørelse revisor

Sak 9 - Valg av revisor

Sak 10 - Godtgjørelse tillitsvalgte

Sak 11 - Valg av styrende organer og kontrollkomité

Avslutning

Bli med på årsmøtet!

Råfisklagets årsmøte setter kursen for salgslagets arbeid framover. Det blir spennende fiskeripolitisk debatt, presentasjon av ny teknologi og kåring av årets kvalitetsfisker. Det blir tilbakeblikk på fiskeriene i 2016 og en titt på utsiktene for 2017 ... Og selvfølgelig masse god stemning!

Vi er opptatt av å la unge folk få være med der beslutningene skal tas. Derfor vil vi spandere reise, hotell og opphold på noen heldige unge fiskere fra de sju eierorganisasjonene våre, slik at de kan delta på årsmøtet vårt. Vil du være en av dem? Frist for å delta: 12. mai.

ÅRSMØTET:
Dato: 31.05-01.06.17
Sted: Radisson Blu, Tromsø

For å delta må du være medlem av en av de sju eierorganisasjonene: Fiskarlaget Nord, Nordland Fylkes Fiskarlag, Fiskarlaget Midt-Norge, Møre og Romsdal Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Fiskebåt eller Norsk Sjømannsforbund.

Skriv hvilken organisasjon du er medlem av i kommentarfeltet på facebook her, og du er med i trekningen

Vi er tilstede på årsmøtet på disse kanalene.

Vi er tilstede på årsmøtet på disse kanalene.