Årsmøtet 2017

Årsmøtet avholdes på Radison Blu i Tromsø onsdag 31. mai og torsdag 1. juni.

Onsdag 31. mai kl. 10:00

Åpningstale v/styreleder Johnny Caspersen

Sak 1 - Konstituering

Sak 2 - Debatt: Nytt Storting - ny fiskeripolitikk? Store endringer, eller stø kurs og forutsigbarhet?

Politisk rådgiver for fiskeriministeren
Veronica Pedersen Åsheim, (FrP)

Fra Stortingets næringskomité
Ove Trellevik (H)
Oskar Grimstad (FrP)
Ingrid Heggø (A)
Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Jan-Erik Larsen, debattleder

Årets kvalitetsfisker kåres

Lunsj

Sak 3 - Diskusjon og spørsmål: Teknologi og kvalitet
Trygve Myrvang, Norges Råfisklag
Roar Pedersen, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Torbjørn Tobiassen, Nofima
Silje Kristoffersen, Nofima

Sak 4 - Virksomhetsrapport 2016, pris og markedssituasjonen 2017
Svein Ove Haugland, assisterende direktør

Avslutning kl. 17:00

Middag Radison Blu kl. 19:30

Torsdag 1. juni kl. 09:00

Sak 5 - Årsberetning 2016 og kontrollkomitéens beretning 2016

Sak 6 - Regnskap med revisjonsberetning

Sak 7 - Vedtektsendringer: §5 Valgbarhet til foretakets organer

Lunsj

Sak 8 - Godtgjørelse revisor

Sak 9 - Valg av revisor

Sak 10 - Godtgjørelse tillitsvalgte

Sak 11 - Valg av styrende organer og kontrollkomité

Avslutning

Styret i Norges Råfisklag

Styret i Norges Råfisklag

Fra venstre: Hans Petter Rasmussen (Fiskarlaget Nord), Holger Pedersen (Nordland Fylkes Fiskarlag), John Bjørnholm (Møre- og Romsdal Fiskarlag), Jimmy Tøllefsen (Fiskarlaget Nord), Egil Berge (Fiskarlaget Midt-Norge), Johnny Caspersen (Fiskebåt), Paul Jensen (Norges Kystfiskarlag), Kjell Bjørnar Bakken (Nordland Fylkes Fiskarlag), Erlend Hanssen (Norsk Sjømannsforbund), Charles Aas (ansattes representant).

Protokoll årsmøtet 2017

Les protokollen fra årsmøtet her

Finn Tore Frantzen - Bilde: ©ArcticSupreme, fotograf Marius Fiskum

Årets kvalitetsfisker 2017