Årsmøte 2018
30. og 31. mai

 

Se saksliste og møtetidspunkt

Norges Råfisklag - et salgslag eid av fiskerne med formål:

Ved organisert førstehåndsomsetning av råfisk og viltlevende marine ressurser skal Norges Råfisklag gjennom sine tjenester sikre fiskernes inntekter og bidra til en bærekraftig og lønnsom verdiskaping i norsk fiskerinæring.

Organisert som et samvirke. Etablert i 1938 og regulert gjennom Fiskesalslagslova. Ansvar for førstehåndsomsetning og fastsettelse av minstepris for villfanget norsk sjømat fra Nordmøre til og med Finnmark. 64 ansatte. Hovedkontor i Tromsø. Regionkontor i Svolvær og Kristiansund.

Kalender

2018

28.-29. mai Styremøte
30.-31. mai Årsmøte
Uke 42 Styremøte
12.-13. des styremøte

2019

15.-16. mai Årsmøte

Møteplan Norges Fiskarlag og medlemslagene Norges Kystfiskarlag